Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie stacjonarne

2270 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie stacjonarne

Nasz ośrodek szkoleniowy z wieloletnią tradycją wykładową prowadzi kompleksowe zajęcia na żurawie stacjonarne dla konserwatorów oraz operatorów urządzeń tego typu. Zakres kursu obejmuje część teoretyczną w formie wykładów i praktyczną, skupioną na pracy z wykorzystaniem sprzętu. Z tego względu zapewniamy naszym kursantom kompleksowe oraz fachowe przygotowanie do pozytywnego zaliczenia egzaminu na uprawnienia. Żurawie stacjonarne są powszechnie wykorzystywanymi urządzeniami transportu bliskiego, posiadającymi szerokie zastosowanie w zakresie różnych prac przeładunkowych. W celu obsługi i konserwacji żurawi warsztatowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o odbyciu odpowiedniego kursu oraz dokument uprawniający, nadawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Rodzaje uprawnień

Pracując przy urządzeniach technicznych transportu bliskiego możemy ubiegać się o dwa rodzaje uprawnień na daną maszynę. Wyróżniamy następujące kategorie uprawnień:
 • Uprawnienia do konserwacji sprzętu (wymagane od osób na stanowisku konserwatora);
 • Uprawnienia do obsługi sprzętu (wymagane od osób na stanowiskach operatora lub kierowcy).
Warto jednak zaznaczyć, że możliwe jest posiadanie obu rodzajów uprawnień.

Kwalifikacje - których żurawi dotyczą?

W związku z tym, że żurawie podlegają pod dozór techniczny UDT, TDT i WDT, wszystkie osoby eksploatujące i konserwujące te maszyny, zobowiązane są do posiadania uprawnień na operatorów lub konserwatorów (w kategorii „żurawie stacjonarne”), wydanych przez UDT. Zgodnie z aktualnymi przepisami uprawnienia te zachowują ważność przez 10 lat od momentu ich wydania.

Obowiązek posiadania kwalifikacji nie dotyczy operatorów, obsługujących:

 • żurawie o ręcznym napędzie wszystkich mechanizmów sterujących;
 •  żurawie o napędzie elektrycznym jednofazowym (o udźwigu do 1000 kg);
 • żurawie o udźwigu do 250 kg (z wyłączeniem urządzeń, które wykorzystywane są do przemieszczania osób).

Uprawnienia na żurawie stacjonarne

Uprawnienia do obsługi lub konserwacji żurawi stacjonarnych mogą być wydawane przez różne urzędy. Decyzja o tym, która jednostka dozorująca powinna wydać nam świadczenia, zależy przede wszystkim od obszaru, w którym znajduje się urządzenie, na jakim przeprowadzany będzie egzamin praktyczny. Warto również wspomnieć, iż uprawnienia techniczne są niezależnie uznawane wzajemnie przez wszystkie jednostki dozoru technicznego. 

  Placówki wydające uprawnienia techniczne to: 

 • WDT, czyli Wojskowy Dozór Techniczny, który nadaje kwalifikacje do obsługi żurawi stacjonarnych, zlokalizowanych na terenie jednostek wojskowych bądź zakładów zbrojeniowych, które podlegają pod MON (tj. Ministerstwo Obrony Narodowej);
 • TDT, czyli Transportowy Dozór Techniczny, który wydaje uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych, które pracują w transporcie wodnym (porty morskie lub śródlądowe, statki) oraz w transporcie kolejowym;
 • UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, który wydaje uprawnienia, jeśli urządzenie znajduje się na obszarze, który nie podlega pod działanie TDT lub WDT.
W celu zdobycia uprawnień na żurawie warsztatowe należy z powodzeniem zaliczyć egzamin państwowy, składający się z dwóch części (teoretycznej i praktycznej). Przed przystąpieniem do wspomnianego sprawdzianu wiedzy warto jest przejść szkolenie w zakresie pożądanych uprawnień, które znacznie ułatwi osobie ubiegającej się o kwalifikacje zarówno zdanie egzaminu, jak też pozyskanie wiadomości na temat bezpiecznej pracy z samym urządzeniem. Nasza instytucja zajmuje się prowadzeniem kursów przygotowujących do zaliczenia wymagań stawianych przez UDT. Szkolimy na terenie całej Polski, gwarantując przy tym profesjonalne szkolenia w atrakcyjnej formie i cenie. Nasze zajęcia cieszą się dużą skutecznością, gdyż zdawalność egzaminów po ich ukończeniu wacha się między 90% a 100% zaliczonych w pierwszym terminie podejść. 

