Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

3339 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

magazynier w odzieży ochronnej
Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. Oferujemy wykłady prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, która nie tylko przekaże niezbędną wiedzę, ale również podzieli się swoim cennym doświadczeniem. Korzystając z naszych kursów, możesz liczyć na naszą pomoc w ustaleniu dogodnego terminu szkolenia bądź w rozwiązaniu każdego problemu związanego z organizacją kursu lub kwestiami formalnymi.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeznaczone dla kierowników i zatrudniających, którzy chcieliby samodzielnie szkolić swoich pracowników z zakresu BHP oraz wykonywać inne czynności z tym związane. Pracodawca musi jednak zatrudniać maksymalnie 10 pracowników bądź 50 pracowników z uwzględnieniem, że firma nie może się zaliczać do zakładów pracy, w których wykonuje się czynności szczególnie niebezpieczne, a stanowiska pracy nie niosą wysokiego ryzyka wypadku.
Po udziale w naszym szkoleniu, będziesz przygotowany do tego, aby szkolić swoich pracowników w zakresie BHP. Zdobędziesz gruntowną wiedzę i informacje przydatne w kryzysowych sytuacjach, ale również na co dzień.
Program szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje zagadnienia takie jak:
 • przepisy BHP w miejscu pracy,
 • zapisy prawne dotyczące prawa pracy,
 • możliwe zagrożenia w miejscu pracy i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy,
 • obowiązki pracodawcy w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia lub w przypadku naruszenia przepisów BHP,
 • wymagania BHP dla poszczególnych pomieszczeń,
 • metody i sposoby szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analiza przyczyn i okoliczności występowania wypadków,
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów BHP,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • ochrona przeciwpożarowa.
Należy pamiętać, że zdobyte uprawnienia do szkolenia pracowników przez pracodawców są ważne 5 lat. Po upływie tego czasu, należy je odnowić. W naszym orodku organizujemy szkolenia również z zakresu odnowienia uprawnień.
Biorąc udział w naszym szkoleniu, zapewniamy:
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
 • darmowe materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • miłą atmosferę.

Dlaczego warto nas wybrać?

grupa osób w kamizelkach odblaskowychWybierając szkolenia naszej firmy masz pewność, że zdobędziesz aktualne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Dowiesz się, jak identyfikować i oceniać ryzyko na poszczególnych stanowiskach i jak mu zapobiegać. Wyżej przedstawiliśmy szczegółowy program szkolenia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń BHP i PPOŻ. Zależy nam na tym, aby przeszkolić uczestników w sposób dokładnie i rzetelny, nie pomijając przy tym żadnych kroków czy zagadnień. Każdy omawiany temat może okazać się przydatny w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia w miejscu pracy. Dlatego oprócz wykładów, przygotowaliśmy darmowe materiały, dzięki którym powtórzysz zdobyte informacje i utrwalisz sobie nową wiedzę. Cechuje nas profesjonalizm i rzetelność, dzięki czemu możemy odpowiadać na potrzeby naszych klientów w jak najlepszy sposób, a także szukać rozwiązań, kiedy jest to konieczne.

Pozostałe szkolenia BHP

Oferujemy również wiele innych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno wstępne, jak i okresowe. Posiadamy także szkolenia BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. Są to stanowiska pracy, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia pracownika. Należą do nich prace wykonywane na wysokościach, przy liniach elektroenergetycznych czy rurociągach i gazociągach. Zagrożenie może stanowić praca wykonywana w miejscach, w których pracownik może mieć kontakt z substancjami żrącymi. Takie szkolenia są obowiązkowe i powinny być przeprowadzane regularnie.

Szkolenia PPOŻ

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia przeciwpożarowe, które są dedykowane wszystkim pracownikom. Na kursie zapoznasz się z zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz drogami ewakuacyjnymi. Dowiesz się również jakie zagrożenia mogą cię spotkać w pracy oraz jak im zapobiegać. Oferujemy także kurs z udzielania pierwszej pomocy, który może się przydać nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym. Kursy te nie są obowiązkowe, natomiast serdecznie zapraszamy do udziału w nich, gdyż znajomość przepisów może uratować życie tobie i innym osobom.
Kursy na uprawnienia operatora i konserwatora
Poza szkoleniami BHP i PPOŻ, prowadzimy kursy na operatora i konserwatora różnych maszyn UDT:
 • żurawi HDS,
 • żurawi wieżowych,
 • dźwigów,
 • ładowarek teleskopowych,
 • wózków widłowych,
 • suwnic,
 • podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych),
 • i innych.

Oferujemy także:

 • serwis stacjonarny i mobilny maszyn UDT m.in. wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), żurawi HDS, ładowarek teleskopowych;
 • sprzedaż nowych i używanych maszyn,
 • usługę sprawdzenia urządzenia przed jego zakupem,
 • konserwację,
 • modernizację,
 • przeglądy maszyn,
 • audyt.
Jeśli masz jakieś pytania zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Pytania i odpowiedzi

Czy szkolenia BHP są obowiązkowe?

Tak. Zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe BHP są obowiązkowe. Szczególnie istotne są szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym przypadku, pracodawcy będą mogli samodzielnie szkolić swoich pracowników. Warto zwrócić uwagę na szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, w których informacje zdobyte na kursie mogą być niezwykle przydatne i kluczowe.

Czy szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP są obowiązkowe?

Tak. Każdy pracodawca, który chciałby szkodzić swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, musi wziąć udział w szkoleniu BHP. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu i zdobycie odpowiednich kwalifikacji są ważne 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić.

Kto prowadzi szkolenia BHP?

Wszystkie szkolenia BHP prowadzą wykwalifikowani specjaliści w tym zakresie. Posiadają oni duże doświadczenie i wiedzą, jak uczyć i w jaki sposób przekazywać wiedzę. Nasi szkoleniowcy regularnie biorą udział w kursach, więc przekazywana na wykładach wiedza jest zawsze aktualna.

Jak wyglądają szkolenia BHP?

Na wykładach z bezpieczeństwa i higieny pracy dowiesz się jak zapobiegać potencjalnym wypadkom w pracy i jak reagować w razie ich wystąpienia. Nauczysz się również zasad udzielania pierwszej pomocy, a także zdobędziesz niezbędne informacje do tego, aby wykonywać swoją pracę bezpiecznie, bez narażania swojego zdrowia i życia.