Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

2907 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

ERGON od wielu lat sukcesywnie przykłada się do szkolenia operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego. Dysponujemy szeregiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy sprawnie przeprowadzą Cię przez proces szkoleniowy jak i później proces egzaminacyjny. W swoich zbiorach mamy wiele maszyn technicznych do Twojej dyspozycji. Jednak najlepiej o naszej skuteczności świadczą tysiące zadowolonych, przeszkolonych klientów.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Cały proces szkoleniowy operatorów podestów i pomostów ruchomych został podzielony przez nas na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Nasi instruktorzy zapoznają Cię z informacjami o maszynie i wykonywanym stanowisku, od jej budowy, przez to jak używać jej zachowując przepisy BHP, aż po prowadzenie maszyny oraz jej dokumentacji technicznej. W części teoretycznej doświadczysz:
 • zapoznania z obowiązującymi przepisami BHP,
 • poznasz budowę i specyfikację wybranej maszyny,
 • poprowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej urządzenia.
Część praktyczna to:
 • nauka obsługi maszyny,
 • nauka jazdy i poruszania się maszyną,
 • wykonywanie zleconych ćwiczeń.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin państwowy UDT jest podzielony analogicznie na część teoretyczną i praktyczną. Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej z wybranego urządzenia. Podczas zajęć praktycznych należy wykazać swoje umiejętności manualne, wykonując zlecone przez komisję zadania. Zewnętrzna komisja egzaminacyjna z Urzędu Dozoru Technicznego będzie monitorować i oceniać dokonania kursanta. Pozytywne zaliczenie obu etapów egzaminu gwarantuje uzyskanie uprawnień operatora.

ILE WAŻNE SĄ UPRAWNIENIA?

Data ważności uprawnień, nadawana jest z góry przez Urząd Dozoru Technicznego i jest uwarunkowana kategorią wybranej maszyny. Ważność uprawnień na podesty i pomosty ruchome wynosi 5 lat. Aby je odnowić należy, trzy miesiące przed wygaśnięciem daty ich wystawienia złożyć wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego w jednostce UDT. Certyfikaty UDT respektowane są na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej.

UWARUNKOWANIA DLA KURSANTA

Przed przystąpieniem do szkolenia i procesu egzaminowania należy:
 • być pełnoletnim,
 • posiadać ważne badania lekarskie,
 • posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe.

CZYM SĄ PODESTY I POMOSTY RUCHOME?

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych są to urządzenia przeznaczone do przemieszczania się na platformie roboczej - w pionie i w poziomie. Przemieszczani są zarówno pracownicy, jak i wyposażenie czy inne maszyny. Korzystanie z maszyny umożliwia wejście w punkcie załadowczym i sterowanie maszyną za pomocą układu sterowniczego. Wszystkie podesty podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z tym, by z nich korzystać należy mieć uprawnienia operatora lub konserwatora tych maszyn.

JAK KLASYFIKOWAĆ PODESTY I POMOSTY RUCHOME?

Podesty ruchome podzielono na dwie kategorie. W branży technicznej występują: podesty ruchome i podesty ruchome jezdne. Te z kolei dzielą się na kolejne podkategorie, ze względu na ich przeznaczenie: Podesty ruchome:
 • wiszące,
 • masztowe,
 • stacjonarne.
Podesty ruchome jezdne:
 • wolnobieżne,
 • samojezdne montowane na pojeździe,
 • przewoźne.
W skład podestów ruchomych jezdnych wchodzą również pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.

ZNANI PRODUCENCI PODESTÓW W POLSCE

Najbardziej popularnymi producentami podestów i pomostów ruchomych w Polsce są:
 • Mateco,
 • Lemarpol,
 • Genie,
 • BAC,
 • Lifts,
 • TOMMAR.

GDZIE PROWADZIMY SZKOLENIA?

Kursy ‘OSO’ przeprowadzane są w naszych siedzibach w większych miastach na terenie Polski lub w siedzibie klienta. Część teoretyczna może być zrealizowana na miejscu jak i zdalnie. Natomiast praktyka odbywa się w naszych ośrodkach szkoleniowych lub w firmie klienta. JAKIMI KURSAMI DYSPONUJEMY?
 • kursy na podesty ruchome,
 • kursy na ładowarki teleskopowe,
 • kursy na żurawie HDS,
 • kursy na suwnice,
 • kursy PPOŻ,
 • kursy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kurs hakowego sygnalisty,
 • kurs dźwigowego oraz operatora nalewaków TDT,
 • kursy na wózki widłowe,
 • kursy BHP.

Pytania i odpowiedzi

Jakie warunki musi spełnić przyszły operator, by przystąpić do kursu ?

Kursant powinien mieć ukończone 18 lat, dostarczyć aktualne badania lekarskie oraz posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe.

Ile ważne są uprawnienia na podesty i pomosty ruchome?

Ważność certyfikatu określa Urząd Dozoru Technicznego i okres ważności wynosi 5 lat.

Czy można wydłużyć termin ważności uprawnień na podesty i pomosty ruchome?

Tak, aby wydłużyć zaświadczenie kwalifikacyjne operatora podestów i pomostów ruchomych, należy 3 miesiące przed upływem terminu ważności zaświadczenia, złożyć wniosek w jednostce UDT o przedłużenie uprawnień.