Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie pokładowe

2405 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie pokładowe

Ośrodek Szkoleniowy Operatorów prowadzi kursy na uprawnienia na żurawie statkowe i inne rodzaje maszyn, które służą do transportu bliskiego. Nasza firma szkoleniowa oferuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Ćwiczymy tylko na najnowocześniejszych maszynach oraz przestrzegamy zasad BHP. Nasz ośrodek zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminu UDT. Zajęcia teoretyczne i praktyczne pomogą Ci zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności do obsługi żurawi pokładowych (i nie tylko).

Jak wygląda szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym Operatorów?

Szkolenie operatora żurawi pokładowych składa się z dwóch części: z teoretycznej i praktycznej. Nasz program kursu zawiera zbiór najważniejszych zagadnień potrzebnych do uzyskania uprawnień z UDT. Nasz kursant zapozna się z:
 • rodzajami urządzeń transportu bliskiego,
 • pojęciem statyczności żurawi,
 • budową żurawi statkowych,
 • zagrożeniami i zasadami BHP,
 • zasadami bezpiecznej eksploatacji,
 • częścią praktyczną,
 • częścią teoretyczną egzaminu na uprawnienia UDT.
Po naszym szkoleniu, kursant przystępuje do egzaminu na uprawnienia w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz dostaje certyfikat ukończenia kursu.
Warunki przystąpienia do kursu i egzaminu UDT:
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • ukończone 18 lat,
 • stosowne orzeczenie lekarza.
Ważność uprawnienia UDT
Uprawnienia na żurawie statkowe trzeba odnawiać co 5 lat.
Nasza oferta dojazdów do klienta 
Szkolenia dla operatorów w grupach niezorganizowanych są dostępne w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bielsku-Białej. Dla grup zorganizowanych dostępne są również szkolenia online w czasie rzeczywistym z części teoretycznej oraz część praktyczna w wybranej przez grupę placówce z dojazdem naszej kadry.
W naszej ofercie szkoleń posiadamy kursy NA KAŻDY RODZAJ żurawi oraz na wiele innych kursów na uprawienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego np.:
 • wózki jezdniowe,
 • podesty ruchome,
 • podnośniki HDS,
 • suwnice,
 • układnice.

Czym są żurawie pokładowe?

Żurawie pokładowe to maszyny wykorzystywane w transporcie morskim, portowym i offshore. Służą do przemieszczania ładunków o dużej masie i nie tylko. Żurawie pływające, mogą mieć swój własny napęd lub być też bez napędu. Do obsługiwania żurawi statkowych trzeba uzyskać niezbędne uprawnienia, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zastosowanie żurawi statkowych:
 • transport morski,
 • transport portowy,
 • transport załadunkowy,
 • na morzu.
Wyróżniamy dwa rodzaje żurawi statkowych:
 • żuraw z obrotowym ramieniem – urządzenie jest osadzone na wale i może obracać się o 360 stopni. Tego rodzaju dźwig jest o wiele droższy w budowie oraz bardziej skomplikowany w obsłudze, ale jest bardziej uniwersalny i wydajniejszy podczas prac z ciężkimi masami,
 • żuraw ze stałym ramieniem – urządzenie może wykonywać ruchy tylko w przód i w tył oraz podnosić i opuszczać hak. Przemieszczanie na boki odbywa się tylko gdy statek się obraca. Żurawie tego typu są tańsze i prostsze w budowie oraz ze względu na stabilność, mogą przenosić ładunki o większej masie.
Żurawie dzielimy na:
 • przenośne (HDS) – są montowane na podwoziu samochodów ciężarowych. Najczęściej stosowane na w hurtowniach budowlanych,
 • przewoźne – są montowane na przyczepie, bo nie mają własnego napędu. Stosowane do ładunku drzew w przemyśle leśniczym,
 • stacjonarne - są montowane na stałe do podłoża np. w halach przemysłowych. Stosowane do przenoszenia lekkich ładunków,
 • samojezdne - są montowane na ciężkim podwoziu ciężarowym. Stosowane są do przenoszenia ładunków nawet do kilkuset ton,
 • pływające - są montowane tak, by samodzielnie unosiły się na wodzie,
 • pokładowe - są montowane na statkach,
 • szynowe - poruszające się po specjalnie zbudowanych szynach,
 • kolejowe - wykorzystywane w przemyśle kolejowym,
 • wieżowe - wykorzystywane na dużych budowach.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego!

Pytanie i odpowiedzi

Z czego składa się kurs na operatora żurawi? 

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

Jakie są wymagania do przystąpienia do kursu i egzaminu? 

Trzeba mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie co najmniej podstawowe. Niezbędne jest również stosowne orzeczenie lekarza o stanie zdrowia. 

Co jaki czas należy odnawiać uprawnienia na żurawie pokładowe? 

Uprawnienia na żurawie pokładowe należy odnawiać co 5 lat.