Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne

2641 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne

żuraw wieżowy podczas pracy na budowie Nasza firma z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy konserwatora, jak i nauczaniu, serdecznie zaprasza na kursy, pozwalające podejść do egzaminu na uprawnienia UDT. Wykwalifikowana kadra w przystępny sposób przekaże niezbędną wiedzę teoretyczną oraz nauczy praktycznej obsługi maszyn. Żuraw wieżowy to dźwignica, na którą składa się wieża na ruchomym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnik poziomy lub wychylny.  Służą one do prac budowlanych mieszkaniowych i przemysłowych. Transportuje się nimi materiały do budowy oraz wykonuje montaże ciężkich elementów. Zdecydowanym plusem tych maszyn jest długość wysięgnika oraz kilka napędów, z których każdy odpowiada za ruch innego elementu. Ze względu na różne kategorie, żurawie wieżowe możemy podzielić na kilka rodzajów:
 • przy podziale na typ wysięgnika, mamy: żurawie wspornikowe oraz wychylne;
 • przy podziale na rodzaj montażu: montowane w częściach oraz szybkomontujące;
 • przy podziale na sposób montażu: stacjonarne oraz przejezdne;
 • jeśli natomiast mowa o mechanizmie obrotu, mamy: dolno oraz górno obrotowe.
Jak wiele innych maszyn, które podlegają pod dozór techniczny, tak i jak na żurawie wieżowe oraz szybkomontujące niezbędne jest uzyskanie uprawnień UDT, niezależnie czy chcemy być operatorem czy konserwatorem maszyny. 

  Plan szkolenia obejmuje: 

 • budowę, funkcje, klasyfikację i właściwości żurawi,
 • wszystko o dozorze technicznym,
 • ładunkoznawstwo,
 • obowiązki konserwatora,
 • eksploatację,
 • przepisy BHP,
 • sytuacje niebezpieczne/zagrożenia i postępowanie,
 • ocenę stanu technicznego,
 • naprawę usterek i zapobieganie im (dla konserwatorów),
 • właściwą konserwację, użycie olejów i smarów,
 • kontrolę maszyny przed, w trakcie i po pracy.

Jak wyglądają nasze szkolenia?

żuraw wspornikowy przy pracy Po kursie teoretycznym, odbywa się praktyka, gdzie przyszły operator uczy się pracy z żurawiami, postępowania w sytuacjach wyjątkowych oraz jak im zapobiec. Konserwator zaś pozna tajniki utrzymania maszyny w dobrym stanie technicznym i bezpiecznym dla użytkownika. Jeden uczestnik może wziąć udział w obu szkoleniach i zdawać oba egzaminy przed komisją UDT. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień UDT, które są ważne przez 5 lat od daty zdania egzaminu. Na 3 miesiące przed upływem tej ważności, można złożyć wniosek o przedłużenie. Warunkiem do tego jest udokumentowane wykonywanie zawodu przez minimum 3 lata.

Nasi klienci

Na szkolenia zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i pracowników firm. Na życzenie klienta dojeżdżamy. Aby wziąć udział w kursie należy spełnić parę prostych wymagań:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • nie mieć przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodną komunikację, lub w przypadku jej braku obecność tłumacza przysięgłego na czas egzaminu.
Na życzenie pośredniczymy przy zapisie na egzamin oraz pomagamy odebrać właściwe dokumenty po jego zdaniu.

Praca w zawodzie

Uprawnienia wydawane przez UDT są ważne przez okres 5 lat na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej. Kwalifikowani konserwatorzy żurawi są poszukiwanymi i dobrze wycenianymi  pracownikami. Robiąc szkolenie w naszej firmie masz pewność zdobycia najbardziej aktualnej wiedzy i umiejętności od doświadczonych instruktorów, które z pewnością zaowocują. Posiadając uprawnienia UDT możesz pracować dla kogoś lub założyć własny biznes. Nadal masz pytania? Nie wahaj się napisać do nas lub zadzwonić. Jesteśmy, aby Ci pomóc.

Pytania i odpowiedzi

Do czego używane są żurawie wieżowe?

Używane są budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Wykorzystywane są do transportu materiałów budowlanych, przenoszenia ich z miejsca na miejsce oraz montażu ciężkich elementów.

Jak dzielimy żurawie wieżowe?

Ze względu na typ wysięgnika na wspornikowe oraz wychylne, na rodzaj montażu na montowane w częściach oraz szybkomontujące, ze względu na sposób montażu na stacjonarne oraz przejezdne, a ze względu na mechanizm obrotu na dolno i górno obrotowe.

Czym charakteryzuje się żuraw wieżowy?

Jego zdecydowanymi plusami są długość wysięgnika oraz kilka napędów odpowiadających za ruch różnych elementów.