Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

2536 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

operator i konserwator wciągników i wciągarek

Nasze Programy Szkoleniowe dla Operatorów Wciągników i Wciągarek

Zapewniamy kompleksowe szkolenia dla operatorów wciągników i wciągarek, które są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. oraz ustawą o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r.

Ogólne Zastosowanie Wciągników i Wciągarek

Te urządzenia dźwignicowe są używane głównie do przenoszenia ładunków za pomocą cięgien nośnych (lin lub łańcuchów), zakończonych chwytakami (często hakami). Służą do pionowego przemieszczania ładunków oraz mogą być przystosowane do ruchu wzdłużnych szyn.

Różnice między Wciągnikiem a Wciągarką

Różnica między tymi urządzeniami wynika z ich konstrukcji nośnych. Wciągnik ma konstrukcję nośną w obudowie mechanizmu, podczas gdy wciągarka posiada odrębną konstrukcję nośną, często w formie ruchomej lub stałej ramy.

Uprawnienia do Obsługi Wciągników i Wciągarek

Dozór techniczny nad tymi urządzeniami sprawują instytucje takie jak UDT, WDT lub TDT. Istnieją różne formy dozoru technicznego, w zależności od typu urządzenia.

 • Dozór uproszczony: Nie wymaga kwalifikacji do obsługi. Dotyczy urządzeń o określonych parametrach, takich jak udźwig poniżej 250 kg czy napęd ręczny.
 • Dozór ograniczony: Wymaga kwalifikacji do obsługi i konserwacji. Dotyczy urządzeń z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2000 kg.
 • Dozór pełny: Wymaga kompleksowych kwalifikacji i rejestracji w UDT. Dotyczy specjalistycznych urządzeń.

Szkolenia i Egzaminy UDT

Przygotowujemy kursantów do zdobycia uprawnień UDT w zakresie obsługi i konserwacji wciągników i wciągarek. Oferujemy zarówno szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne.

Egzaminy UDT składają się z części pisemnej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu wydawane są uprawnienia.

Co Zawiera Szkolenie?

Program szkolenia obejmuje omówienie przepisów prawnych, zasad BHP oraz budowy i obsługi urządzeń. Zajęcia praktyczne umożliwiają zdobycie doświadczenia w pracy z wciągnikami i wciągarkami.

Wymogi dla Uczestników

Do uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest ukończenie 18 roku życia, wykształcenie podstawowe oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora.

Koszty Szkolenia

Cena kursu jest ustalana indywidualnie i obejmuje zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz materiały szkoleniowe.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenie?

 • Wysoka zdawalność egzaminów po naszym kursie;
 • Wsparcie doświadczonych trenerów;
 • Pozytywne opinie uczestników;
 • Zapewniamy kompleksową organizację egzaminów;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Pytania i Odpowiedzi

Rodzaje Dozoru UDT

Wyróżniamy dozór uproszczony, ograniczony i pełny.

Różnica między Wciągnikiem a Wciągarką

Różnica wynika z konstrukcji nośnej. Wciągnik ma konstrukcję nośną w obudowie, podczas gdy wciągarka posiada odrębną konstrukcję nośną.