Okres ważności uprawnień

Kategoria urządzenia Rodzaj uprawnionego sprzętu Okres ważności w latach
Żurawie   Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia także do obsługi żurawi stacjonarnych) 10
Żurawie stacjonarne 10
Żurawie pływające (uprawnia także do obsługi żurawi pokładowych) 5
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych 5
Żurawie pokładowe 5
Żurawie szynowe 5
Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia także do obsługi żurawi szynowych) 5
Żurawie samojezdne (uprawnia także do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) 5

Wymagania dla uczestników kursu

Szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji żurawi przewoźnych i przenośnych HDS są dostępne dla kandydatów, którzy spełnią określone kryteria.

Z naszych kursów mogą skorzystać osoby, które: 

 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do obsługi lub konserwacji urządzeń dźwigowych;
 • ukończyły 18 lat;
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie;
 • opłaciły kurs.

Zakres szkolenia

W ramach szkoleń na żurawie warsztatowe poruszamy m.in. tematy dotyczące:

 • dozoru technicznego wymaganego przy pracy z wykorzystaniem żurawi stacjonarnych oraz rodzajów uprawnień niezbędnych do ich obsługi lub konserwacji;
 • budowy żurawi warsztatowych (tj. słup, instalacja elektryczna, ramię, mechanizmy podnoszenia i napędy);
 • elementów mechanicznych żurawi stacjonarnych (tj. zblocza, mocowania, haki, hamulce itp.);
 • prób ruchowych mechanizmów napędowych, przyrządów sterowniczych oraz urządzeń zabezpieczających;
 • poprawnej obsługi i konserwacji żurawi stacjonarnych;
 • obowiązków operatora i konserwatora przed, w trakcie oraz po skończeniu pracy (m.in. zasad eksploatacyjnych, przeglądów konserwacyjnych, naprawy i modernizacji części mechanicznych oraz elektrycznych);
 • informacji o najczęstszych usterkach i awariach pojawiających się przy pracy z wykorzystaniem żurawi stacjonarnych;
 • przepisów BHP oraz pierwszej pomocy przy eksploatacji żurawi stacjonarnych.
Zajęcia dla konserwatorów żurawi warsztatowych trwają (włącznie z egzaminem UDT) od 38 do 68 wymaganych godzin dydaktycznych, natomiast dla operatorów odbywają się w przedziale czasowym od 10 do 20 godzin. Nasz ośrodek bez problemu dopasuje zakres nauki do indywidualnych wymagań i poziomu wiedzy kursanta.

Czym jest stacjonarny żuraw warsztatowy?

Żurawie stacjonarne, nazwane także potocznie żurawiami warsztatowymi, to dźwignice, będące urządzeniami przeznaczonymi w głównej mierze do przemieszczania ciężkich ładunków na ograniczonym przestrzennie dystansie. Składają się z wysięgnika, określanego ramieniem oraz osadzonego na słupie (tzw. żurawie słupowe) lub przymocowanego do ściany (tzw. żurawie przyścienne). Wysięgnik ten wykonuje ruch obrotowy o promieniu 360° bądź mniejszym, gdyż możliwość zrobienia pełnego obrotu jest dosyć często ograniczona przez odboje. Kolejną częścią składową żurawi jest wciągnik, będący mechanizmem odpowiadającym za podnoszenie ładunków w pionie (w kierunku: góra - dół), który porusza się wzdłuż ramienia.

