Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

2663 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

Nasz ośrodek szkoleniowy zaprasza na szkolenia na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na żurawie kolejowe. Dzięki naszym kursom zdobędziesz niezbędną wiedzę dotyczącą obsługi i konserwacji tego rodzaju żurawi. Nasze zajęcia dzielą się na część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej nasza doświadczona kadra przekaże wiedzę za pomocą krótkich filmików i ćwiczeń. Wierzymy, że poprzez dyskusję i rozmowę uczeń uczy się najwięcej. W czasie części praktycznej kursanci będą nabywać umiejętności z obsługi i konserwacji żurawi na profesjonalnie przygotowanej na kursy hali. Szkolimy na najnowocześniejszych maszynach jak np. Kirow.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed specjalnie powołaną komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Naszym kursantom zapewniamy pomoc w formalnościach oraz pomagamy w doborze odpowiedniego terminu szkolenia i egzaminu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów UDT!

Wymagania do szkolenia:

 • ukończenie 18 lat,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego,
 • posiadanie stosownego orzeczenia lekarskiego o odpowiednim stanie zdrowia.

Program szkolenia

Nasze szkolenia na uprawnienia UDT są kierowane do osób, które chcą rozpocząć karierę operatorów i konserwatorów żurawi kolejowych. Kursy są przygotowane przez specjalistów, którzy od lat działają aktywnie w zawodzie. Podczas części teoretycznej zdobędziesz wiedzę z zakresu:
 • informacji prawnych oraz UDT,
 • budowy żurawia kolejowego,
 • bezpiecznej eksploatacji żurawi kolejowych,
 • zabezpieczeń,
 • konserwacji żurawi,
 • obowiązków operatora i konserwatora,
 • BHP i pierwszej pomocy.
Nasze szkolenia praktyczne odbywają się w specjalistycznej hali szkoleniowej. Pod okiem instruktorów, kursanci nabędą umiejętności oraz nabiorą wprawy podczas obsługi i konserwacji żurawi kolejowych.

Miejsce szkoleń

Wszystkie nasze szkolenia na uprawnienia UDT obywają się w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Dla firm oraz grup zorganizowanych oferujemy szkolenia z części teoretycznej online w czasie rzeczywistym. Na część praktyczną zapraszamy na naszą halę szkoleniową w siedzibie ośrodka.

Egzamin UDT

Kurs kończy się egzaminem na uprawnienia pod nadzorem Inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części testowej oraz praktycznej, podczas której  kursanci wykonują zadania przy obsłudze lub konserwacji żurawi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, każdy uczeń otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz uprawnienia UDT do wykonywania zawodu. Uprawnienia są ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy wysłać wniosek o przedłużenie do Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasza oferta szkoleń na uprawnienia UDT

W naszej ofercie znajdziesz nie tylko szkolenia na żurawie kolejowe! Posiadamy kursy na wszystkie rodzaje żurawi (samojezdne, przewoźne i przenośne, stacjonarne, wieżowe, pływające, pokładowe, szynowe) oraz na inne urządzenia transportu bliskiego. Szkolimy przyszłych operatorów wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych itd. Wszystkie nasze szkolenia są kierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności obsługiwania maszyn, ale też do osób, które chcą rozpocząć nową ścieżkę zawodową! Wszystkie nasze kursy prowadzą aktywnie pracujący w zawodzie instruktorzy, dlatego gwarantujemy kompleksowe i jakościowe szkolenia.
W naszej ofercie znajdziesz również kursy BHP i PPOŻ dla pracowników i pracodawców.
Wszystko co powinieneś wiedzieć o żurawiach kolejowych
Żuraw kolejowy to specjalistyczny pojazd, który często wykorzystywany jest do przemieszczania ładunku w poziomie i pionie . Stosowany jest w pracach remontowych, ładunkowych i budowalnych. Jednakże jego najczęstszym zastosowaniem jest usuwanie skutków wypadków kolejowych. Żurawie kolejowe posiadają swój własny napęd. Na miejsce pracy często transportowany jest za pomocą lokomotywy spalinowej.
Odwiedź naszą stronę internetowej lub zadzwoń i dowiedz się więcej!

Pytanie i odpowiedzi

Czym są żurawie kolejowe? 

Żuraw kolejowy to specjalistyczny pojazd, który często wykorzystywany jest do przemieszczania ładunku w poziomie i pionie . Stosowany jest w pracach remontowych, ładunkowych i budowalnych.

Gdzie odbywają się kursy? 

Kursy na uprawnienia UDT odbywają się w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Dla grup zorganizowanych i firm oferujmy szkolenia online z części teoretycznej w czasie rzeczywistym.