Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

3055 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Kontenery znajdujące się w porcie.Firma ERGON zaprasza na szkolenie przygotowujące do egzaminu UDT na operatora urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie organizacji kursu oraz egzaminu państwowego. Biorąc udział w kursie zdobędziesz wiedzę, dzięki której otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do pracy przy urządzeniach do manipulacji kontenerami takimi jak: Reachstacker, Kalmar i wiele innych.

Zakres tematyczny kursu z obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami przy czynnościach przeładunkowych obejmuje:

 • rodzaje urządzeń objęte zakresem uprawnienia,
 • normy i przepisy prawne dotyczące obsługi urządzeń,
 • warunki dozoru technicznego,
 • dokumentacja techniczna,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • konstrukcja urządzeń,
 • termin stateczności,
 • parametry udźwigu,
 • budowa i działanie elementów hydraulicznych, elektrycznych i pneumatycznych, w które wyposażone jest urządzenie,
 • zasady BHP przy obsłudze urządzeń,
 • zasady postępowania podczas wystąpienia awarii lub wypadku,
 • praca w wyjątkowych warunkach, takich jak: praca w bliskiej odległości od głębokich wykopów, linii energetycznych czy praca w warunkach kolizyjnych,
 • obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po zakończeniu pracy,
 • warunki eksploatacji urządzeń,
 • charakterystyka zdolności urządzeń,
 • instrukcja obsługi,
 • działanie hamulców i innych urządzeń zabezpieczających,
 • mechanizmy urządzeń ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Część praktyczna szkolenia 

 • nauka sterowania urządzeniami do manipulacji kontenerami,
 • ćwiczenie umiejętności na placu,
 • trening w niekorzystnych i ryzykownych warunkach,
 • uczestnictwo w próbnym egzaminie, który zawiera zadania wymagane podczas egzaminu właściwego,
 • nauka przeprowadzania konserwacji.

Harmonogram szkolenia

Urządzenie przemieszcza kontenerKurs na operatora urządzeń wykorzystywanych do manipulowania kontenerami prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed członkami komisji Urzędu Dozoru Technicznego. Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, które kursant otrzymuje po pomyślnym zdaniu egzaminu, wynosi 10 lat. W celu przedłużenia okresu ważności takiego zaświadczenia należy złożyć podanie w formie elektronicznej lub papierowej do jednostki dozoru technicznego, która wydała dokument.

Miejsce kursu

Szkolenia przeprowadzamy w naszych ośrodkach szkoleniowych w Warszawie i innych miastach w Polsce bądź w siedzibie firmy zleceniodawcy.

Wymogi wobec kandydata 

 • pełnoletność,
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Ogólne informacje na temat urządzeń do sterowania kontenerami

Urządzenia wykorzystywane do manipulowania kontenerami to grupa dźwignic stosowana w wielu gałęziach przemysłu przy pracach w fabrykach i magazynach. Są niezastąpione w transporcie morskim, dlatego są spotykane praktycznie we wszystkich portach czy terminalach przeładunkowych, gdzie odbywa się transport kontenerowy. Za ich pomocą przemieszcza się kontenery między nabrzeżem, a miejscem magazynowania oraz pomiędzy miejscem magazynowania a zewnętrznymi środkami transportu. Urządzenia służące do manipulacji kontenerów, to:
 • wózki podnoszące,
 • wozy transportowe,
 • wozy bramowe podsiębierne,
 • nabrzeżowe suwnice bramowe do załadunku i rozładunku kontenerów,
 • suwnice bramowe do układania kontenerów,
 • żurawie portowe.
Do najważniejszych takich urządzeń zalicza się:
 • Reachstacker,
 • Kalmar.

Reachstacker - charakterystyka

Jest to wózek wysokiego składowania, którym obsługuje się kontenery w niewielkich terminalach i portach średniej wielkości. Reachstacker jest bardzo popularny, ponieważ:
 • umożliwia szybkie przemieszczanie kontenerów na niewielkie odległości,
 • cechuje się dużą elastycznością,
 • mawiększą pojemność załadunku niż klasyczne wózki widłowe,
 • za jego pomocą można sortować kontenery w rzędy,
 • pozwala gęsto układać kontenery,
 • posiada udźwig nawet do 45 000 kilogramów,
 • może podnieść kontener na wysokość nawet 16 metrów,
 • umożliwia jednoczesne unoszenie i przemieszczanie jezdnika podczas ruchu,
 • pozostawia po sobie stosunkowo niewielki ślad węglowy,
 • charakteryzuje się szybkością działania.

Kalmar – charakterystyka

Należy do najbardziej popularnych rozwiązań transportowania ładunków kontenerowych. Firma Kalmar wchodzi w skład fińskiej grupy Cargotec, a produkowane przez nią urządzenia pomagają w pracach przeładunkowych w portach rzecznych i morskich oraz innych miejscach w głębi lądu. Wyróżniają się:
 • wysoką trwałością,
 • dużą wydajnością,
 • dużym udźwigiem, mogącym wynosić nawet do 12 ton,
 • nowoczesnym panelem sterowania,
 • wysoką ergonomią urządzenia,
 • wygodą i komfortem użytkowania.

Warto nam zaufać, ponieważ:

 • mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów,
 • w naszym zespole szkoleniowym pracują znakomici eksperci,
 • posiadamy nowoczesne wyposażenie i infrastrukturę,
 • zapewniamy wysoką jakość materiałów dydaktycznych odpowiadających standardom UDT,
 • możemy przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce,
 • załatwiamy wszystkie formalności związane z kursem,
 • oferujemy atrakcyjne ceny kursów.

Pozostałe kursy

Posiadamy szeroką ofertę szkoleń. Prowadzimy m.in. kursy obsługi i konserwacji:
 • wózków widłowych,
 • żurawi HDS,
 • żurawi wieżowych,
 • suwnic,
 • podestów ruchomych,
 • ładowarek teleskopowych.

Pytania i odpowiedzi

Czy szkolenie obejmuje obsługę takich urządzeń jak Kalmary i Reachstackery?

Szkolenie z obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami obejmuje praktykę na najczęściej stosowanych maszynach, m.in. takich jak Kalmary czy Reachstackery. Kursant po zdanym egzaminie może obsługiwać również pozostałe urządzenia z tej kategorii.

Jakie urządzenia wykorzystywane są do manipulacji kontenerami?

Do takich urządzeń zalicza się: wozy bramowe podsiębierne, wozy transportowe, wózki podnoszące, żurawie portowe, suwnice bramowe do układania kontenerów, nabrzeżowe suwnice bramowe do załadunku i rozładunku kontenerów.

Gdzie prowadzicie kursy?

Przeprowadzamy kursy w naszych ośrodkach szkoleniowych w Warszawie oraz z wielu innych miastach na terenie Polski. A na zlecenie klienta możemy zorganizować szkolenie w jego firmie.

Jak długo po kursie mogę obsługiwać urządzenia?

Ważność uprawnień dotyczących obsługi urządzeń do manipulowania kontenerami wynosi 10 lat. Można przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego poprzez złożenie podania do jednostki dozoru technicznego, który wydał dokument.