Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne

2548 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne

kurs praktyczny na żurawie samojezdneW ERGON od lat prowadzimy kompleksowe kursy przygotowujące do pozyskania uprawnień UDT oraz TDT. Programy naszych szkoleń oparliśmy o wiedzę i lata praktyki naszych instruktorów. Prowadzimy kursy na operatorów i konserwatorów wszystkich typów żurawi. Programy szkoleniowe podzieliliśmy na cześć teoretyczną, którą możemy poprowadzić zdalnie oraz praktyczną na placu manewrowym. Szkolenia odbywać się mogą również u klienta.

Wybierając nasze szkolenia:

 • zyskujesz profesjonalne przygotowanie do egzaminu  pod okiem ekspertów prowadzących kursy od wielu lat,
 • część teoretyczną możemy przeprowadzić zdalnie,
 • zdobywasz praktyczne umiejętności na placu manewrowym,
 • jesteś gotowy do podjęcia pracy od zaraz.
Uprawnienia UDT do pracy z żurawiem samojezdnym ważne są przez 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić. Szkolimy na uprawnienia konserwatorów urządzeń takich firm jak m.in.: Palfinger, HMF, Hiab, MKG, Fassi, Befard, Bonfiglioli.

Program szkoleniowy – operator żurawi samojezdnych

Ułożony jest pod wytyczne UDT i obejmuje m.in.: 
 • wstępne informacje o żurawiach,
 • kwalifikacja żurawi,
 • parametry techniczne urządzeń,
 • rodzaje zabezpieczeń,
 • rodzaje napędów oraz ich działanie,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • działanie zgodnie z BHP,
 • zajęcia na placu manewrowym.

Program szkoleniowy – konserwator żurawi samojezdnych

 • przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • budowa i typy żurawi,
 • obowiązki oraz uprawnienia konserwatora,
 • najpopularniejsze usterki i metody ich naprawy,
 • zasady bezpieczeństwa podczas pracy,
 • prawidłowa eksploatacja,
 • tworzenie planu konserwacji,
 • zajęcia praktyczne przy żurawiach.
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych obejmuje także uprawnienia na żurawie stacjonarne, wciągniki oraz wciągarki ogólnego przeznaczenia. Wymagania, pozwalające przystąpić do kursu:  
 • posiadanie minimum 18 lat,
 • pozytywna opinia lekarza do wykonywania zawodu konserwatora lub operatora żurawi samojezdnych,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe.
 • prawo jazdy kat. B lub C w zależności od rodzaju nadwozia (operator żurawi).

Czym są żurawie samojezdne?

Żuraw samojezdny jest to dźwignica zamieszczona na specjalnie wzmocnionym podwoziu od samochodu ciężarowego lub podwoziu samojezdnym. Urządzenie to jest napędzane przez jeden lub dwa silniki, przy czym jeden służy tylko do napędu jazdy. Żuraw złożony jest z wciągarek i wychylnego wysięgnika pozwalającego podnosić, opuszczać oraz przemieszczać różne elementy. Żuraw samojezdny posiada dwa tryby pracy: 
 • transportowy,
 • dźwigowy, w którym, aby móc zapewnić stabilność pojazdu, podwozie jest podnoszone na wysuwanych podporach, tzw. łapach.

Zastosowanie żurawi samojezdnych:  

 • montaż obiektów przemysłowych,
 • prace transportowe i przeładunkowe w zakładach pracy, portach, na składowiskach czy w bazach transportowych.

Rodzaje żurawi samojezdnych ze względu na podwozie: 

 • żurawie jezdniowo-terenowe,
 • żurawie samochodowe,
 • żurawie terenowe kołowe,
 • żurawie gąsienicowe.

Podział żurawi samojezdnych ze względu na rodzaj napędu: 

 • spalinowo – mechaniczne,
 • spalinowo – elektryczne,
 • spalinowo – hydrauliczne.

Rodzaje żurawi UDT: 

 • samojezdne,
 • stacjonarne,
 • przewoźne, przenośne,
 • wieżowe,
 • kolejowe,
 • szynowe,
 • pokładowe,
 • pływające.
Kursy przygotowujące do egzaminu UDT   Prowadzimy również szkolenie z obsługi oraz konserwacji pozostałych urządzeń UDT:
 • wciągarki,
 • wciągniki,
 • wypornice,
 • suwnice,
 • układnice torowe,
 • podnośniki,
 • korektory położenia,
 • koleje linowe,
 • wyciągi towarowe,
 • wyciągi statków,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • zbiorniki przenośne,
 • urządzeń WDT,
 • wyciągi turystyczno-sportowe,
 • podesty ruchome stacjonarne, przewoźne, masztowe, wiszące.

Zapraszamy na szkolenia! 

Pytania i odpowiedzi

Jakie uprawnienia można uzyskać po szkoleniu?

W zależności od typu urządzenia, którego dotyczy szkolenie, kursant podchodzi do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez UDT lub TDT. Uzyskane uprawnienia pozwalają na pracę w zawodzie operatora lub konserwatora maszyn przez okres 5 lat.

Jakich maszyn dotyczą szkolenia?

Prowadzimy szkolenia dające uprawnienia operatorów lub konserwatorów maszyn podlegających pod nadzór UDT i TDT. Najczęściej wybierane kursy dotyczą żurawi, wózków widłowych i podestów ruchomych.

Czy kurs można odbywać zdalnie?

Tak, istnieje możliwość odbycia części teoretycznej kursu w formie zdalnej. Część praktyczną możemy przeprowadzić także u klienta, w przypadku grupy zamkniętej.

Co daje zdobycie uprawnień UDT?

Podnosi kwalifikacje i atrakcyjność kandydata na rynku pracy, daje możliwość podniesienia zarobków oraz stabilność zawodową.