Ładunek jest zatem przenoszony w następujący sposób: 
 • wzdłuż wysięgnika (przód - tył);
 • pionowo (góra - dół);
 • poprzez ruch okrężny, który odbywa się za pomocą mechanizmu obrotu ramienia żurawia, dookoła osi żurawia o 360 stopni lub mniej.
Rodzaje żurawi  

 Jedno z kryteriów według których możemy dokonać podziału żurawi, stanowi rodzaj cięgna nośnego, będącego wyposażeniem urządzenia. W mechanizmach podnoszenia żurawi stacjonarnych występują cięgna nośne zazwyczaj pod postacią lin lub łańcuchów. Konstrukcje w maszynach warsztatowych instalowane są zazwyczaj na krzyżu, kotwie traconej, szczytowej kondygnacji budynku lub na szybie windy. W przypadku żurawi przejezdnych mamy do czynienia z podwoziem szynowym lub gąsiennicowym. Oprócz tego żurawie budowlane możemy podzielić na samomontujące oraz instalowane z pomocą żurawi pomocniczych.

Czym różni się żuraw od podajnika, manipulatora czy podnośnika? 

Dość powszechnym problemem, z którym spotykają się użytkownicy urządzeń transportu bliskiego jest trudność w różnieniu żurawi stacjonarnych względem innych urządzeń mających w zamierzeniu polepszenie ergonomii pracy. Producenci powyższych maszyn stosunkowo często podczas sporządzenia dokumentacji technicznej nie używają określenia „żuraw”, lecz stosują sformułowania takie jak np. podajnik, manipulator czy podnośnik. Warto jednak podkreślić, iż nazewnictwo używane przez producentów, nie stanowi elementu decydującego o tym, z którym konkretnie urządzeniem mamy styczność. Aby zatem w jednoznaczny sposób dowiedzieć się m.in. tego, czy dane urządzenie jest żurawiem, manipulatorem, podajnikiem bądź podnośnikiem oraz czy podlega ono pod UDT, należy sprawdzić kilka kwestii.

Do tych czynności należą przede wszystkim: 
 • Zidentyfikowanie cech urządzenia, w tym:
 • przeznaczenia maszyny;
 • możliwych ruchów urządzenia;
 • budowy konstrukcyjnej.
 • Zweryfikowanie stanu faktycznego urządzenia poprzez zwrócenie się do lokalnego oddziału UDT z prośbą o wydanie stosownej opinii, bazującej na podstawie przesłanej dokumentacji technicznej danej maszyny.
Co zapewniamy? 
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • kompleksową organizację szkolenia;
 • współpracę gwarantującą uczciwość i zadowolenie;
 • bardzo wysoką zdawalność egzaminu państwowego;
 • zespół doświadczonych ekspertów prowadzących kursy;
 • bezpłatne konsultacje doradcze;
 • konkurencyjne ceny i dogodne terminy płatności;
 • koncentracja na obsłudze klientów biznesowych.
Dlaczego my?  

Przede wszystkim decyzja o wzięciu udziału w naszych kursach jest gwarancją sukcesu i powodzenia podczas podejścia do egzaminu państwowego! Nasza jednostka szkoleniowa złożona jest z kadry doświadczonych instruktorów, którzy z pasją przekażą uczestnikom nie tylko wiedzę merytoryczną, lecz również mnóstwo informacji praktycznych mieszczących się w zakresie dziedzin pokrewnych transportowi bliskiemu. Oprócz tego zadbamy o zapewnienie przyjaznej atmosfery i przestrzeni do komfortowej nauki dla naszych kursantów. Nasze szkolenia otwierają drzwi względem zmaterializowania marzeń o pracy na wymarzonym stanowisku oraz znalezienia dobrze płatnego zatrudnienia, gdyż specjalistów w tym zakresie brakuje obecnie na rynku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Jakie placówki wydają uprawnienia techniczne na żurawie?

Uprawnienia do obsługi lub konserwacji żurawi stacjonarnych mogą być wydawane przez urzędy takie jak: WDT (Wojskowy Dozór Techniczny), TDT (Transportowy Dozór Techniczny) oraz UDT (Urząd Dozoru Technicznego), natomiast pozyskane dokumenty kwalifikacyjne są wzajemnie uznawane przez wszystkie jednostki dozoru technicznego.

Czym są żurawie warsztatowe?

Żurawie warsztatowe, będące określeniem potocznym żurawi stacjonarnych, to dźwignice, będące urządzeniami przeznaczonymi w głównej mierze do przemieszczania ciężkich ładunków na ograniczonym przestrzennie dystansie.