Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Wyciągi statków

2381 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Wyciągi statków

W Ośrodku Szkolenia od lat przeprowadzamy profesjonalne szkolenia dla operatorów urządzeń transportu bliskiego. Wśród naszych kursów znajdują się także te, przygotowujące do operowania wyciągami statków. Program zajęć jest zgodny z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego i przygotowuje do egzaminu państwowego.

Wyciągi statków

Wyciągi, inaczej nazywane slipami, są maszynami wykorzystywanymi przede wszystkim do wciągania na ląd statków wymagających prac konserwacyjnych lub remontowych, a także spuszczania ich na wodę po zakończeniu serwisu. W tym celu używa się specjalnych wózków działających na zasadzie napędu linowego. Wyciągi stosowane bywają również do montażu poszczególnych rodzajów statków. Zazwyczaj, przez wzgląd na specyfikacje większości statków, wyciąg musi wytrzymywać ogromne obciążenia, zarówno podczas wodowania, jak i lądowania. Z tego powodu większość wyciągów stosowana jest więc przy statkach mniejszych – do 2500 t wyporności.

Konstrukcja wyciągu statków

 • maszynownia,
 • stanowiska remontowe,
 • część operacyjna, która najczęściej może być:
 • płaska,
 • łukowa.

Inne typy wyciągów

Wyciągi statków zaliczane są do grupy wyciągów towarowych.

Wśród nich wyróżnia się także: 

 • wyciągi przenośne,
 • wyciągi przewoźne,
 • wyciągi stacjonarne.

Urządzenia transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego są kategorią urządzeń wyróżnionych przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaliczają się do niej głównie tak zwane maszyny dźwignicowe, czyli sprzęt znajdujący zastosowanie w wielu różnorodnych branżach i miejscach, jak magazyny, hale produkcyjne, czy właśnie stocznie i porty. Urządzenia transportu bliskiego są więc najczęściej używane do przewożenia ciężkich ładunków na krótkich dystansach oraz do miejsc o utrudnionym dostępie, jak np. wyższe poziomy.

Transportowy dozór techniczny

Wyciągi wszystkich typów podlegają tzw. transporotowemu dozorowi technicznemu. Jest to instytucja państwowa, która ma za zadanie przeprowadzanie kontroli pod kątem bezpieczeństwa oraz właściwego działania podlegających jej urządzeń.

Szkolenia – operator wyciągów statków

Nasze szkolenia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele. Program można podzielić na część przybliżającą wiedzę teoretyczną oraz naukę umiejętności praktycznych. Zajęcia mają za zadanie wykształcić przyszłych operatorów wyciągów statków pod kątem zasad ich działania, konstrukcji, obsługi oraz podstawowej konserwacji.

Wymagania dla kursantów

Osoba zainteresowana przystąpieniem do kursu musi: 

 • być pełnoletnia,
 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu,
 • posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe.

Kurs – przebieg

Szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu: 

 • przygotowywania wyciągu przed pracą i po jej zakończeniu,
 • zasad BHP związanych z obsługą wyciągu,
 • wszystkich najważniejszych zastosowań urządzenia,
 • możliwych zagrożeń związanych z pracą z wyciągiem,
 • pracy przy różnych warunkach,
 • znajomości konstrukcji i specyfikacji technicznych urządzenia,
 • rozpoznawania możliwych usterek i podstaw ich usuwania,
 • optymalnego wykorzystania możliwości urządzenia.

Egzamin UDT

Żeby otrzymać pozwolenie na wykonywanie zawodu operatora wyciągów statków, wymagane jest zaliczenie egzaminu państwowego, który odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin tak samo, jak szkolenia, ma formę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zdany egzamin jest gwarantem otrzymania uprawnień operatora w formie odpowiedniego dokumentu uhonorowanego przez UDT. Dzięki temu pracę przy obsłudze wyciągów statków można wykonywać nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej.

Praca operatora

Zawód operatora wyciągów statków pozwala pełnić wyjątkowo ważną funkcję przy naprawie i konserwacji większości pojazdów pływających. Wobec tego absolwent naszego kursu powinien łatwo znaleźć zatrudnienie w portach czy stoczniach.

W zakresie prowadzonych przez nas kursów, znajdują się szkolenia z obsługi także innych urządzeń transportu bliskiego. Są to zajęcia z obsługi: wózków widłowych, dźwigów HDS, suwnic, podestów ruchomych itp. Oferujemy również: szkolenia na konserwatorów sprzętu UDT, a także serwis i sprzedaż nowego i używanego sprzętu.

Pytania i odpowiedzi

DO CZEGO SŁUŻĄ WYCIĄGI STATKÓW?

Wyciągi statków służą wodowania pojazdów pływających w celu dokonania ich przeglądu i konserwacji.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Kurs dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Podczas zajęć kursant powinien zdobyć wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, specyfikacji technicznych obsługiwanego sprzętu, właściwej eksploatacji urządzenia itp.

CZY SĄ JAKIEŚ WYMAGANIA, ABY PRZYSTĄPIĆ DO KURSU?

Przed przystąpieniem do kursu trzeba spełnić trzy wymagania: pełnoletność, przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań, mogących przeszkodzić wykonywaniu zawodu oraz wykształcenie co najmniej podstawowe.