Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - śrubowych typu Kutruffa

3025 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - śrubowych typu Kutruffa

Nasza firma zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym podnośników kolejowych typu Kutruffa. Kurs na stanowisko operatora prowadzą profesjonaliści z zakresu szkoleń zawodowych. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Opis szkolenia

Nasze szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do zawodu operatora podnośników śrubowych typu KUTRUFFA. Umiejętności nabyte w trakcie zajęć powinny gwarantować możliwość pracy przy większości sprzętu tego typu. Wszystkie zajęcia zostały stworzone w oparciu o program UDT i prowadzone są przez profesjonalnych nauczycieli zawodowych.

Przebieg kursu

Program nauczania podczas szkolenia, obejmuje:
 • zapoznanie z kwestiami formalnymi UDT,
 • konstrukcję podnośników kolejowych typu Kutruffa,
 • BHP,
 • zasady ekonomicznego korzystania z podnośników kolejowych,
 • specyfikacje techniczne sprzętu,
 • właściwe przygotowanie stanowiska pracy,
 • pracę w różnorodnych warunkach.

Egzamin UDT

Żeby otrzymać dokument poświadczający o możliwości pracy w obsłudze podnośników kolejowych typu Kutruffa, trzeba najpierw zaliczyć egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to egzamin państwowy, który stanowi oficjalne upoważnienie do wykonywania zawodu nie tylko w Polsce, ale też całej Unii Europejskiej. Tak samo, jak kurs, składa się z części teoretycznej – w postaci testu – oraz praktycznej. Nasze szkolenia kompleksowo przygotowują do egzaminu pod kątem aktualnych zagadnień.

Zawód operatora

Operator dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, powinien móc znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie dokonuje się przeglądów pociągów. Jego praca polega głównie na ułatwieniu procesu wykrywania awarii czy po prostu dokonywania rutynowych przeglądów taborów. W naszym ośrodku prowadzimy także szkolenia z zakresu obsługi pozostałych urządzeń transportu bliskiego oraz ich konserwacji i serwisu. Oprócz tego oferujemy także serwis wszystkich urządzeń tej kategorii, a także prowadzimy sprzedaż nowego i używanego sprzętu.

Podnośnik typu Kutruffa

Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych-śrubowych typu Kutruffa są typem tak zwanych urządzeń dźwignicowych. Służą one przede wszystkim do unoszenia wagonów, lokomotyw oraz całych składów tak, aby łatwo można było dokonać ich przeglądu. Używane są więc w warsztatach kolejowych czy w procesie produkcji wagonów. Na ich konstrukcję składa się najczęściej stabilna i niemobilna podstawa, umocowana przy pomocy tak zwanego wału śrubowego. Na podstawie znajduje się odpowiednia płyta nośna, podnosząca umieszczony na niej sprzęt w pionie. Podnośnik typu Kutruffa wykorzystuje w tym celu siłę obrotową oraz liniową. Podział podnośników śrubowych Ze względu na napęd:
 • silnikowe,
 • ręczne.
Ze względu na rodzaj paliwa:
 • akumulatorowe,
 • elektryczne,
 • spalinowe.
Inne rodzaje podnośników kolejowych:
 • podesty dźwigowe,
 • dźwignie pojazdów szynowych.
Podział wciągników Są dwa aspekty, pod względem których można podzielić wciągniki. Pierwszy to napęd. Wyróżniamy:
 • wciągniki pneumatyczne,
 • wciągniki elektryczne,
 • wciągniki ręczne.
Drugi to natomiast bardziej aspekt konstrukcyjny. Przez typ wykorzystanego cięgna można wyróżnić wciągniki:
 • linowe,
 • łańcuchowe.
Co zapewniają podnośniki śrubowe typu Kutruffa?
 • możliwość zmieniania liczby kolumn w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • część podnosząca może być zarówno ruchoma jak i stała,
 • zdalną synchrnizacje kolumn,
 • automatyczne wykrywanie i informowanie o usterkach,
 • samoblokadę w momencie podnoszenia ładunku,
 • równomierne rozłożenie unoszonego ładunku,
 • zautomatyzowaną kontrolę zużycia nakrętki,
 • archiwizację informacji dotyczących przebiegu pracy takich, jak czas,
 • połączenie z internetem, co gwarantuje łatwą możliwość uzyskania pomocy.

Kategoria urządzenia transportu bliskiego

Urząd Dozoru Technicznego, który zajmuje się kontrolą większości urządzeń wykorzystywanych przy specjalistycznych pracach związanych z infrastrukturą, zalicza podnośniki kolejowe do kategorii sprzętu transportu bliskiego. Sprzęt ten używany jest najczęściej w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu jak budownictwo, transport czy usługi naprawcze. Wykorzystuje się go do transportowania materiałów, ludzi lub innych sprzętów (jak w przypadku podnośników kolejowych - pociągów) na niewielkich dystansach, bądź też do podnoszenia ich na niewielkie wysokości. Innymi urządzeniami transportu bliskiego są m.in. dźwigi HDS, suwnice, podnośniki nożycowe, wózki widłowe itp.

Wymagania przed przystąpieniem do kursu

Każdy, kto jest zainteresowany naszym szkoleniem, musi spełnić następujące warunki:
 • być pełnoletni,
 • posiadać medyczne zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy operatora,
 • mieć wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym.

Pytania i odpowiedzi

CZYM SĄ PODNOŚNIKI KOLEJOWE TYPU KUTRUFFA?

Jest to rodzaj urządzeń wykorzystywanych do podnoszenia pojazdów kolejowych lub ich części. Wykorzystuje się je zarówno przy ich produkcji, jak i przy naprawach.

JAKIE SĄ WYMAGANIA DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU?

Stawiamy trzy podstawowe wymagania: pełnoletniość, wykształcenie minimum podstawowe oraz lekarskie zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

CZY WYSTARCZY UKOŃCZYĆ KURS, ABY UZYSKAĆ PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU?

Nie. Należy jeszcze zaliczyć egzamin państwowy przed komisją UDT.