Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Instruktaż ogólny

2364 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Instruktaż ogólny

Cele Szkolenia

Szkolenie BHP w obszarze instruktażu ogólnego ma na celu zaznajomienie pracowników z kluczowymi przepisami BHP, zarówno tych obowiązujących w miejscu pracy, jak i tych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy. Celem kursu jest rozwój lub zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia szkoleń w zakładzie pracy. Uczestnicy kursu będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia roli instruktora.

Zakres Tematów

Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, które mają na celu pełne zrozumienie obowiązujących przepisów BHP. W trakcie wykładów omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP na różnych stanowiskach pracy,
 • Procedury postępowania w przypadku wypadków,
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po terenie zakładu pracy.

Kto Może Przeprowadzić Instruktaż Ogólny?

Instruktaż ogólny może być realizowany przez różne osoby w zależności od sytuacji i wymogów organizacyjnych:

 • Pracownicy służb BHP w firmach posiadających takie służby,
 • Pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni w mniejszych zakładach pracy,
 • Specjaliści zewnętrzni z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w dziedzinie BHP.

Adresaci Instruktażu Ogólnego

Grupa docelowa szkolenia to przede wszystkim:

 • Nowo zatrudnieni pracownicy,
 • Osoby odbywające praktyki zawodowe,
 • Pracownicy po zmianie stanowiska lub aktualizacji przepisów BHP.

Dokumentacja Szkoleniowa

Proces szkoleniowy musi być udokumentowany w odpowiednich formularzach, które potwierdzają udział i zrozumienie materiału przez uczestników.

Egzamin Sprawdzający

Zakończenie szkolenia stanowi egzamin teoretyczny, który weryfikuje nabyte umiejętności i wiedzę kursantów.

Miejsce Przeprowadzania Szkolenia

Szkolenia realizowane są w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie, z możliwością organizacji kursów w miejscu wskazanym przez klienta.

Dodatkowe Szkolenia w Ofercie 'ERGON'

 • Szkolenia z zakresu TDT i UDT,
 • Kursy specjalistyczne dla konserwatorów i operatorów urządzeń technicznych,
 • Różnorodne programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb i wymagań branżowych.