Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Podesty na pojazdach kolejowych

2534 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Podesty na pojazdach kolejowych

Pojazd na pojeździe kolejowymPracuje przy naprawach i konserwacji infrastruktury kolejowej. Podesty ruchome na pojazdach kolejowych są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego, objętych dozorem technicznym. Do obsługi konieczne są uprawnienia TDT.

Oferowany przez nas kurs umożliwia zdobycie tych uprawnień. W ramach kursu odbywa się przeprowadzany przez UDT egzamin, a zakres zagadnień poruszanych podczas zajęć odpowiada tym wymaganym podczas egzaminu.

Na zajęcia zapraszamy zarówno specjalistów pracujących już w zawodzie operatora urządzeń transportu bliskiego, posiadających uprawnienia na inne rodzaje podestów, jak i osoby bez doświadczenia zawodowego.

Kurs na Podesty Ruchome Kolejowe – Obsługa

Program kursu obejmuje zagadnienia takie jak:

 • Budowa podestów ruchomych na pojazdach kolejowych, ich rodzaje i przeznaczenie
 • Zasady BHP obowiązujące przy obsłudze tego typu urządzeń
 • Stateczność podestów
 • Czynności przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Zabezpieczenia elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne
 • Obowiązki operatora podestów kolejowych w zakresie bezpieczeństwa
 • Zapoznawanie się z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną
 • Przepisy ustawy o dozorze technicznym

Część teoretyczną uzupełniają zajęcia praktyczne, w ramach których uczestnicy uczą się obsługi podestów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi UDT. 

Do kursu mogą przystąpić osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe, ukończyły 18 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych. Rezerwację można dokonać poprzez naszą stronę internetową.

Uprawnienia do Obsługi Podestów Ruchomych Kolejowych

W ramach kursu odbywa się egzamin przeprowadzany przez uprawnione osoby z ramienia UDT. Nasz Ośrodek pośredniczy w organizacji egzaminu, reprezentując kursantów przed Urzędem. Uprawnienia są ważne przez 10 lat i obejmują wszystkie rodzaje podestów montowanych na pojazdach kolejowych.

Posiadając uprawnienia UDT, możesz podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się naprawami, konserwacją i budową infrastruktury kolejowej. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez firmy wykonujące prace jako podwykonawcy.