Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Żurawie pływające

2435 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Żurawie pływające

Oferujemy profesjonalne szkolenia na uprawnienia konserwatora żurawi pływających. Zapewniamy zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez doświadczoną kadrę szkoleniową. Przygotujemy cię do egzaminu końcowego i pomożemy w załatwieniu formalności związanych z otrzymaniem dokumentów potwierdzających twoje kwalifikacje. Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem poniżej.

Program szkolenia

Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi pływających przygotowuje uczestników do wykonywania przeglądów żurawi oraz do przeprowadzania poszczególnych czynności konserwacyjnych. Do omawianych tematów należą m.in.:
 • typy żurawi,
 • parametry techniczne żurawi,
 • rodzaje dźwignic,
 • budowa żurawi pływających,
 • informacje o dozorze technicznym,
 • rodzaje zawiesi,
 • obowiązki konserwatora,
 • naprawa i konserwacja żurawi pływających,
 • rodzaje sprzętu przeładunkowego,
 • przepisy przeciwpożarowe oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Oprócz wykładów, duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które pozwalają na przećwiczenie swoich umiejętności na sprawnych maszynach dostępnych w naszym parku maszynowym. Wszystko jest nadzorowane przez doświadczonych instruktorów, którzy podpowiedzą, jak wykonać konkretne zadania. Szkolimy na takich maszynach, które wykorzystuje się na co dzień w pracy operatora i konserwatora. Na ćwiczeniach uczymy także jak zachować się w razie wybuchu pożaru lub innego zagrożenia, a także w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.

Egzamin państwowy i otrzymanie uprawnień

Kurs na uprawnienia operatora i konserwatora żurawi pływających kończy się przystąpieniem kursantów do egzaminu państwowego. Składa się on z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Na początku, kursanci przystępują do testu złożonego z pytań wielokrotnego wyboru, a następnie wykonują zadania mające związek z obsługą i/lub konserwacją żurawia. Całość nadzoruje komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Jednostka ta wydaje również uprawnienia wszystkim tym, którzy pozytywnie zaliczą egzamin. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje uczestnika są ważne 5 lat. Po upłynięciu tego czasu, należy wypełnić i wysłać mailowo lub dostarczyć osobiście wniosek o przedłużenie uprawnień.

Szkolenia prowadzimy w: 

 • Warszawie,
 • Krakowie,
 • Katowicach,
 • dowolnym miejscu wskazanym przez klienta (na terenie całej Polski).

Wymagania dla kandydatów

Szkolenia na operatora i konserwatora żurawi pływających są przeznaczone dla osób, które chciałyby pracować w przyszłości w tym zawodzie. Jednak kandydaci muszą spełnić kilka warunków. Należy posiadać:
 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora i konserwatora (potwierdzony orzeczeniem lekarskim),
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe.

Najważniejsze informacje o żurawiach pływających

Żurawie pływające są zamontowane na pontonach lub barkach posiadających własny napęd, a te które go nie posiadają, pchane są przez specjalne maszyny i holowniki. Są wykorzystywane do rozmaitych prac w portach, w stoczniach, na morzu oraz wszędzie tam, gdzie praca żurawi portowych i stoczniowych nie jest możliwa.

Nasze pozostałe kursy

Organizujemy szkolenia na uprawnienia konserwatora i operatora wszystkich rodzajów żurawi (przewoźnych i przenośnych, stacjonarnych, szynowych, samojezdnych, wieżowych i szybkomontujących, kolejowych i na pojazdach kolejowych oraz pokładowych). Popularne są również szkolenia na obsługę i konserwację maszyn UDT takich jak wózki widłowe, podesty ruchome (podnośniki koszowe i nożycowe), ładowarki teleskopowe, suwnice i układnice magazynowe. Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści, którzy w przejrzysty sposób omawiają poszczególne zagadnienia związane z tematyką kursu. Zajęcia praktyczne są natomiast niezwykle przydatne do tego, aby kursanci przećwiczyli konkretne czynności z wykorzystaniem maszyn oraz nabyli wprawy i płynności w działaniach. Dużym zainteresowaniem cieszą się nasze kursy PPOŻ i BHP, na których omawiane są możliwe zagrożenia, również pożarowe. Uczymy więc tego, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa, a także jak mu zapobiegać. Dodatkowo tłumaczymy, jak przeprowadzić pierwszą pomoc oraz jak obsłużyć gaśnicę. Ponadto przeprowadzamy próbne ewakuacje i informujemy o wyjściach ewakuacyjnych w danym budynku.

Oferujemy także takie usługi jak np.: 

 • audyt,
 • konserwacja,
 • modernizacja,
 • przeglądy urządzeń,
 • usługa sprawdzenia maszyny przed dokonaniem jej zakupu,
 • możliwość wypożyczenia maszyny zastępczej (podnośnika nożycowego lub wózka widłowego),
 • sprzedaż nowych i używanych maszyn,
 • mobilny i stacjonarny serwis urządzeń takich jak wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, podesty ruchome (podnośniki koszowe i nożycowe), suwnice, układnice magazynowe i inne.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie prowadzicie szkolenia na żurawie pływające?

Nasze szkolenia odbywają się w naszych ośrodkach szkoleniowych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, a także w miejscu wskazanym przez klienta (na terenie Polski).

Aby wziąć udział w kursie na żurawie pływające muszę posiadać orzeczenie lekarskie?

Tak. Od kandydatów na nasze kursy na uprawnienia operatora i konserwatora żurawi pływających wymagamy przedstawienia orzeczenia lekarskiego, które będzie potwierdzało stan zdrowia pozwalający na pracę przy obsłudze lub konserwacji tych maszyn. Dodatkowo uczestnik kursu musi być pełnoletni oraz posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe.

Jak wygląda egzamin państwowy na żurawie pływające?

Egzamin na uprawnienia operatora i konserwatora żurawi pływających składa się z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy przystępują do testu pisemnego składającego się z pytań zamkniętych, a następnie mają do wykonania zadanie przy maszynie związane z obsługą lub konserwacją urządzenia. Jeśli uczestnik otrzyma wymaganą liczbę punktów z obu części, przyznawane są mu uprawnienia niezbędne do pracy jako operator i konserwator żurawi pływających.