Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Instruktaż stanowiskowy

2429 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Instruktaż stanowiskowy

Cel kursu

Nasz kurs z instruktażu stanowiskowego w ERGON są zaprojektowane, by zapewnić pracodawcom i pracownikom kompleksowe rozumienie przepisów i procedur BHP. Celem kursu jest nie tylko przekazanie podstawowej wiedzy, ale także wyposażenie uczestników w umiejętności efektywnego nauczania i przekazywania wiedzy dalej, w ich własnych miejscach pracy. Program kursu jest starannie opracowany, by pokryć szeroki zakres tematów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jednocześnie dostosowując się do specyfiki różnych stanowisk pracy. Nasze szkolenia kładą szczególny nacisk na praktyczne aspekty BHP, pozwalając kursantom na zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych warunkach pracy.

Zakres tematyczny

Kurs oferuje szeroki zakres tematów, które obejmują:

 • Metodyki organizacji efektywnych szkoleń BHP w miejscu pracy, z uwzględnieniem różnorodności branż i specyfikacji stanowisk,
 • Proces przygotowywania i prowadzenia szkoleń BHP, kładąc nacisk na interaktywne metody nauczania,
 • Tworzenie spersonalizowanych programów dydaktycznych, dostosowanych do konkretnych potrzeb i wymagań danego stanowiska pracy,
 • Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego, z naciskiem na angażowanie i motywowanie pracowników do aktywnego uczestnictwa,
 • Rozwijanie umiejętności budowania rutynowych, bezpiecznych zachowań w miejscu pracy, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i metod ich unikania,
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy zajęciowych, by ułatwić przyswajanie wiedzy i zapewnić efektywny transfer umiejętności.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy naszego kursu zyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności w zakresie:

 • Skutecznego doboru metod nauczania, dostosowanych do różnorodnych grup pracowników i specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
 • Podstaw pedagogiki i dydaktyki, co jest kluczowe dla przyszłych instruktorów w celu efektywnego przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i angażujący,
 • Zarządzania procesem nauczania i szkolenia, w tym planowania, organizowania i oceny efektywności szkoleń BHP.

Egzamin końcowy

Szkolenie kończy się egzaminem, który sprawdza umiejętności praktyczne i teoretyczne kursantów. Egzamin ten ma formę testu pisemnego i jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu, który jest oficjalnym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji do przeprowadzania instruktażów stanowiskowych. Ten dokument jest ważnym atutem na rynku pracy, potwierdzającym umiejętności oraz gotowość do prowadzenia szkoleń BHP w miejscu pracy.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym:

 • Pracodawców, którzy chcą samodzielnie przeprowadzać szkolenia BHP w swoich firmach,
 • Pracowników działów HR i BHP, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy, w tym kierowników i nadzorców.

Gdzie prowadzimy szkolenia?

Kursy organizujemy w nowocześnie wyposażonych salach szkoleniowych naszego ośrodka w Warszawie oraz w różnych lokalizacjach w Polsce. Dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, oferując również opcję szkoleń zorganizowanych w siedzibie klienta. Nasze szkolenia charakteryzują się elastycznością terminów oraz możliwością dostosowania programu do specyficznych potrzeb firm.

Inne kursy oferowane przez ERGON

 • Kursy na uprawnienia TDT,
 • Szkolenia z bezpieczeństwa pracy zgodnie z UNO,
 • Kursy dla konserwatorów urządzeń UDT,
 • Szkolenia dla operatorów podestów ruchomych masztowych,

Pytania i odpowiedzi

Czy kurs kończy się testem pisemnym?

Tak, kurs zawiera test pisemny weryfikujący zdobyte umiejętności.

Czy po szkoleniu otrzymuje się certyfikat?

Tak, pozytywne zakończenie szkolenia i egzaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu kwalifikacyjnego.