Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

2678 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie BHP - metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, ma na celu podwyższenie lub zdobycie kwalifikacji pracownika, do pracy na wyznaczonym stanowisku. Szkolenie w zakładach pracy przeznaczone jest głównie dla nowoprzyjętych pracowników. Kursanci zdobędą niezbędne umiejętności i wiedzę, w sposób prosty i łatwy do przyswojenia. Czuwają nad tym nasi wykwalifikowani instruktorzy. Udział w kursie BHP pozwala opanować umiejętności dotyczące:
 • opanowania umiejętności doboru odpowiednich metod nauki,
 • stosowania efektownych metod dydaktycznych,
 • zapoznania z podstawową wiedzą o metodyce, niezbędnej instruktorowi do przekazania informacji,
 • poznania umiejętności umożliwiających wykonywanie bezpiecznej pracy na danym stanowisku.

ZAKRES TEMATYCZNY

Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z tematami przerabianymi na zajęciach szkoleniowych. Na wykładach poruszone zostaną:
 • organizowanie szkoleń,
 • zapoznanie z podstawami procesu szkoleniowego BHP,
 • przygotowywanie programu szkoleniowego na danym stanowisku,
 • poznanie podstawowych etapów prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • ukształtowanie codziennych zachowań bez ryzyka - zagrożenia zdrowia i życia w pracy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęciowych - opracowanie całego programu instruktażowego.

KORZYŚCI DLA KURSANTÓW

Szkolenie BHP z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego umożliwia opanowanie słuchaczom:
 • odpowiedniego doboru metod nauczania i stosowania odpowiednich metod dydaktycznych, względem zróżnicowanych stanowisk pracy,
 • podstaw wiedzy z dziedziny pedagogiki i dydaktyki, dziedzin niezbędnych dla przyszłych instruktorów do efektywnego i bezpiecznego przekazywania umiejętności.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI KURSANTÓW

Podczas podsumowania szkolenia, kursanci przygotowują się do zdania wewnętrznego egzaminu potwierdzającego ich wiedzę. Ma on charakter testu pisemnego. Całość nadzorowana jest przez organizatorów szkolenia. Egzamin ukończony z wynikiem pozytywnym, prowadzi do otrzymania zaświadczenia o zakończeniu kursu - stanowi o gotowości do przeprowadzania instruktażowych szkoleń BHP.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenia BHP z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego są kierowane szczególnie do osób ze zleceniem od pracodawcy. Wymóg ten jest regulowany poprzez rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Wymaga się, by instruktaże stanowiskowe przeprowadzała wyznaczona przez pracodawcę osoba – kierownik - lub sam pracodawca. Ci przedstawiciele muszą posiadać wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dodatkowo warto zapoznać ze szkoleniem BHP osoby nowoprzyjęte.

MIEJSCE SZKOLENIA

W ‘ERGON’ szkolenia są przeprowadzane w naszej filii - w Warszawie. Jednak uwzględniając potrzeby klientów oferujemy również opcję szkoleniową z dojazdem do klienta. Znacznie wpływa to na ich wygodę.

INNE KURSY ‘ERGON’

 • TDT uprawnienia,
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT,
 • konserwator urządzeń UDT,
 • konserwator podnośników koszowych,
 • operator podestów ruchomych masztowych,
 • operator podestów ruchomych,
 • operator podestów ruchomych wiszących,
 • operator podnośników koszowych,
 • operator ładowarek teleskopowych,
 • operator wyciągów towarowych,
 • operator suwnicy,
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych,
 • operator żurawi HDS,
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych,
 • operator podestów ruchomych,
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT,
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych,
 • szkolenia z zakresu UDT,
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego,
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • operator maszyn budowlanych,
 • operator wózków widłowych,
 • operator podestów ruchomych,
 • montażysta połączeń kołnierzowych,
 • wózki widłowe - zdobądź kwalifikacje na operatora.

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest zakres tematów na szkoleniach?

Podstawowymi tematami realizowanymi na kursie są: opanowanie umiejętności doboru odpowiednich metod nauki oraz stosowanie efektownych metod dydaktycznych.

Jakie są korzyści dla kursantów względem kursu instruktażowego stanowiskowego?

Główne korzyści z zajęć to: odpowiedni dobór metod nauczania i stosowania odpowiednich metod dydaktycznych, podstawy wiedzy z dziedziny pedagogiki i dydaktyki, poznanie dziedzin niezbędnych dla przyszłych instruktorów do efektywnego i bezpiecznego przekazywania umiejętności.