Kursy na uprawnienia z certyfikatami

RESURS - Urządzeń Transportu Bliskiego

2688 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

RESURS - Urządzeń Transportu Bliskiego

Zapraszamy na szkolenie z RESURSU urządzeń transportu bliskiego. W związku z wymaganiami prawnymi znaczna większość urządzeń transportu bliskiego, należących do danych firm, powinna posiadać obliczony tzw. powszechnie, polegający m.in. na odtworzeniu historii eksploatacji maszyn. Głównie skupia się on na ustaleniu okresu zdatności użytkowej sprzętu, wyrażanemu w odpowiednich jednostkach, podczas którego gwarantowana jest pełna sprawność maszyny, a także bezpieczeństwo jej operatora technicznego. Szacowana bądź dokładna wartość resursu dotyczy wszystkich urządzeń należących do transportu bliskiego, które podlegają dozorowi kontrolnemu Urzędu Dozoru Technicznego. Nasza placówka organizuje kompleksowe szkolenia konserwatorskie UTB, na których uczestnicy mogą dowiedzieć się m.in. o powodach, dla których określany jest resurs, metodyce jego obliczania, a także niezbędnych wymaganiach do pracy eksperta od analizy czasu funkcjonalności sprzętu.
W ramach kursu zapewniamy przede wszystkim:
 • interesujący program szkoleniowy;
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną.
Szkolenie daje uczestnikom m.in. perspektywy takie jak:
 • możliwość szybkiego znalezienia dobrze płatnej pracy;
 • możliwość zdobycia uprawnień UDT honorowanych w całej Polsce oraz poza granicami kraju.

Co to jest resurs? - definicja

Zgodnie z rozporządzeniem prawnym Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie modernizacji, eksploatacji i napraw urządzeń transportu bliskiego, ogłoszonej 30 października 2018 r., uznawana powszechnie definicja resursu przedstawia się następująco:
„Resurs - parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
Na podstawie przywołanego rozporządzenia użytkownicy maszyn transportu bliskiego są prawnie zobligowani do odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia, będącego pod dozorem UDT, określając resurs, a także dokonując pełnej oceny jego stanu technicznego. Resurs jest zatem okresem zdolności użytkowej danego urządzenia transportu bliskiego, czyli czasem, podczas którego operator konkretnej maszyny może korzystać z niej skutecznie, a zarazem w pełni bezpiecznie.

Jak poprawnie wyliczyć zużycie urządzenia?

Zgodnie z dostępnymi wymogami prawnymi wspomnianego rozporządzenia, w celu prawidłowego wyliczenia resursu maszyn transportu bliskiego, powinniśmy bazować na określonych danych.

Są to takie dane jak m.in.:

 • aktualne warunki, ilość oraz długość wykonywanych cykli pracy;
 • wysokość podnoszenia;
 • informacje dotyczące przenoszonego obciążenia.
Prawny obowiązek wyliczania resursu dla urządzeń podlegających pod UDT budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości wśród użytkowników UTB. Niestety w wyliczeniach technicznych, odtwarzających historię eksploatacyjną sprzętu, często brakuje m.in. odniesienia do ilości odbytych cykli czy stanu obciążeń. Należy zatem pamiętać, iż jest to odpowiedzialne zadanie, które wymaga dużej dokładności.

Resurs UDT – dlaczego jest niezbędny?

Urządzenia UTB są maszynami mechanicznymi, które bardzo często pracują pod dużym obciążeniem oraz w trudnych warunkach, a co za tym idzie zużywają się, psują i potrzebują regularnych konserwacji. Informacja o tym, że po przekroczeniu konkretnej liczby godzin, dany produkt będzie wyeksploatowany oraz jego dalsze użytkowanie przestanie gwarantować pełnię bezpieczeństwa, nie jest korzystnym działaniem marketingowym dla producentów UTB, dlatego też zazwyczaj nie jesteśmy świadomi tego jak długo możemy korzystać z konkretnego sprzętu. Naprzeciw takim nieścisłościom wychodzi właśnie resurs, z którego dowiemy się o aktualnym poziomie zużycia urządzenia.

Kto dokonuje określenia stopnia resursu?

Obowiązek każdorazowego określenia resursu ciąży na eksploatującym maszynę. Przepisy nie wskazują konkretnych kompetencji, jakie powinna posiadać osoba, sporządzająca obliczenia, jednak bez wątpienia pracownik odpowiedzialny za resurs musi być odpowiedzialny, dokładny, sumienny i skrupulatny, ponieważ od prawidłowości jego wyliczeń zależeć będzie bezpieczeństwo operatorów. Oprócz tego pracownik na tym stanowisku powinien posiadać doświadczenie w zakresie konserwacji, dzięki czemu będzie on w stanie poprawnie określić poziom zużycia maszyn.

