Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

2564 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

operator i konserwator wciągników i wciągarekNasze szkolenia na operatorów wciągników i wciągarek organizowane są w oparciu o wydane 18 lipca 2001 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące trybu nadzorowania kwalifikacji wymaganych przy eksploatacji oraz konserwacji urządzeń technicznych, a także z wydaną 21 grudnia 2000 r. ustawą o dozorze technicznym.

Czym są wciągniki i wciągarki?

Wciągniki i wciągarki są urządzeniami dźwignicowymi, służącymi przede wszystkim do przemieszczania ładunków z użyciem cięgna nośnego (liny lub łańcucha), które zakończone jest urządzeniem chwytnym (przeważnie hakiem). Oprócz ruchu pionowego (z góry na dół i analogicznie z dołu ku górze) zarówno wciągnik jak też wciągarka mogą być przystosowane konstrukcyjnie do jazdy wzdłuż toru jezdnego, który jest nieruchomy. Powyższe urządzenia istnieją również w wersji stacjonarnej, umożliwiającej pracę jedynie w jednym miejscu (podnoszenie pionowe bez możliwości przejazdu).

Czym różni się wciągnik od wciągarki?

Zasadnicza różnica między wciągarką a wciągnikiem dotyczy przede wszystkim konstrukcji nośnej. W wypadku wciągnika to obudowa mechanizmu podnoszenia ustanawia jego konstrukcję nośną, natomiast jej uszkodzenie jest sytuacją zagrażającą bezpieczeństwu operatora. Mechanizmy wciągarki są za to umieszczone na odrębnej konstrukcji nośnej, ustanowionej zazwyczaj przez ramę (przejezdną, stałą lub przesuwną), dlatego też obudowa nie jest elementem nośnym.

Uprawnienia do obsługi urządzeń UDT

Wciągniki oraz wciągarki podlegają dozorowi technicznemu sprawowanemu przez instytucje: Urzędu Dozoru Technicznego, Wojskowego Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Urządzenia te mogą podlegać pod jedną z trzech form dozoru technicznego, który uzależniony jest od konkretnego typu wciągnika lub wciągarki.

Wyróżniamy następujące formy dozoru technicznego:

 • dozór uproszczony – w wypadku, którego do obsługi sprzętu nie są wymagane kwalifikacje, nie przeprowadza się badań technicznych, a urządzenie nie podlega rejestracji. W wypadku tego dozoru wymagana jest natomiast konserwacja ze strony osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz przeprowadza się przeglądy konserwacyjne. Powyższy dozór dotyczy wciągników i wciągarek, które:
  • posiadają udźwig poniżej 250 kg (jeżeli nie służą one do podnoszenia ludzi);
  • wykorzystywane są w kategorii urządzeń przeznaczenia ogólnego z napędem ręcznym o udźwigu maksymalnym 2000 kg względem wszystkich mechanizmów;
  • wyposażone są w elektryczny napęd jednofazowy o udźwigu do 1000 kg;
 • dozór ograniczony - który wymaga stosownych kwalifikacji zarówno do obsługi, jak i konserwacji sprzętu, a urządzenie należy zarejestrować. W tym wypadku należy regularnie przeprowadzać niezbędne przeglądy konserwacyjne oraz badania techniczne. Dozór ten obejmuje wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów o udźwigu powyżej 2000 kg oraz wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym;
 • dozór pełny - który wymaga stosownych kwalifikacji zarówno do obsługi, jak i konserwacji sprzętu, gdzie cały asortyment urządzeń nabywcy należy zarejestrować w placówce UDT. W przypadku tego dozoru regularnie przeprowadzane są przeglądy konserwacyjne oraz badania techniczne. Nadzór ten dotyczy wciągników i wciągarek przeznaczenia specjalnego.

Jak zdobyć uprawnienia na wciągniki i wciągarki?  Specjalnością naszego zakładu są szkolenia mające na celu przygotowanie osób do zdobycia uprawnień UDT z zakresu obejmującego obsługę i konserwację wciągników i wciągarek. Jako jedna z niewielu firm na rynku oprócz powszechnie oferowanych na rynku kursów z zakresu obsługi maszyn UDT, z myślą o naszych kursantach przygotowaliśmy także szkolenia z zakresu konserwacji wciągników i wciągarek. Aby zdobyć uprawnienia nie wystarczy jednak sam kurs, gdyż kwalifikacje wystawiane są dopiero po zaliczeniu egzaminu w UDT. Z tego względu po zakończeniu szkolenia w imieniu uczestników zwracamy się z stosownym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego w celu wyznaczenia terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego kompetencję przyszłych operatorów i konserwatorów maszyn zostaje wydane zaświadczenie (certyfikat UDT), uprawniające od obsługi danego urządzenia.

Egzamin

Egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego złożony jest z części pisemnej, która przeprowadzana jest w formie testu merytorycznego. Dla wszystkich osób zdających, które z powodzeniem zaliczą część pisemną, prowadzona jest także praktyczna część egzaminu. Polega ona na czynnościach związanych z zakresem obsługi urządzenia. Dokumentem, który potwierdza uzyskane kwalifikacje są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia

Kurs zakończony jest egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.   Zaświadczenia wydawane po ukończeniu naszego szkolenia oraz zdaniu egzaminu UDT uprawniają do obsługi wciągników i wciągarek przeznaczenia ogólnego. Dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje jest wydawany na czas określony terminowo. 

