Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób

2924 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
  • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
  • Szkolenia w siedzibie klienta
  • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób

Podesty ruchome załadowcze, znane również jako windy samochodowe czy burtowe, są kluczowymi urządzeniami w transporcie bliskim, używanymi do załadunku i rozładunku towarów oraz, w niektórych przypadkach, do transportu osób. Podlegają one ścisłemu dozorowi technicznemu, co zapewnia ich bezpieczeństwo i efektywność.

Czym są podesty załadowcze?

Podesty ruchome załadowcze to specjalistyczne platformy montowane z tyłu pojazdu, które ułatwiają manipulację ładunkami. Stanowią one integralną część pojazdu i wymagają regularnej konserwacji oraz posiadania aktualnej decyzji dozoru technicznego.

Konserwacja i Dozór Techniczny

Od wprowadzenia jednolitych przepisów dozoru technicznego, każdy podest załadowczy musi być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i posiadać ważną decyzję zezwalającą na jego użytkowanie. Regularne przeglądy konserwacyjne, przeprowadzane co 6 miesięcy, zapewniają bezpieczne i efektywne funkcjonowanie urządzenia.

Szkolenie Konserwatorów Podestów Załadowczych

podesty załadowczeAby móc profesjonalnie zajmować się konserwacją podestów załadowczych, wymagane są specjalistyczne szkolenia i zdanie egzaminu państwowego przed komisją UDT. Nasze kursy oferują kompleksowe przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji tych urządzeń.

Program Szkoleniowy

Program szkolenia obejmuje:

  • Znajomość przepisów dozoru technicznego,
  • Budowę i mechanizmy działania podestów załadowczych,
  • Techniki bezpiecznej obsługi i konserwacji,
  • Procedury postępowania w przypadku awarii.

Bezpieczeństwo i Prawo

Kurs podkreśla również znaczenie przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz aktualnych przepisów prawnych. Bezpieczna i prawidłowa eksploatacja tych urządzeń ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Wymagania dla Kursantów

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy osoby, które:

  • Ukończyły 18 lat,
  • Posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie,
  • Nie mają przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Kurs jest idealny dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz nabyć ważne na rynku pracy uprawnienia.

Możliwości Zawodowe po Szkoleniu

Po ukończeniu kursu i zdobyciu uprawnień, uczestnicy będą mieli możliwość pracy jako konserwatorzy w firmach transportowych, logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem urządzeń transportu bliskiego.

Kwalifikacje te otwierają drzwi do nowych możliwości zawodowych i stanowią cenny atut na rynku pracy.