Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Bezpieczna eksploatacja - konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

2983 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Bezpieczna eksploatacja - konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego

gaśnice podręczne.Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego jest kierowany do osób, które zawodowo planują zająć się konserwacją i przeglądem gaśnic. Zdobądź nowe uprawnienia i umiejętności do wykonywania pracy. Grono naszych specjalistów z łatwością przygotuje Cię do zdobycia kwalifikacji zawodowych. 

Cena kursu obejmuje: 

 • konsultacje i porady od naszych specjalistów
 • materiały dydaktyczne (plany konserwacyjne)
 • udział w zajęciach teoretyczno-praktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • zaświadczenie imienne o ukończeniu kursu.

Program szkolenia

Zajęcia w naszym ośrodku są prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas wykładów uczestnik zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami potrzebnymi do wykonywania zawodu. Następnie kursant wykonuje zadania pod okiem naszych specjalistów. Zajęcia są przeprowadzane na nowoczesnych narzędziach i urządzeniach, gdzie nauka jak i praca z łatwością się przyswaja. 

Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas szkolenia to m.in.: 

 • budowa gaśnic i jej funkcje
 • zasady doboru, oznakowania i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • plany konserwacji i prace naprawcze
 • rodzaje pożarów i dobór odpowiedniego sprzętu
 • zasady BHP i przepisy prawne
 • dokumentacja techniczna
 • zasady etykietowania gaśnic
 • przepisy PPOŻ.

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Po zakończonym szkoleniu i zdanym pozytywnie egzaminem, uczestnik otrzyma zaświadczenie uprawniające do przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych podręcznego sprzętu gaśniczego. Zaświadczenie jest ważne na terenie całej Polski i jest honorowane przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.

Kadra specjalistów

naprawa gaśnicy.Zajęcia w naszym ośrodku są prowadzone przez doświadczonych konserwatorów gaśnic i sprzętu PPOŻ wraz z inspektorem ochrony przeciwpożarowej. Kadra naszych specjalistów posiada niezbędna wiedzę teoretyczną i praktyczną do przeprowadzania zajęć.

Gdzie są przeprowadzane szkolenia?

Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale posiadamy ofertę mobilną z dojazdem do klienta, dzięki czemu szkolimy specjalistów na terenie całej Polski. Posiadamy tysiące zadowolonych klientów!

Praca po szkoleniu

Po ukończonym szkoleniu z łatwością będziesz wykonywał prace naprawcze, serwisowe i konserwacyjne na urządzeniach od różnych producentów. Zdobyta wiedza i umiejętności zdecydowanie rozszerzają ścieżkę kariery zawodowej, co liczy się z lepszymi zarobkami.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w szkoleniu na konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego należy mieć skończone 18 lat i posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. Kandydat także powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. 

Inne kursy zawodowe: 

 • kurs konserwatora rusztowań
 • kurs operatora koparko-ładowarki
 • kurs na prace wysokościowe
 • kurs G1, G2, G3
 • kurs na prace kontrolno-pomiarowe.

Pytania i odpowiedzi

Na jak długo są wydawane uprawnienia konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego?

Zaświadczenie kwalifikacyjne konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego jest wydawane bezterminowo.

Jakie trzeba posiadać wykształcenie, aby przystąpić do kursu na konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego?

Aby wziąć udział w szkoleniu na konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego należy mieć skończone 18 lat.