Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie pokładowe

2424 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie pokładowe

żuraw pokładowy na statku Ośrodek szkoleniowy ERGON specjalizuje się w przeprowadzaniu kursów i szkoleń dla konserwatorów i operatorów urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Żurawie pokładowe, zwane także statkowymi podlegają pod dozór techniczny, zatem osoby, które chcą rozpocząć z nimi prace muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.

Program szkolenia

Nasz program został opracowany w taki sposób, aby każdy kursant mógł wynieść z niego jak największą dawkę wiedzy na temat żurawia pokładowego i wiedział jak się z nim pracuje. Podczas wykładów kursant zapozna się m.in. z:
 • informacjami dotyczącymi platform wiertniczych,
 • informacjami dotyczącymi statków, czyli jego rodzajów i jak użytkuje się na nich żurawie,
 • wiadomościami o dokumentacji technicznej,
 • wiadomościami o dozorze technicznym,
 • planem konserwacji urządzenia,
 • zasadami prawidłowej eksploatacji,
 • wytycznymi dotyczącymi umiejętnej oceny stanu technicznego,
 • zasadami BHP.
Po zakończonym kursie teoretycznym, uczestnik szkolenia podchodzi do zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się pod okiem naszych specjalistów i mają za zadanie nauczyć, a następnie przygotować kursanta do odpowiedzialnego i bezpiecznego użytkowania maszyny.

Wymagania do rozpoczęcia kursu

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie, trzeba spełnić wymienione wymagania:
 • ukończone 18 lat życia,
 • brak przeciwwskazań od lekarza,
 • wykształcenie na poziomie przynajmniej podstawowym.
Jeśli spełnisz te 3 wymagania będziesz mógł przystąpić do rozpoczęcia kursu operatora i/lub konserwatora żurawia pokładowego.

Jak zdobyć uprawnienia?

Po zakończonej nauce w ośrodku szkoleniowym przystępujemy do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Test państwowy składa się ze sprawdzenia przed komisją UDT naszej wiedzy teoretycznej w formie pisemnej. Jest to pierwszy test jaki musimy zaliczyć, następnie podchodzimy do egzaminu praktycznego. Zaliczenie praktyczne polega na wykonaniu zadania w sposób poprawny z przyjętymi zasadami, jednak zadanie jakie zostanie nam przykazane do wykonania jest losowe. Pozytywne przejście tych egzaminów wiąże się z otrzymaniem uprawnień na żurawie pokładowe, które ważne są przez okres 5 lat. Gdy termin ważności zaświadczenia dobiega końca, istnieje możliwość przedłużenia go, jeśli od momentu otrzymania uprawnień wykonywaliśmy prace przez co najmniej 3 lata, wtedy zaś możemy złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności dokumentu. Dzięki temu nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony pozytywnie.

Zastosowanie żurawia pokładowego

Żuraw pokładowy to dźwignica, która została umiejscowiona na pojeździe, jego zastosowanie opiera się na transporcie ładunków na określonym terenie. Po samej nazwie możemy stwierdzić, gdzie dokładnie jest wykorzystywany, a mianowicie na pokładach, czyli statkach jak i platformach wiertniczych. Często też nazywa się go żurawiem statkowym.

Inne nasze szkolenia jakie prowadzimy

Prowadzimy szkolenia na wiele urządzeń technicznych takich jak:
 • wózki widłowe,
 • ładowarki teleskopowe,
 • wszystkie typy żurawi,
 • suwnice,
 • podesty ruchome,
 • wciągarki i wciągniki,
 • dźwigi.
Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia najlepszego dla Państwa terminu.

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest zastosowanie żurawia pokładowego?

Żurawia pokładowego stosujemy do wykonywania transportu ładunków na wyznaczonym terenie. Użytkowany jest głównie na pokładach statków oraz na platformach wiertniczych.

Czego uczestnik dowie się na temat żurawia pokładowego podczas kursu?

Podczas szkolenia uczestnik dowie się niezbędnych wiadomości m.in.: informacji na temat dokumentacji technicznej, wiadomości o dozorze technicznym, pozna zasady wykonywania eksploatacji urządzenia oraz zapozna się w wieloma innymi ważnymi wiadomościami.