Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

2598 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

Zapraszamy do udziału w naszym specjalistycznym kursie, który umożliwia zdobycie uprawnień do konserwacji, naprawy i przeglądów podestów montowanych na pojazdach kolejowych. Ten kompleksowy kurs łączy w sobie gruntowną wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do zdania egzaminu przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

Podesty Ruchome Montowane na Pojazdach Kolejowych

podesty ruchome na pojazdach kolejowychNasze szkolenie skupia się na praktycznych aspektach pracy z podestami ruchomymi, które są kluczowym sprzętem używanym w pracach naprawczych, konserwatorskich i budowlanych przy infrastrukturze kolejowej i tramwajowej. Podesty te, umieszczone na pojazdach kolejowych, umożliwiają pracownikom efektywne przeprowadzanie napraw i konserwacji trakcji elektrycznej, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność prac.

Uprawnienia do Konserwacji Podestów Ruchomych

W ramach naszego kursu uczestnicy będą przygotowywani do uzyskania uprawnień konserwatora podestów ruchomych, wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenie kwalifikacyjne, ważne przez 5 lat. Te uprawnienia są niezbędne do pracy w spółkach kolejowych i firmach świadczących usługi naprawcze w sieci kolejowej.

Program Szkoleniowy

Program naszego szkolenia na konserwatora podestów ruchomych obejmuje:

 • Zrozumienie budowy i funkcjonowania podestów ruchomych,
 • Przepisy dozoru technicznego dotyczące konserwacji,
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji,
 • Podstawy BHP związane z pracą na wysokościach,
 • Procedury ewakuacji i bezpieczeństwa pasażerów,
 • Obowiązki konserwatora i zarządzanie dokumentacją techniczną.

Czas trwania kursu wynosi od 32 do 96 godzin, w zależności od potrzeb uczestników, z możliwością dostosowania harmonogramu zajęć do indywidualnych wymagań.

Wymagania Wstępne

 • Ukończenie 18 lat,
 • Podstawowe wykształcenie,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy.

Więcej informacji o terminach, lokalizacjach i szczegółach organizacyjnych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do zapisywania się na kursy online, które obejmują część teoretyczną szkolenia.

Na zakończenie, pragniemy zaznaczyć, że nasze szkolenia są cenione w branży za ich kompleksowość i praktyczne podejście. Dzięki naszym kursom, wielu uczestników zdobyło nie tylko niezbędne uprawnienia, ale także cenne umiejętności, które przyczyniły się do ich rozwoju zawodowego.