Polecamy szkolenia

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Podesty ruchome przejezdne

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Spawanie i Zgrzewanie

Szkolenie w zakresie technologii spawania

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

SEP

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Sprzęt do pracy na wysokości

Bezpieczna eksploatacja - obsługa szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

HAKOWY-SYGNALISTA

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Napełnianie zbiorników przenośnych naczyń ciśnieniowych o pojemności powyżej 350cm3

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

RUSZTOWANIA - Scaffolds EU

Bezpieczna eksploatacja - obsługa, montaż, przegląd, demontaż rusztowań

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Żurawie przewoźne i przenośne

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

SEP

Szkolenie-seminarium G2ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Podesty ruchome wiszące

Szkolenia w siedzibie klienta
Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!
Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09