Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Podesty ruchome masztowe

2463 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
  • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
  • Szkolenia w siedzibie klienta
  • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Podesty ruchome masztowe

Podest ruchomy masztowy jest urządzeniem chętnie wykorzystywanym w magazynach wysokiego składowania, halach fabrycznych, a także do prac budowlanych i remontowych na zewnątrz. Jedną z zalet tego urządzenia jest wygoda i łatwość obsługi. Platforma robocza podestu jest przesuwana automatycznie wzdłuż masztu, a całość, umieszczoną na podeście z kołami, można łatwo przemieszczać z miejsca na miejsce.

Nie oznacza to jednak, że podest masztowy może być obsługiwany przez przypadkowe osoby. Do jego eksploatacji są uprawnieni tylko operatorzy, którzy zaliczą egzamin przed komisją UDT. Obsługa urządzeń przez niewykwalifikowane osoby grozi nie tylko uszkodzeniem sprzętu, ale także wypadkiem.

Osobom, które chcą pracować w zawodzie operatora podestów ruchomych, kurs pozwala na przygotowanie się do egzaminu od strony teoretycznej i praktycznej. Zapraszamy na zajęcia stacjonarne, odbywające się na terenie całej Polski, oraz wykłady online.

Zdobywanie uprawnień na podesty ruchome masztowe

W ramach kursu “Podesty ruchome masztowe” odbywa się egzamin państwowy przeprowadzany przez egzaminatorów z odpowiedniego oddziału UDT – Warszawa lub innego. Egzamin ma formę testu wiedzy z pytaniami jednokrotnego wyboru, a następnie sprawdzianu umiejętności praktycznych. Kandydat, który zaliczy obie części, otrzymuje uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych masztowych i stacjonarnych, w ramach tej samej kategorii.

Wydane przez UDT uprawnienia można wykorzystać do pracy w zawodzie operatora na terenie całej Polski. Specjaliści od obsługi podestów masztowych są poszukiwani do pracy w budownictwie, branży remontowej, a także w magazynach i halach fabrycznych.

Szkolenia UDT z egzaminem – szczegółowe informacje

Podczas zajęć kursanci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną wymaganą podczas egzaminu UDT. Szkolenia mają program opracowany zgodnie z wymogami tej organizacji oraz z ustawą o dozorze technicznym. Program jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o zmiany w przepisach, tak aby uczestnicy byli dobrze przygotowani nie tylko do egzaminu, ale również do późniejszej pracy w zawodzie.

Zakres poruszanych zagadnień dotyczy między innymi bezpieczeństwa pracy, przepisów dozoru technicznego, obowiązków operatora podczas przygotowania do pracy, wykonywania pracy i po jej zakończeniu, budowy podestów masztowych i sposobu ich działania.

Podest ruchomy masztowy posiada podwozie z kołami umożliwiającymi jego transport z miejsca na miejsce.

Kursanci uczestniczą również w zajęciach praktycznych na placu manewrowym, prowadzonych przez instruktorów Ośrodka.

Aby zapisać się na kurs dla operatorów podestów ruchomych wiszących, należy:

  1. Mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych.
  2. Sprawdzić dostępne terminy i lokalizacje, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo. Tą drogą podajemy również inne informacje o kursach na podesty ruchome (np. cena). Zajęcia odbywają się w kilku miastach na terenie całej Polski.
  3. Zapisać się na szkolenie. Zapisy przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową. Podczas rejestracji przeprowadzamy wywiad z klientem, aby zakwalifikować go do odpowiedniej grupy zajęciowej.

Oprócz szkoleń otwartych, organizujemy także szkolenia zamknięte dla firm. Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów na temat kursów na zwyżki (podesty ruchome samojezdne), podesty ruchome przejezdne i inne.