Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym

2683 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym

Specjalistyczne Szkolenia z Konserwacji Dźwigników Kolejowych

dźwignikiCentrum Edukacyjne ERGON zaprasza na kompleksowy kurs dla przyszłych konserwatorów dźwigników kolejowych, oferujący certyfikat UDT. Nasze szkolenie pozwoli Ci stać się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy, umożliwiając wykonywanie specjalistycznej i dobrze wynagradzanej pracy.

Zawartość Programu Szkoleniowego

 • analiza i diagnoza techniczna urządzeń,
 • utrzymanie dzienników konserwacji i napraw,
 • metody postępowania przy awariach,
 • funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
 • studium dokumentacji technicznej,
 • zasady BHP i postępowanie przeciwpożarowe,
 • szczegółowe instrukcje obsługi,
 • prawidłowe procedury konserwacyjne,
 • utrzymanie dźwigników w dobrym stanie technicznym,
 • zrozumienie przepisów dozoru technicznego,
 • identyfikacja i rozwiązywanie typowych problemów,
 • obowiązki konserwatora dotyczące inspekcji i napraw,
 • zasady eksploatacji urządzeń,
 • struktura i mechanika dźwigników kolejowych,
 • planowanie harmonogramów konserwacji,
 • systemy napędowe urządzeń,
 • elementy hydrauliki i pneumatyki,
 • wykorzystanie smarów i olejów technicznych.

Dźwigniki Kolejowe – Podstawowe Informacje

Dźwigniki montowane na pojazdach kolejowych to specjalistyczne urządzenia dźwigowe klasyfikowane jako Urządzenia Transportu Bliskiego. Charakteryzują się one nieliniowym ruchem, pozwalającym na precyzyjne manewrowanie ładunkami. Najczęściej wyposażone są w systemy hydrauliczne lub pneumatyczne i wykorzystywane są w pracach związanych z utrzymaniem sieci trakcyjnych.

Struktura Szkolenia

Kurs obejmuje dwie główne części:

 • sesje teoretyczne,
 • zajęcia praktyczne.

Certyfikacja i Uprawnienia

Egzaminy certyfikacyjne mogą być przeprowadzone przez UDT lub TDT w zależności od specyfiki urządzenia i preferencji klienta. Obydwie instytucje akceptują wydane przez siebie certyfikaty.

Certyfikaty konserwacji dźwigników kolejowych są ważne przez 10 lat. W celu ich przedłużenia wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku do instytucji, która wydała certyfikat.

Lokalizacja Kursów

Organizujemy szkolenia w różnych miastach Polski, takich jak:

 • Warszawa,
 • Łódź,
 • Kraków,
 • Poznań,
 • Gdańsk,
 • Lublin,
 • Wrocław,
 • Szczecin,
 • Bydgoszcz,
 • Białystok,
 • Katowice.

Kryteria Uczestnictwa

 • minimum 18 lat,
 • ukończenie szkoły średniej/gimnazjum,
 • atest zdrowia od lekarza medycyny pracy uprawniający do pracy jako konserwator.

Pytania i odpowiedzi

Jak długo ważne są certyfikaty?

Certyfikaty konserwacji dźwigników kolejowych są ważne przez 10 lat, z możliwością przedłużenia przez złożenie wniosku do odpowiedniej instytucji.

Gdzie znajdę zastosowanie tych dźwigników?

Dźwigniki kolejowe są używane głównie w pracach związanych z utrzymaniem i serwisowaniem sieci trakcyjnych oraz innych pracach kolejowych.

Jakie inne kursy oferuje ERGON?

ERGON oferuje szeroki wachlarz kursów, w tym szkolenia z obsługi i konserwacji suwnic, wózków widłowych, żurawi HDS, żurawi wieżowych i podestów ruchomych.