Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym

2626 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym

Dekarz wykonuje swoją pracęNasz ośrodek ERGON serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do wykonywania prac na wysokości w dostępie linowym I stopnia. Prowadzony przez nas specjalistyczny kurs pozwoli ci zdobyć uprawnienia alpinistyczne, które są konieczne, gdy praca jest wykonywana minimum jeden metr nad poziomem ziemi. Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł wykonywać prace z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami III stopnia. Jest to szkolenie dedykowane do osób rozpoczynających swoją pracę w dostępie linowym. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń zawodowych oraz profesjonalnej kadrze szkoleniowej, z łatwością zdobędziesz nowe uprawnienia, pozwalające na pracę w nowym zawodzie.

Praca po szkoleniu

Umiejętności z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości będą przydatne dla pracowników różnych specjalności, m.in.:
 • instalatorów,
 • dekarzy,
 • monterów,
 • elektryków,
 • pracowników gospodarczych,
 • spawaczy,
 • magazynierów,
 • pracowników odśnieżających dachy.

Warto się szkolić

Umiejętności, które można zdobyć na kursie niosą ze sobą szereg korzyści zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
 • większa efektywność pracy,
 • redukcja zbędnego lęku,
 • szybsze wykonywanie pracy,
 • zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników,
 • wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami prawa,
 • zwiększenie jakości firmy,
 • biegłe posługiwanie się sprzętem zabezpieczającym,
 • większa wiedza na temat możliwych zagrożeń,
 • zapobieganie wypadkom,
 • eliminacja ryzyka,
 • znajomość metod asekuracji,
 • poznanie nowoczesnego sprzętu,
 • umiejętność prawidłowej oceny stanu bezpieczeństwa.

Program kursu

Elektryk pracuje na wysokościSzkolenie składa się zajęć teoretycznych i praktycznych. Zapewniamy profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe przydatne w samodzielnej nauce. Podczas praktycznych ćwiczeń kursanci korzystają z nowoczesnego sprzętu. Tematy poruszane w części teoretycznej, to:
 • organizacja stanowiska roboczego,
 • zagrożenia występujące podczas pracy na wysokości,
 • konstrukcja stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych,
 • zasady bezpiecznej pracy na wysokości,
 • elementy wchodzące w skład wyposażenia osobistego, czyli przyrządy zaciskowe i zjazdowe, kaski, rodzaje uprzęży, absorbery energii, lonże.
W części praktycznej kursanci uczą się:
 • robić węzły,
 • zasad autoasekuracji,
 • podchodzić po linie,
 • zjeżdżać na linie,
 • budowy stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych,
 • przepinki,
 • przemieszczać się po odcinkach poziomych i skośnych,
 • prawidłowego opuszczania poszkodowanego, w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Uprawnienia

Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz pomyślnie zdanym egzaminie kursant otrzymuje certyfikat, który uprawnia go do wykonywania prac na wysokości.

Warunki uczestnictwa

 • ukończenie 18 lat,
 • co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • kondycja i sprawność fizyczna umożliwiająca pracę na wysokości,
 • zaświadczenie od lekarza medycy pracy.

Przeciwskazania medyczne

Osoba, które chce pracować jako alpinista przemysłowy powinna posiadać dobry stan zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Nie może mieć takich problemów zdrowotnych jak:
 • omdlenia,
 • epilepsja,
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • choroby serca,
 • zaburzenia funkcji kończyn,
 • problemy z równowagą,
 • zawroty głowy,
 • cukrzyca,
 • choroby psychiczne,
 • alkoholizm,
 • uzależnienie od środków odurzających.

Miejsce

Szkolenia organizujemy w naszej głównej siedzibie w Warszawie oraz wielu innych miastach położonych na terenie całej Polski.

Inne nasze szkolenia alpinistyczne

 • kurs z technik dostępu linowego II stopnia,
 • kurs z technik dostępu linowego III stopnia,
 • kurs tworzenia tymczasowych punktów asekuracyjnych,
 • kurs z dostępu budowlanego z zastosowaniem technik dostępu linowego,
 • kurs z dostępu budowlanego,
 • kurs ewakuacji osób znajdujących się na wysokości,
 • kurs ewakuacji osób znajdujących się w przestrzeni zamkniętej.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie?

Uczestnictwo w kursie niesie ze sobą szereg korzyści, m.in. zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność pracy, uczy przepisowego wykonywania obowiązków oraz sprawnej obsługi sprzętu asekuracyjnego.

Jakie warunki formalne trzeba spełnić by uczestniczyć w kursie?

Uczestnik kursu powinien być pełnoletni, ukończyć co najmniej szkołę podstawową, być sprawny fizycznie i okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający prace na wysokości.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych i kończy się egzaminem.

Czy prowadzicie też kursy z dostępu linowego II i III stopnia?

Tak. Nasza oferta w zakresie szkoleń alpinistycznych jest szeroka i zawiera także inne kursy przeznaczone dla osób pracujących na wysokości. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.