Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie pływające

2428 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie pływające

Ośrodek Szkolenia Operatorów oferuje kursy na uprawnienia na żurawie pływające i inne rodzaje maszyn transportu bliskiego. Nasza firma szkoleniowa zapewnia doświadczoną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, która aktywnie pracuje w zawodzie jako operatorzy i konserwatorzy żurawi pływających. Szkolimy tylko na najnowocześniejszych maszynach oraz przestrzegamy zasad BHP i UDT. Nasz ośrodek zapewnia kompleksowe i rzetelne przygotowanie do egzaminu UDT. Kursy w naszym ośrodku pomogą Ci zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności do obsługi żurawi pływających. Pomożemy Ci na każdym etapie szkolenia w formalnościach oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.

Jak wygląda szkolenie?

Żuraw pływający z operatorem w kasku Szkolenie na operatora i konserwatora żurawi pływających składa się z dwóch części: z teoretycznej i praktycznej. Nasz program kursu zawiera zbiór najważniejszych zagadnień potrzebnych do uzyskania uprawnień UDT. Nasi uczniowie nabywają wiedzę poprzez zadawanie pytań, dyskusje oraz pracę w grupach. Wierzymy, że są to najlepsze metody nauczania. Nasz kursant zapozna się z:
 • rodzajami urządzeń transportu bliskiego,
 • pojęciem statyczności żurawi,
 • budową żurawi pływających,
 • zagrożeniami i zasadami BHP,
 • zasadami bezpiecznej eksploatacji żurawi pływających,
 • częścią praktyczną, czyli pracą przy żurawiach,
 • częścią teoretyczną egzaminu na uprawnienia UDT.
Po naszym szkoleniu, kursant przystępuje do egzaminu na uprawnienia UDT oraz dostaje certyfikat ukończenia naszego kursu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, uzyskuje uprawnienia UDT do wykonywania zawodu.
Warunki przystąpienia do kursu i egzaminu UDT:
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • ukończone 18 lat,
 • stosowne orzeczenie lekarskie, które potwierdza odpowiedni stan zdrowia do wykonywania zawodu operatora i konserwatora żurawi pływających.

Ważność uprawnienia UDT

Uprawnienia na żurawie pływające trzeba odnawiać co 5 lat. Należy dostarczyć wniosek o odnowienie uprawnienia do Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasza oferta z dojazdem do klienta

Szkolenia dla operatorów w grupach niezorganizowanych są dostępne w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bielsku Białej. Dla grup zorganizowanych i firm dostępne są również szkolenia online w czasie rzeczywistym z części teoretycznej. Część praktyczna odbywa się w siedzibie naszej firmy w Warszawie.  Oferujemy szkolenia na nowoczesnych maszynach oraz serwis kawowy.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o żurawiach pływających

Żurawie pływające (statkowe) to maszyny wykorzystywane w transporcie morskim oraz portowym. Służą do podnoszenia i przenoszenia ładunków o dużej masie. Żurawie pływające, mogą mieć swój własny napęd lub być też bez napędu. Do obsługiwania żurawi pokładowych trzeba uzyskać niezbędne uprawnienia, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Takie uprawnienia otrzymasz po pozytywnym zdaniu egzaminu UDT. Dzięki naszym kursom bez problemu uzyskasz uprawnienia potwierdzające Twoje kwalifikacje do wykonywania zawodu!

Jakie jest zastosowanie żurawi pływających?

Wyróżniamy 3 rodzaje transportu, w których żurawie pływające są stosowane:
 • morski,
 • portowy,
 • załadunkowy.

Jakie są rodzaje żurawi pływających?

 • Żuraw z obrotowym ramieniem –urządzenie jest osadzone na wale i może obracać się o 360 stopni. Tego rodzaju dźwig jest o wiele droższy w budowie oraz bardziej skomplikowany w obsłudze, ale jest bardziej uniwersalny i wydajniejszy podczas prac z ciężkimi masami.
 • Żuraw ze stałym ramieniem – urządzenie może wykonywać ruchy tylko w przód i w tył oraz podnoszenie i opuszczanie haka. Przemieszczanie się na boki odbywa się tylko gdy statek się obraca. Żurawie tego typu są tańsze i prostsze w budowie oraz ze względu na stabilność, mogą przenosić ładunki o większej masie.
W naszej ofercie szkoleń posiadamy kursy na wszystkie rodzaje żurawi oraz na uprawienia na urządzenia transportu bliskiego np.:
 • wózki jezdniowe,
 • podesty ruchome,
 • podnośniki HDS,
 • suwnice,
 • dźwigi.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz na naszego Facebooka, gdzie udostępniamy terminy naszych szkoleń!

Pytanie i odpowiedzi:

Jak wyglądają szkolenia na operatora i konserwatora żurawi pływających? 

Nasze szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części praktycznej, kursanci wykonują zadania przy maszynach pod okiem naszej doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. 

Jakie są wymagania do przystąpienia do kursu i egzaminu? 

Trzeba mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie co najmniej podstawowe. Niezbędne jest również stosowne orzeczenie lekarza o stanie zdrowia. 

Gdzie odbywają się szkolenia? 

Nasze kursy odbywają się w naszych siedzibach w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej. Dla grup zorganizowanych oferujemy możliwość odbycia części teoretycznej online w czasie rzeczywistym.