Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

4645 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Firma “ERGON” oferuje szkolenie z zakresu bezpiecznej eksploatacji i dozoru obsługi, montażu, konserwacji, remontu i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń przetwarzających, wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do i powyżej 1 kV.
Kurs otwiera możliwości pracy w zawodzie elektryka i pokrewnych na rynku polskim jak i na terenie Unii Europejskiej.

Program szkolenia

Program szkoleniowy jest prowadzony w naszym ośrodku w zakresie dozoru i eksploatacji. Zajęcia są prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć wykładowych, uczestnik zapozna się z instrukcjami i niezbędnymi informacjami do przeprowadzania prac elektrycznych. Po zakończonych wykładach, kursant podchodzi do wykonywania zadań pod okiem naszych specjalistów.
Najważniejsze zagadnienia, omawiane podczas szkolenia to m.in.:
 • urządzenia do elektrolizy
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • urządzenia elektrotermiczne
 • aparatura kontrolno-pomiarowa.
Po zakończonym szkoleniu w naszym ośrodku, kursant podchodzi do egzaminu państwowego.
Certyfikat
Zaświadczenie kwalifikacyjne E (eksploatacja) obejmuje prace z obsługi, konserwacji, montażu, remontów oraz wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych
Zaświadczenie kwalifikacyjne D (dozór) obejmuje działania kierownicze, certyfikat uprawnia do kierowania osobami wykonującymi prace eksploatacyjne.
>Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od ich nabycia. Po upływie czasu należy ponownie podejść do zdania egzaminu przed komisja.

Egzamin

Po ukończonym kursie w naszym ośrodku szkoleniowym, należy złożyć wniosek do komisji, w której uczestnik chce zdać egzamin. Kursant ma prawo do wyboru komisji, są to m.in. PSE, SIMP, SITPS i SEP. Po zakończonym i pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją egzaminacyjną, uczestnikowi zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania zawodu.
Komisje egzaminujące
PSE - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP - Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SITPS - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Uprawnienie G2 – cieplne
Zaświadczenie G2 pozwala na eksploatację i dozór urządzeń wytwarzających, przesyłających, przetwarzających i zużywających ciepło a także inne urządzenia energetyczne, są to m.in. kotły parowe, wodne, na paliwa gazowe, płynne i stałe o mocy większej niż 10 kW.

Uprawnienia G3 – gazowe

Szkolenie dedykowane jest pracownikom i instytucjom zajmujących się obsługą instalacji i sieci gazowych przetwarzających, wytwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe o ciśnieniu poniższym i wyższym niż 0,5 MPa. Specjalista zajmuje się m.in. przetwarzaniem i uzdatnieniem paliwa gazowych oraz przeróbkami gazu.
Inne kursy zawodowe, przeprowadzane w naszym ośrodku to m.in.:
 • kurs na operatora wózka widłowego
 • kurs na montera rusztowań
 • kurs na prace wysokościowe
 • Kurs na konserwatora UDT.

Pytania i odpowiedzi

Czym się różni szkolenie z dozoru od eksploatacji?

Szkolenie z eksploatacji jest potrzebne pracownikom wykonującymi czynności, a dozór polega na nadzorowaniu czynnościami i pracami ludźmi.

Co dają uprawnienia G1?

Uprawnienie G1 pozwala na wykonywanie czynności urządzeń i instalacji sieci elektrycznych z dozoru lub eksploatacji.

Czy mogę zostać elektrykiem bez specjalnego wykształcenia zawodowego?

Tak, aby zostać elektrykiem wystarczy posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe i wziąć udział a naszym szkoleniu na G1ED.

Czy egzamin G1E jest trudny?

Po naszym szkoleniu z pewnością poradzisz sobie z pozytywnym zdaniem egzaminu.