Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2895 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Operator steruje suwnicąFirma ERGON serdecznie zaprasza na szkolenie na operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przebranżowić się. Pomożemy Ci zdać egzamin UDT oraz uzyskać uprawnienia pozwalające na samodzielną pracę jako operator tych urządzeń. Jesteśmy firmą, która ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów zawodowych i nauczamy według programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi i konserwacji takich Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), jak suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego i specjalnego przeznaczenia oraz przygotowanie kursantów do egzaminu UDT.

Gdzie mogę pracować po kursie?

Operator tego typu urządzeń może znaleźć pracę w wielu miejscach, m.in.:
 • na halach produkcyjnych,
 • w stoczniach,
 • na obszarach budowlanych,
 • na obszarach przemysłowych,
 • w magazynach,
 • w firmach transportowych,
 • w firmach logistycznych.

Wciągniki i wciągarki - charakterystyka

Konserwator naprawia wciągnikSuwnice są dźwignicami pracującymi w ruchu przerywanym. Za ich pomocą można przemieścić towar zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zbudowane są z konstrukcji nośnej, która porusza się po torach jezdnych. Wciągniki i wciągarki stanowią zazwyczaj część wyposażenia suwnicy. Wyróżnia się następujące suwnice ogólnego przeznaczenia:
 • kolumnowe,
 • półbramowe,
 • bramowe,
 • pomostowe,
 • modułowe,
 • konsolowe.
Suwnice specjalnego przeznaczenia, to m.in.:
 • kuzienne,
 • kafarowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • lejnicze,
 • trawersowe,
 • chwytakowe,
 • chwytnikowe,
 • kleszczowe,
 • łapowe.
Urządzenia te można też sklasyfikować m.in. ze względu na:
 • sposób obsługi - sterowane automatycznie, z kabiny, zdalnie, z poziomu roboczego,
 • rodzaj napędu - elektryczne, elektryczno-ręczne, ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne.

Tematyka szkolenia

 • informacje o przepisach prawnych dozoru technicznego,
 • ogólne informacje o urządzeniach transportu bliskiego,
 • pojęcie stateczności urządzenia,
 • charakterystyka udźwigu,
 • budowa urządzenia,
 • obsługa suwnic,
 • rodzaje suwnic,
 • oznakowania suwnic,
 • wyposażenie hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne,
 • urządzenia zabezpieczające,
 • czynności operatora przed przystąpieniem do pracy,
 • czynności operatora po zakończeniu pracy,
 • współpraca z pomocnikami,
 • zasady BHP,
 • przepisy PPOŻ,
 • metody postępowania podczas pracy w specyficznych warunkach,
 • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia,
 • podstawowe informacje z zakresu mechaniki i elektrotechniki,
 • zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • obsługa cięgników,
 • elementy jezdne,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.

Jak wygląda szkolenie?

Organizowany przez nas kurs składa się z:
 • części teoretycznej – podczas której uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i prowadzenia prac konserwacyjnych omawianych urządzeń. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające dużą wiedzę merytoryczną dotyczącą działania tych urządzeń. Kursanci otrzymują od nas profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe;
 • części praktycznej – prowadzonej przez doświadczonych instruktorów. Na zajęciach wykorzystywane są urządzenia spełniające wszystkie wymagania dozoru technicznego.

Egzamin i uprawnienia

Uczestnik po odbyciu szkolenia przystępuje do egzaminu przed komisją UDT. Jeżeli otrzyma wynik pozytywny, to nabywa uprawnienia do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawnia go do pracy w zawodzie wynosi 5 lat. Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności kwalifikacji. Należy spełnić dwa warunki:
 • 3 miesiące przed końcowym terminem złożyć wniosek z prośbą o jego przedłużenie (do najbliższej jednostki UDT),
 • w ciągu 5 lat ważności zaświadczenia, wykonywać przez minimum 3 lata pracę w zawodzie.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • pełnoletność,
 • ukończona szkoła podstawowa/gimnazjalna,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza medycyny pracy.

Lokalizacja

Posiadamy ośrodki szkoleniowe na terenie całej Polski. Ponadto na prośbę zleceniodawcy jesteśmy gotowi przeprowadzić szkolenie na terenie zakładu pracy klienta, znajdującego się w dowolnym miejscu w Polsce.

Nasze szkolenia

W naszej ofercie mamy też kursy przygotowujące do pracy jako operator i konserwator m.in.:
 • suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia,
 • wózków widłowych,
 • podestów ruchomych,
 • żurawi HDS,
 • żurawi wieżowych,
 • koparek,
 • koparko-ładowarek.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Operator, jak i konserwator suwnic, wciągarek i wciągników znajdzie zatrudnienie m.in. na placu budowy, halach produkcyjnych, w firmach logistycznych, magazynach i stoczniach.

Co robi operator suwnicy?

Operator suwnicy po prawidłowej ocenie ciężkości ładunku, transportuje go, za pomocą dźwignicy w odpowiednie miejsce. Cały czas też podczas swojej pracy, współpracuje z hakowym.

Jaki jest okres ważności uprawnień, które uzyskam na tym kursie?

Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, umożliwiającego pracę przy suwnicach, wciągarkach i wciągnikach ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia wynosi 5 lat.

Czy muszę mieć wykształcenie techniczne, by przystąpić do kursu?

Nie. Wystarczy mieć ukończoną szkołę podstawową/gimnazjalną.