Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

3166 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

przenośnik używany do transportu ludziPrzenośniki o ruchu ciągłym to środki transportu popularne na stokach narciarskich i wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z transportem ludzi lub sprzętów. Można ich również używać do przewozu cięższych towarów. Są to pomocne urządzenia wszędzie tam, gdzie siła ludzka nie daje rady i potrzebna jest specjalistyczna maszyna. Każde urządzenie podlega kontroli technicznej i obowiązkowej konserwacji, aby zachować jego sprawność i uniknąć usterek oraz wypadków. 

Kontrole możemy podzielić na: 

 • okresowe – odbywające się regularnie celem sprawdzenia sprawności oraz bezpieczeństwa maszyny.
 • kontrolne – mające na celu sprawdzić przestrzeganie przepisów dotyczących dozoru technicznego maszyn,
 • doraźne eksploatacyjne – wynikające z bieżących potrzeb, przykładowo większego zużycia maszyny,
 • poawaryjne i powypadkowe – wykonywane w przypadku wystąpienia usterek lub po wypadkach. Ich zadaniem jest doprowadzenie do pełnej sprawności i bezpieczeństwa maszyny oraz zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.
Jak każda inna maszyna wymagają one specjalistycznej obsługi przez wykwalifikowane osoby. 

Zaliczamy do nich: 

 • kierownika ruchu urządzenia transportu linowego,
 • operatora peronu,
 • maszynistę oraz konserwatora urządzenia transportu linowego,
 • przenośniki o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym, oraz towarami
konserwacja przenośnika do przewozu towarówNa każde z tych stanowisk wymagane są szkolenia, pozwalające zdobyć uprawnienia, aby móc pracować w zawodzie. Nasz ośrodek organizuje kursy dla konserwatorów. Program szkolenia teoretycznego obejmuje: 
 • wiedzę ogólną dotyczącą przenośników, ich budowy i funkcjonowania,
 • eksploatacja urządzeń,
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną,
 • znajdywanie oraz usuwanie usterek,
 • zapobieganie usterkom w przyszłości,
 • zasady i sposób konserwacji,
 • poznanie przepisów BHP.
Po kursie teoretycznym, odbywa się również praktyczny, gdzie ćwiczy się obsługę maszyn, ale nie tylko. 

Praktyka obejmuje: 

 • omówienie pracy maszyn i praca z nimi,
 • omówienie i wykonanie obsługi technicznej,
 • możliwe badania i kontrola ruchu,
 • omówienie i wykonanie procedury kontroli pojazdu oraz bezpiecznego użytkowania maszyn.
Na koniec obu kursów odbywa się egzamin, podczas którego uczestnik wykazuje się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, wykonując wszelkie zlecone przez egzaminatora zadania. Pozytywnie ukończony egzamin gwarantuje otrzymanie uprawnień do bycia konserwatorem. Oczywiście oprócz szkolenia dla konserwatorów, uczymy także przyszłych operatorów. Jedna osoba może zdobyć kwalifikacje na oba stanowiska. 

Wymagania od kandydatów:  

 • pełnoletniość,
 • co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań.
Pomagamy w rejestracji na egzamin. Wykonamy za Ciebie formalności i w razie potrzeby odbierzemy potrzebne dokumenty. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Czego uczy się na szkoleniu?

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę teoretyczną, która obejmuje m.in. wiedzę ogólną o budowie i funkcjonowaniu przenośników, zasady i sposób konserwacji czy przepisy BHP, oraz praktyczną, gdzie w większości będziesz ćwiczył obsługę maszyny pod okiem instruktora.

Kto jest potrzebny do obsługi przenośnika?

To urządzenia, gdzie niezbędny jest kierownik ruchu urządzenia, operator, maszynista i konserwator.

Jakie są rodzaje kontroli technicznej?

Kontrole techniczne dzielimy na kilka rodzajów zależnie od sytuacji, w jakich są konieczne. Mamy więc kontrole okresowe, kontrolne, doraźne eksploatacyjne oraz powypadkowe i poawaryjne.