Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych

2810 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych

Oferujemy kompleksowy kurs na uprawnienia operatora urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych

Zapewniamy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które poprowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści. Przygotowaliśmy program szkolenia w taki sposób, aby omówić wszystkie niezbędne wiadomości do pracy na stanowisku operatora. Jeśli chciałbyś ustalić termin kursu dla swoich pracowników, skontaktuj się z nami.

Nasza oferta szkolenia

W ramach szkolenia na operatora urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych, zapewniamy wykłady i ćwiczenia. Podczas części teoretycznej zostaną omówione takie zagadnienia jak:

 • podstawowe informacje na temat wojskowego dozoru technicznego,
 • budowa i działanie urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych,
 • prawa i obowiązki operatora,
 • charakterystyka pracy operatora,
 • kontrola stanu technicznego urządzenia,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po zakończeniu części wykładowej, kursanci biorą udział w ćwiczeniach praktycznych. Będą mogli przećwiczyć konkretne czynności związane z obsługą urządzeń załadowczo-wyładowczych, a także wykonać zadania, które należą do obowiązków operatorów tych maszyn. Całość jest nadzorowana przez wykwalifikowanych fachowców, którzy pokierują i zwrócą uwagę na popełniane błędy. W ten sposób, uczestnicy kursu szybciej i łatwiej przyswajają sobie wiedzę i sprawniej wykonują poszczególne czynności na urządzeniach załadowczo-wyładowczych.

Egzamin i uprawnienia

Kurs na operatora urządzeń załadowczo-wyładowczych kończy się egzaminem państwowym złożonym z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zaliczeniu obu części, uczestnik otrzymuje uprawnienia do pracy jako operator, które wydaje Wojskowy Dozór Techniczny. Uprawnienia są ważne przez 10 lat, a po upływie tego czasu, należy je odnowić.

Cel szkolenia

Głównym celem kursu na uprawnienia operatora urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych jest zdobycie wiadomości i umiejętności potrzebnych do obsługi tych maszyn. Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni posiadać gruntowną wiedzę m.in. na temat:

 • przepisów prawnych dotyczących pracy operatora,
 • obsługi i użytkowania urządzeń załadowczo-wyładowczych,
 • samodzielnej kontroli technicznej urządzeń,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udzielania pierwszej pomocy.

Wymagania dla kandydatów

W szkoleniu na operatora urządzeń załadowczo-wyładowczych mostów wojskowych może wziąć udział każdy, kto:

 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada wykształcenie przynajmniej podstawowe,
 • nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora (wymagane jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego).

Wybierając nasz kurs otrzymujesz:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne, na których samodzielnie wykonasz czynności operatora (pod nadzorem szkoleniowców),
 • materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminu,
 • pomoc w załatwieniu formalności,
 • miłą atmosferę.

Wojskowy Dozór Techniczny

Wojskowy Dozór Techniczny jest jednostką, która zajmuje się m.in. nadzorowaniem przebiegu egzaminów państwowych oraz wydawaniem uprawnień operatorom poszczególnych urządzeń. Również wydaje wojskowe dokumenty, które są niezbędne do tego, aby móc transportować niebezpieczne ładunki i towary. Ponadto dokonuje dozoru technicznego maszyn, które pod niego podlegają, a także współpracuje z TDT oraz UDT.

Nasze pozostałe kursy

Prowadzimy szkolenia na uprawnienia konserwatora i operatora wielu maszyn m.in.:

 • wózka widłowego,
 • podestów ruchomych w tym podnośników koszowych i nożycowych,
 • ładowarek teleskopowych,
 • suwnic,
 • żurawi wieżowych,
 • żurawi HDS,
 • dźwigów.

Oprócz tego oferujemy:

 • serwis stacjonarny i mobilny wózków widłowych, żurawi wieżowych, ładowarek teleskopowych, suwnic oraz podestów ruchomych,
 • konserwację,
 • modernizację,
 • przeglądy,
 • audyt,
 • możliwość sprawdzenia maszyny przed dokonaniem zakupu,
 • możliwość wypożyczenia maszyny zastępczej (wyłącznie wózków widłowych oraz podnośników nożycowych),
 • sprzedaż nowych i używanych maszyn.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.