Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Wyciągi towarowe

2245 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Wyciągi towarowe

Wyciąg towarowy przenoszący narzędzia.W Ośrodku Doskonalenia Kadr przygotowujemy szkolenia skierowane do konserwatorów i operatorów urządzeń z kategorii transportu bliskiego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursu na konserwatora wyciągów towarowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w atmosferze profesjonalizmu, a co ważniejsze  przygotowują do zawodu.

Czym są wyciągi towarowe?

Wyciągi towarowe to urządzenia wykorzystywane głównie przy przenoszeniu przedmiotów i materiałów w górę i w dół. Zbliżone są pod tym względem do podestów ruchomych. Składają się z platformy, która porusza się wzdłuż masztu, przypominającego drabinę. Całość przymocowana jest najczęściej do odpowiedniego podwozia. Ich głównym zadaniem jest zaoszczędzenie czasu przy budowie lub podobnych pracach. Inne nazwy wyciągów towarowych to skip lub drabina.

Różne rodzaje wyciągów

Wyciągi towarowe to szeroka grupa urządzeń różnych typów. Poszczególne podtypy tych maszyn to m.in.:
 • wyciągi przenośne,
 • wyciągi stacjonarne,
 • wyciągi przewoźne.
Ze względu na zastosowanie do wyciągów towarowych zalicza się także wyciągi statków, używane w stoczniach i portach.

Pojęcie urządzeń transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego są grupą urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Są to przede wszystkim urządzenia dźwignicowe. Sprzęt ten służy głównie do przenoszenia cięższych materiałów na niewielkich odległościach oraz dostarczania ich do miejsc położonych zazwyczaj wyżej lub niżej.

Szkolenie na konserwatora wyciągów towarowych

Kurs na konserwatora wyciągów towarowych jest jednym z najczęściej wybieranych typów szkoleń. Jego zadaniem jest wyszkolenie pracowników w celu otrzymania oficjalnego uprawnienia, dzięki któremu nasi absolwenci będą mogli pracować w zawodzie. Jako cel stawiamy sobie podniesienie kompetencji uczestników kursu i przygotowania ich do pracy w różnych warunkach. Szkolenia są prowadzone tak, aby przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną

Nasze wymagania

Wyciąg towarowy przy rusztowaniu.Wszyscy, którzy zamierzają wziąć udział w kursie, muszą:
 • mieć właściwe zaświadczenie medycyny pracy,
 • posiadać wykształcenie podstawowe,
 • mieć przynajmniej 18 lat.

Przebieg kursu na konserwatora

Po przejściu naszego kursu, absolwent powinien wiedzieć, jak
 • zainicjować czynności konserwacyjne,
 • zapewnić sobie bezpieczną pracę,
 • dbać o utrzymanie urządzenia w dobrym stanie,
 • przeprowadzać standardowe przeglądy pod koniec procesu produkcji,
 • przeprowadzać przeglądy okresowe,
 • działają poszczególne elementy wyciągu dźwigowego,
 • prowadzić odpowiednią dokumentację.

Egzamin UDT

Kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu oznacza otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu konserwatora wyciągów towarowych. Zaświadczenie to równoznaczne jest z możliwością pracy nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Miejsca pracy operatora wyciągów towarowych

Osoba zajmująca się obsługą wyciągów towarowych, może pracować w:
 • budownictwie,
 • przemyśle produkcyjnym,
 • transporcie,
 • przemyśle stoczniowym.
Oferujemy także szkolenia na inne sprzęty UDT zaliczane do kategorii transportu bliskiego, w tym: wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych, dźwigów HDS i innych. Prowadzimy także własny serwis oraz sprzedajemy nowy i używany sprzęt.

Pytania i odpowiedzi

DO CZEGO SŁUŻĄ WYCIĄGI TOWAROWE?

Wyciągi towarowe służą do przenoszenia cięższych materiałów w wyżej bądź niżej położone miejsca.

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG SZKOLENIA?

Kurs dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Program zajęć pokrywa wszystkie najważniejsze aspekty pracy z wyciągami towarowymi oraz przygotowuje do egzaminu UDT.

JAKIE WYMAGANIA TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY PRZYSTĄPIĆ DO KURSU?

Wymagamy tylko trzech rzeczy: skończonego 18 roku życia, zaświadczenia lekarskiego oraz wykształcenia na poziomie przynajmniej podstawowym.