Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Hot Work - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla pracowników robotniczych

2932 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Hot Work - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla pracowników robotniczych

spawacz z maską ochronną
Przygotowaliśmy szkolenie BHP Hot Work z myślą o osobach, które podczas pracy są narażone na otwarty ogień i chcą pracować w krajach skandynawskich. Oferujemy wykłady i ćwiczenia, które prowadzą doświadczeni specjaliści. Prowadzimy szkolenia dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Nasza oferta i zakres tematyczny

Kurs BHP Hot Work podzieliliśmy na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Na wykładach zostaną omówione takie tematy jak:
 • charakterystyka prac ogniowo niebezpiecznych,
 • możliwe zagrożenia pożarowe i przyczyny ich powstawania w pracach ogniowo niebezpiecznych,
 • środki zapobiegające pożarom w miejscu pracy,
 • rodzaje urządzeń gaśniczych,
 • procedury postępowania w przypadku wybuchu pożaru,
 • prawa i obowiązki pracownika, regulacje prawne krajów skandynawskich.
Podczas drugiej części kursu, uczestnicy będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności w praktyce i przećwiczyć te nowo nabyte. Zgodnie ze wskazówkami szkoleniowców, kursanci nauczą się obsługi gaśnic i innych środków gaśniczych. Pozwoli to na zdobycie umiejętności niezwykle przydatnych w momencie zagrożenia pożarowego.

Egzamin końcowy

Po zakończeniu kursu, każdy uczestnik przystępuje do egzaminu, również składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów z testu pisemnego, kursant może przystąpić do części praktycznej. Polega ona na wykonaniu czynności związanych z gaszeniem ognia i obsługą środków gaśniczych. Jeśli uczestnik zaliczy również tę część, otrzymuje certyfikat Hot Work (w formie plastikowej karty lub aplikacji na telefon) oraz jest wpisywany do Norweskiego Związku Przeciwpożarowego. Dokument ten jest ważny 5 lat na terenie Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz Danii.
Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy:
 • wykłady i ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę szkoleniową,
 • darmowe materiały szkoleniowe,
 • pomoc przy załatwianiu formalności,
 • miłą atmosferę,
 • kawę, herbatę.

Cel szkolenia

Głównym celem naszego szkolenia BHP jest zwiększenie świadomości pracowników robotniczych na temat zagrożenia pożarowego w ich pracy, a także zapoznanie ich z przepisami prawnymi obowiązującymi w Skandynawii regulującymi wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych.

Grupa docelowa

szlifierz ze szlifierką podczas pracyNasze szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do wykonywania prac ogniowo niebezpiecznych na terenie Norwegii, Szwecji, Finlandii lub Danii. Z kursu skorzystają również osoby, które czuwają nad bezpiecznym wykonywaniem tego typu prac, a także wszystkie osoby mające kontakt z urządzeniami mogącymi wywołać pożar.

Czym jest Hot Work?

Hot Work to prace, w których używane są urządzenia generujące iskry, gorące powietrze, a nawet otwarty ogień. Uznaje się je za ogniowo niebezpieczne, gdyż niekiedy są w stanie wywołać pożar. Zalicza się do nich m.in. szlifowanie, spawanie, cięcia termiczne oraz prace wykonywane przy użyciu opalarki i palnika gazowego. W związku z potencjalnym zagrożeniem pożarowym, Finlandia, Szwecja, Norwegia i Dania wprowadziły przepis dotyczący tego typu prac. Każdy pracownik wykonujący prace pożarowo niebezpieczne na terenie tych krajów, musi posiadać certyfikat potwierdzający odbycie pełnego szkolenia Hot Work. Osoby, które muszą posiadać certyfikat Hot Work do pracy to m.in.:
 • mechanicy,
 • hydraulicy,
 • elektrycy,
 • spawacze,
 • blacharze,
 • szlifierze,
 • dekarze,
 • malarze,
 • i inni pracownicy budowlani.

Kursy BHP i PPOŻ

Nasi klienci często wybierają różnego rodzaju szkolenia BHP i PPOŻ dla swoich pracowników - zarówno wstępne jak i okresowe. Służą one podniesieniu świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmian zachowań pracowników, którzy nie stosują się do określonych zasad. Na zajęciach kursanci przechodzą kurs udzielania pierwszej pomocy oraz dowiadują się, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne w danym budynku. Prowadzimy również próbne ewakuacje oraz uczymy, jak obsłużyć gaśnicę oraz inny sprzęt gaśniczy. Serdecznie zapraszamy na szkolenia BHP i PPOŻ zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane. Przypominamy, że niektóre ze szkoleń są obowiązkowe. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy także kursy na uprawnienia konserwatora i operatora następujących maszyn UDT:
 • ładowarek teleskopowych,
 • wózków widłowych,
 • suwnic,
 • żurawi wieżowych,
 • żurawi HDS,
 • dźwigów,
 • podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych),
 • i innych.
Dodatkowo serwisujemy m.in. podesty ruchome (podnośniki koszowe i nożycowe), suwnice, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz żurawie HDS.
Oprócz tego, nasi klienci mogą skorzystać z następujących usług:
 • przeglądy,
 • audyty,
 • konserwacja,
 • modernizacja,
 • możliwość wypożyczenia maszyn zastępczych (wyłącznie wózków widłowych i podnośników nożycowych),
 • możliwość sprawdzenia maszyny przed zakupem,
 • sprzedaż urządzeń nowych i używanych.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu!

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda kurs Hot Work?

Kurs Hot Work składa się z części teoretycznej i praktycznej, które prowadzi doświadczona kadra szkoleniowa. Na wykładach uczestnicy dowiadują się w jaki sposób powstają pożary w miejscu ich pracy i jak im zapobiegać. Poznają również poszczególne procesy postępowania w momencie wybuchu pożaru, a także obecnie obowiązujące regulacje prawne w Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Danii. Podczas części praktycznej kursanci będą mieli okazje nauczyć się obsługi różnych środków gaśniczych takich jak np. gaśnice.

Dla kogo jest szkolenie Hot Work?

Kurs BHP Hot Work jest przeznaczony dla osób, które chciałyby wykonywać prace pożarowo niebezpieczne na terenie Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Danii. Ze szkolenia skorzystają również pracownicy nadzorujący przebieg takich prac.

Czy po szkoleniu Hot Work otrzymam certyfikat?

Tak. Szkolenie BHP Hot Work jest zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Jeśli uczestnik zaliczy obie te części, jest rejestrowany w Norweskim Związku Przeciwpożarowym oraz otrzymuje certyfikat w formie karty lub aplikacji mobilnej, który jest ważny 5 lat.

Przy wykonywaniu jakich prac jest potrzebny certyfikat Hot Work?

Certyfikat Hot Work jest niezbędny do wykonywania prac z użyciem opalarki, palnika gazowego, a także takich polegających na spawaniu, szlifowaniu czy cięciach termicznych. Również elektrycy, mechanicy, hydraulicy, malarze, blacharze, dekarze i inni pracownicy budowlani muszą posiadać ważny certyfikat Hot Work.