  Okres ważności uprawnień UDT na wciągniki i wciągarki: 

 • ogólnego przeznaczenia ma termin ważności do 10 lat od daty zdania egzaminu;
 • ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia ma termin ważności do 5 lat od daty zdania egzaminu.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenia organizowane przez naszą firmę zdobyły renomę ogólnokrajową, wynikającą z kompleksowego przygotowania kursantów do pełnienia obowiązków służbowych oraz wysokiej zdawalności egzaminów w UDT. Kurs obsługi wciągników i wciągarek rozpoczynamy od omówienia kwestii proceduralnych, które wynikają z rozporządzeń i ustawy. Niezwykle istotną kwestią są ramy prawne, ponieważ pomagają one w zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz wyznaczają uczestnikom kierunek dalszego działania. W celu przyznania określonych uprawnień na wciągniki i wciągarki lokalny Urząd Dozoru Technicznego wymaga od wszystkich kandydatów pełnozakresowej znajomości zasad BHP, gdyż podczas pracy są one niezbędne do właściwej profilaktyki wobec zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym. Teoretyczne rozważania nad potencjalnymi zagrożeniami, które mogą zaistnieć podczas pracy z urządzeniami UDT należy uzupełnić także o spersonalizowane pod kątem danego stanowiska pracy wskazówki praktyczne. Szczególnie ważną kwestią staje się również wykorzystywanie rozmaitych maszyn zabezpieczających, które przedstawiane są przez nas na jednym z integralnych etapów szkolenia. Ważnym elementem naszych kursów jest też moduł opisujący zasady działania i budowę poszczególnych komponentów sprzętu. Jest to wiedza bezwzględnie obowiązująca w tym zawodzie, gdyż bez podstawowych informacji merytorycznych o mechanizmach funkcjonowania wciągników i wciągarek trudno byłoby realizować czynności nadzorcze oraz naprawcze. Kurs opracowany przez nasz zakład kończy się blokiem zajęć praktycznych, które przekuwają pozyskaną wiedzę teoretyczną na poprawne nawyki na docelowym stanowisku pracy.

Podstawowe informacje o kursie

Prowadzone przez nas szkolenie na wciągnik i wciągarki ogólnego przeznaczenia kierowany jest do osób, które pragną uzyskać wymagane do podjęcia pracy zaświadczenia kwalifikacje, a co za tym idzie podjąć praktykę na stanowisku operatora lub konserwatora tych maszyn. Kurs przygotowuje uczestników zarówno do części teoretycznej, jak też praktycznej egzaminu, dlatego po jego ukończeniu bez problemu będą w stanie pozytywnie zaliczyć sprawdzenie kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia

Szkolenie z obsługi wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w UDT. Kurs odbywa się zatem w celu pozyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego stosownego do stanowiska pracy, zależnie od preferencji uczestnika, operatora lub konserwatora. Wyróżnia nas kadra doświadczonych trenerów oraz wieloletnie doświadczenie na rynku. Aspekty te sprawiają, iż cieszymy się ponadprzeciętną zdawalnością egzaminów UDT.

Wymagania względem kursantów

Aby przystąpić do szkolenia należy spełniać poniższe kryteria: 
 • mieć ukończone 18 lat;
 • ukończyć szkołę podstawową;
 • posiadać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do pracy na stanowisku operatora lub konserwatora wciągników i wciągarek.

Koszt szkolenia

Cena szkolenia jest ustalana indywidualnie i zależy przede wszystkim od ilości chętnych oraz formy kursu (kurs wewnętrzny lub zewnętrzny). 

Koszt kursu zawiera w sobie: 

 • zajęcia praktyczne (praca z wciągnikami i wciągarkami);
 • zajęcia teoretyczne (wykłady merytoryczne);
 • materiały szkoleniowe.
Dlaczego warto nam zaufać? 
 • zdawalność egzaminów po naszym kursie utrzymuje się na poziomie ok. 96%;
 • oferujemy wsparcie ekspertów oraz praktyków prowadzących szkolenia;
 • posiadamy w 100% pozytywny zbiór informacji zwrotnych od uczestników zajęć;
 • zapewniamy kompleksową organizację egzaminów;
 • posiadamy unikatowe, autorskie materiały szkoleniowe;
 • zapewniamy dogodne terminy płatności oraz jedną fakturę za egzamin i szkolenie;
 • oferujemy bezpłatne doradztwo i konsultacje;
 • jesteśmy nastawieni na budowanie długotrwałych relacji z kursantami;
 • koncentrujemy się na obsłudze klientów biznesowych;
 • zapewniamy bezpieczeństwo, uczciwość i spokój podczas współpracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedz

Jakie są rodzaje dozoru UDT?

W kategorii obowiązujących rodzajów dozoru technicznego UDT możemy wyróżnić: dozór uproszczony, dozór ograniczony i dozór pełny.

Czym różni się wciągnik od wciągarki przeznaczenia ogólnego?

Zasadnicza różnica między wciągarką a wciągnikiem dotyczy przede wszystkim konstrukcji nośnej. W wypadku wciągnika to obudowa mechanizmu podnoszenia ustanawia jego konstrukcję nośną, natomiast jej uszkodzenie jest sytuacją zagrażającą bezpieczeństwu operatora. Mechanizmy wciągarki są za to umieszczone na odrębnej konstrukcji nośnej, ustanowionej zazwyczaj przez ramę (przejezdną, stałą lub przesuwną), dlatego też obudowa nie jest elementem nośnym.