Kiedy maszyna osiąga resurs? - wytyczne UDT

Jako że producenci rzadko na własną rękę określają przewidywaną żywotność urządzeń transportu bliskiego, UDT przyjmuje, że okresem, po którym urządzenie musi przejść przegląd specjalny jest czas użytkowania do 10 lat. Taka kontrola zdefiniuje, czy sprzęt może być dalej eksploatowany, gdyż podczas niej dokonuje się dokładnej analizy stanu technicznego maszyny (w tym sprawdzenia wszystkich parametrów), wydając przy tym także zalecenia pokontrolne. Gdy wszystkie niezbędne naprawy, wymiany i zmiany modernizacyjne zawarte w protokole zostaną już dokonane, przystępuje się do naliczania resursu od początku - jak w przypadku całkowicie nowego urządzenia.
Szkolenia z poprawnego obliczania resursu
Jako wieloletni specjalista od rozporządzeń UDT oraz urządzeń UTB realizujemy szkolenia z prawidłowego wyliczania resursu. Osoby prowadzące szkolenie to doświadczeni konserwatorzy i instruktorzy z niezbędnymi uprawnieniami UDT, którzy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną, jak też praktyczną z zakresu zagadnień omawianych w trakcie zajęć. Nasi fachowcy w przystępny dla odbiorców sposób tłumaczą m.in. w jaki sposób skutecznie wyliczyć resurs, unikając przy tym popularnych błędów, a także przekazują, jak należy sporządzić dokumentację zgodną z rozporządzeniami UDT.
Szczegółowy program nauczania
 • Analiza norm przydatnych do wyliczania resursu m.in.:
 • SO 9927 –1;
 • PN-ISO 4301;
 • PN-ISO 4306;
 • ISO 12482-2014;
 • zmiany w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Wyliczanie granic projektowanej żywotności konstrukcji tj.:
 • analiza wzoru na potencjalne osiągnięcie żywotności projektowanej konstrukcji oraz mechanizmu;
 • przykłady konstrukcji nośnych, które określane są przez ilość cykli roboczych.
 • Kryteria oceny przeglądów specjalnych.
 • Przeliczanie resursu wybranych urządzeń i maszyn.
 • Niezbędne pojęcia oraz czynności podczas wykonywania przeglądu specjalnego.
 • Nadzór PIP i UDT.
 • Obliczanie resursu na podstawie podstawowych parametrów sprzętu.
 • Rejestracja warunków eksploatacji urządzeń, czyli m.in.:
 • rejestracja w dzienniku (ze stosowaniem liczników);
 • rejestracja przyrządami;
 • rejestracja na podstawie informacji o produkcji
 • rejestrowanie na podstawie obiektywnego procesu technologicznego;
 • rejestracja w przypadku braku informacji o historii urządzenia;
 • rejestracja w przypadku, gdy informacje o warunkach eksploatacji są niekompletne.
 • Ćwiczenia praktyczne, obejmujące przygotowanie do samodzielnego określenia żywotności konstrukcji nośnych, jak i poszczególnych mechanizmów maszyn i urządzeń.

Warunki uczestnictwa w kursie

Aby przystąpić do organizowanego przez naszą placówkę szkolenia należy:
 • posiadać ukończony 18 rok życia;
 • posiadać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym wykonywanie pracy, potwierdzone przez lekarza uprawnionego do wykonywania tego rodzaju badań;
 • posiadać wykształcenie minimum podstawowe.
Głównym założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odtwarzania historii eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, a także przeliczania wszelkich parametrów granicznych, wykorzystywanych przy ocenie i działaniach identyfikacyjnych stanu technicznego maszyn. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość uzyskania lub usystematyzowania wiedzy w zakresie aktualnych przepisów skupiających się na resursie. Celem szkolenia jest przekazanie kursantom kompleksowej wiedzy na temat aktualnych przepisów skupiających się na regulacjach prawnych w zakresie eksploatacji UTB

Założenia organizacyjne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną odświeżyć bądź nabyć stosownej wiedzy w zakresie odtwarzania historii eksploatacji urządzeń TB, a także wyliczania resursu dla maszyn, które podlegają dozorowi technicznemu.  Po zakończeniu kursu przewidywany jest egzamin w UDT, składający się z części merytorycznej i doświadczalnej. Zajęcia są prowadzone w salach, które wyposażone są w umożliwiające łatwiejsze pojmowanie zagadnień pomoce dydaktyczne (m.in. materiały w formie elektronicznej, schematy, plansze, prezentacje). Nasze sale wykładowe spełniają warunki określone przez przepisy BHP. Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zgodne z tematyką, która poruszana będzie na wykładach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest okres żywotności urządzeń UDT?

Jako że producenci rzadko na własną rękę określają przewidywaną żywotność urządzeń transportu bliskiego, UDT przyjmuje, że okresem, po którym urządzenie musi przejść przegląd specjalny jest czas użytkowania do 10 lat.

Na czym polega resurs?

W związku z wymaganiami prawnymi znaczna większość urządzeń transportu bliskiego, należących do danych firm, powinna posiadać obliczony tzw. powszechnie resurs, polegający m.in. na odtworzeniu historii eksploatacji maszyn.