Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

2822 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Wciągniki oraz wciągarki przeznaczenia ogólnego i specjalnego należą do urządzeń transportu bliskiego, które wykorzystuje się podczas rozmaitych prac skupiających się na transportowaniu towarów. Maszyny z kategorii urządzeń ogólnego przeznaczenia używane są do prowadzenia zadań transportowych większości towarów, natomiast specjalnego przeznaczenia dedykowane są do przewozu konkretnych typów ładunków. Obsługa i konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia powinna być przeprowadzana przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia UDT. Nasz ośrodek zajmuje się organizacją szkoleń, które przygotowują uczestników do zdobycia kwalifikacji.

Czym różni się wciągnik od wciągarki?

Wciągarki - dźwignice, które przystosowane są do pionowego podnoszenia i przemieszczania ładunków przy pomocy łańcucha lub liny z wykorzystaniem elementu chwytnego (najczęściej używa się haka). Pod względem konstrukcyjnym wciągarki zazwyczaj przystosowane są do jazdy po torze jezdnym, który funkcjonuje w wersji stacjonarnej, zapewniającej nieruchomą i stabilną pracę maszyny w konkretnym miejscu, bez możliwości przejazdu. Zespół mechanizmów podnoszenia położony jest na odrębnej konstrukcji nośnej, ustanowionej przez ramę przejezdną, przesuwną lub stałą.

Wciągniki - dźwignice te mają takie same cechy konstrukcyjne co wciągarki z wyjątkiem kwestii położenia zespołu mechanizmów. W przypadku wciągników funkcję zespołu mechanizmów podnoszenia stanowiącym jego konstrukcję nośną jest obudowa sprzętu, a nie odrębna konstrukcja nośna.

Aby jednak obsługiwać powyższe rodzaje dźwignic należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Nasz profesjonalny ośrodek szkolenia kandydatów zajmuje się przeprowadzaniem kursów na wciągniki i wciągarki, po którym możliwe jest podejście do egzaminu państwowego, a co za tym idzie zdobycie niezbędnych do pracy z tymi maszynami kwalifikacji.

Przeglądy konserwacyjne

Wszystkie urządzenia należące do grupy wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia powinny mieć zapewnioną właściwą kontrolę konserwacyjną. W przeciwnym przypadku urządzenie może nie być zdatne do użytkowania przez dłuższy czas, gdyż podczas jego użytkowania często zdarzają się niespodziewane awarie bądź usterki. Przeglądy tego typu muszą być wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. W naszej placówce posiadamy grono ekspertów w dziedzinie diagnostyki kontrolnej oraz właściwej konserwacji maszyn UDT (w tym dźwignic), którzy chętnie wprowadzą kursantów w tematykę zadań profilaktycznych związanych z utrzymaniem właściwego i bezpiecznego stanu wciągników lub wciągarek. Ponadto warto dodać, iż szkolimy w oparciu o zgodność z wymaganiami UDT. Gwarantujemy szybką i skuteczną praktykę przeglądową z zachowaniem wszelkich norm jakościowych.

Obowiązki konserwatora – serwis, modernizacja  

Nasza firma szkoleniowa świadczy profesjonalne i nowoczesne usługi z zakresu pomocy w przygotowaniu do obowiązków konserwatora dźwignic. Posiadamy nowoczesny park maszynowy oraz zaplecze niezbędnych narzędzi, dzięki którym kursant jest w stanie szybko przeprowadzić naprawę mechaniczną. Ponadto wprowadzenie w praktykę pracy odbywa się w oparciu o zasady BHP, dlatego też wybierając  nasze szkolenie, stawiasz na bezpieczeństwo pracy.

Do zadań konserwatora należą m.in.: 
 • utrzymywanie urządzeń budowlanych w stanie eksploatacyjnym;
 • dbanie o użytkowy stan techniczny urządzeń;
 • usuwanie cyklicznych usterek i awarii technicznych;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu;
 • przed dopuszczeniem maszyn do użytku właściwego przeprowadzanie ich diagnostyki naprawczej;
 • wymiana gazu, smarów, olejów i innych elementów eksploatacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej.

Badania UDT

W związku z faktem, iż wciągniki i wciągarki podlegają dozorowi technicznemu, powinny być one eksploatowane zgodnie z wytycznymi określanymi przez UDT. Należy więc przeprowadzać badania okresowe, doraźne kontrolne i eksploatacyjne oraz badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne. Bez względu na rodzaj przeprowadzanego badania, musi zostać ono wykonane w odpowiednich do tego warunkach oraz przez wykwalifikowane osoby. Podczas naszych kursów wprowadzamy uczestników w wymogi i specyfikę powyższych badań technicznych, udzielając im wszelkich niezbędnych w tym zakresie informacji oraz przeprowadzając przez całokształt formalności.

