Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Schody i chodniki ruchome

2489 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Schody i chodniki ruchome

ludzie na schodach ruchomychSchody oraz chodniki ruchome to część infrastruktury, która znajduje się w każdym większym mieście w: galeriach handlowych, na dworcach PKP czy w innej komunikacji zbiorowej. O ile przeważnie awarie z nimi związane nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, a łączą się częściej z wyłączeniem ich z pełnienia funkcji do jakiej zostały skonstruowane, warto jednak wiedzieć, w jaki sposób pozbywać się usterek i jak im zapobiegać. Jednym z powodów może być chociażby ułatwienie przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Jak każde urządzenie podlegają dozorowi technicznemu oraz konserwacji, a także muszą spełnić wymagania przez niego ustanowione. Jednym z nich są kontrole techniczne, które dzielą się następująco:  
 • badania okresowe – wykonywane regularnie w określonym dla urządzenia terminie,
 • badania kontrolne – ustalane indywidualnie, celem sprawdzenia przestrzegania przepisów o dozorze technicznym,
 • badania doraźne eksploatacyjne – wynikające z bieżących potrzeb, ustalane indywidualnie dla każdego urządzenia,
 • doraźne powypadkowe lub awaryjne – organizowane w przypadku wystąpienia jakiejś usterki lub kiedy miał miejsce wypadek. Ich celem jest wykrywanie i naprawa awarii, a także zapobieganie wypadkom w przyszłości.
Nasza firma oferuje szkolenia dla każdego, kto chciałby rozpocząć pracę jako konserwator schodów i chodników ruchomych. Przed przystąpieniem do kursu należy spełnić następujące wymagania:  
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • mieć udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
konserwacja chodnika ruchomegoKurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zapoznasz się z obszerną wiedzą, gdzie dowiesz się: 
 • niezbędnych informacji o UDT,
 • wszystkiego na temat budowy i funkcjonowania urządzeń,
 • o możliwych zagrożeniach przy pracy,
 • o bezpiecznej eksploatacji urządzenia,
 • jak oceniać stan techniczny,
 • jak postępować w przypadku usterek i jak im zapobiegać,
 • wszystkiego o prawidłowej konserwacji urządzenia,
 • informacji na temat dokumentacji technicznej,
 • o przepisach BHP.
Wykorzystasz  zdobytą wiedzę w praktyce, ćwicząc na naszych maszynach. Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją UDT, którego pozytywny wynik prowadzi do wydania uprawnień dla konserwatora. Pomagamy w zapisach i wszelkich formalnościach niezbędnych by przystąpić do egzaminu oraz odbioru dokumentów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Pytania i odpowiedzi

Czym zajmuje się konserwator schodów ruchomych?

Dba o dobry stan techniczny poprzez regularne kontrole, a w razie wypadku pozbywa się awarii maszyny.

Czego dowiem się na szkoleniu?

Poznasz przede wszystkim budowę i funkcjonowanie schodów jak i chodników ruchomych, dowiesz się jak je poprawnie eksploatować, jakie awarie zdarzają się najczęściej, w jaki sposób konserwować te maszyny oraz poznasz przepisy BHP.

Jak często wymagana jest kontrola techniczna?

Kontrole techniczną dzielimy na kilka rodzajów, a ich częstotliwość zależna jest od sytuacji, w jakich jest wymagana. Rozróżniamy kontrole okresowe (regularne), kontrolne, doraźne i powypadkowe.