Program zajęć

Nasze zajęcia kompleksowo przygotowują kursantów do pracy na stanowisku operatora bądź konserwatora wciągników i wciągarek przeznaczenia ogólnego lub specjalnego. Wiadomości przekazywane uczestnikom na kursach są dzielone na część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne.

Zakres kursu zawiera w sobie następujące informacje: 

 • zasady BHP oraz pierwsza pomoc podczas pracy z wciągnikami i wciągarkami;
 • akty prawne i wiadomości ogólne związane z wciągnikami i wciągarkami ogólnego i specjalnego przeznaczenia;
 • wymagania niezbędne do prawidłowej obsługi i konserwacji urządzeń;
 • najczęstsze awarie dźwignic;
 • obowiązki podczas pracy na stanowisku operatora i konserwatora;
 • dozór techniczny wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia;
 • budowa oraz podział wciągników i wciągarek (m.in. zabezpieczenia, napędy, sprzęt przeładunkowy).

Wymagania dla uczestników

Aby zapisać się na nasze szkolenia należy spełniać podstawowe kryteria:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • ukończyć szkołę podstawową;
 • posiadać dobry stan zdrowia i dokument o braku przeciwskazań do pracy z wciągnikami i wciągarkami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego

Po ukończeniu szkolenia, w ustalonym przez placówkę terminie, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują  zaświadczenia potwierdzające zdobyte uprawnienia. Kwalifikacje te są ważne wraz z dokumentem tożsamości i upoważniają do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych na terenie całej Polski. Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest zależny od rodzaju przeznaczenia maszyny i wystawiany jest od dnia wydania dokumentu na okres:
 • 5 lat (wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia);
 • 10 lat (wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia).
Zaświadczeń kwalifikacyjnych nie wymaga się przy pracy z dźwignicami, które: 
 • posiadają napęd ręczny wszystkich mechanizmów;
 • posiadają napęd elektryczny jednofazowy o udźwigu do 1000 kg;
 • posiadają udźwig do 250 kg, w wypadku, gdy nie służą do przemieszczania ludzi.
Podstawy prawne szkolenia 
 • Ustawa o dozorze technicznym wydana dnia 21 grudnia 2000 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów wydane w sprawie rodzajów maszyn technicznych podlegających dozorowi technicznemu z dnia 7 grudnia 2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wydane w sprawie sposobu oraz trybu kontrolowania uprawnień wymaganych przy obsłudze i konserwacji maszyn technicznych, a także sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń z dnia 21 maja 2019 r.
Co oferujemy? 
 • pełny dostęp w formie online do szczegółowo opracowanych przez naszych wykładowców materiałów dydaktycznych;
 • zapoznanie z opracowanymi przez naszą kadrę szkoleniową przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi;
 • zdobycie cennych umiejętności praktycznych poprzez ćwiczenia na nowoczesnych maszynach;
 • kompleksowe przygotowanie przez profesjonalną kadrę doświadczonych ekspertów.

Cena kursu

Koszt szkolenia jest wyznaczany dla każdego uczestnika indywidualnie w zależności od wyboru formy zajęć (szkolenie zewnętrzne lub wewnętrzne). Cena kursu obejmuje m.in.: 
 • metodologię zajęć (szkolenie teoretyczne i praktyczne);
 • autorski skrypt szkoleniowy zawierający grafiki ilustrujące urządzenia;
 • dostęp do internetowej platformy szkoleniowej, gdzie kursanci znajdą zbiór przykładowych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z opracowanymi przez nas odpowiedziami;
 • koszt egzaminu państwowego.

Cel szkolenia

Celem organizowanego przez nas kursu jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do zdobycia kwalifikacji w zakresie obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Proponowany przez naszą placówkę kurs ma na celu uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie bezpiecznej i całościowej eksploatacji i diagnostyki tych urządzeń. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, a także poznają zasady optymalnego wykorzystania urządzenia technicznego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Na jak długo wydawane są uprawnienia?

Okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest zależny od rodzaju przeznaczenia maszyny i wystawiany jest od dnia wydania dokumentu na okres 5 lat w wypadku wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia oraz 10 lat na wciągniki i wciągarki przeznaczenia ogólnego.

Czym jest wciągarka?

Wciągarka jest dźwignicą, przystosowaną do pionowego podnoszenia i przemieszczania ładunków przy pomocy łańcucha lub liny z wykorzystaniem elementu chwytnego (najczęściej haka).