Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - II stopnia

Monter pracuje na wysokościFirma ERGON jest doświadczoną firmą przeprowadzającą kursy zawodowe na terenie całej Polski. Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie dotyczące pracy na wysokości w dostępie linowym II stopnia. Nasza profesjonalna kadra szkoleniowa dołoży wszelkich starań by przygotować Państwa do egzaminu. Kurs skierowany jest do osób mających już pewne udokumentowane doświadczenie jako alpinista przemysłowy i które chcą zdobyć nowe umiejętności i podwyższyć swoje kwalifikacje.

Cel kursu

Uzyskanie uprawnień, dzięki którym:
 • jeszcze lepiej będziesz sobie radził w pracy na wysokości w dostępie linowym,
 • będziesz mógł brać udział w akcjach ratowniczych.

Możliwości zatrudnienia po kursie

Uprawnienia do prac wysokościowych są konieczne w wielu zawodach, m.in. w przypadku:
 • konserwatorów linii telekomunikacyjnych i energetycznych,
 • pracowników platform wiertniczych,
 • osób pracujących na budowach,
 • monterów,
 • osób zajmujących się malowaniem elewacji budynków,
 • osób zajmujących się czyszczeniem elewacji budynków,
 • pracowników myjących okna na wysokości,
 • kaskaderów.

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne obejmują między innymi takie tematy jak:
 • wiedza BHP dotycząca pracy w dostępie linowym,
 • przepisy i normy prawne niezbędne do prac na wysokości,
 • teoria dotycząca budowy stanowisk,
 • zasady organizacji pracy na wysokości,
 • teoria dotycząca asekuracji,
 • techniki ratownictwa,
 • informacje o sprzęcie asekuracyjnym.
Zajęcia praktyczne obejmują między innymi takie umiejętności jak:
 • przemieszczanie się poziomo (w trawersie),
 • zjazdy skośne,
 • sposoby przemieszczania się po linach (wychodzenie, zjazd),
 • wiązanie węzłów,
 • sposoby robienia różnych przepinek,
 • metody postępowania podczas wystąpienia prostych sytuacji awaryjnych,
 • montowanie różnych układów linowo - transportowych,
 • sprawdzanie poprawności działania sprzętu roboczego i asekuracyjnego przed użyciem,
 • metody poręczowania odcinków poziomych, pionowych i skośnych,
 • transport poszkodowanego przez małe stanowisko przepinkowe,
 • transport poszkodowanego przez szerokie stanowisko przepinkowe,
 • pomoc osobie poszkodowanej, znajdującej się w przyrządzie zaciskowym na tym samym zestawie lin,
 • pomoc osobie poszkodowanej, znajdującej się w przyrządzie zjazdowym na tym samym zestawie lin,
 • pomoc osobie poszkodowanej, znajdującej się w przyrządzie zjazdowym na osobnym zestawie lin,
 • pomoc osobie poszkodowanej wiszącej w hakówce pionowej,
 • pomoc osobie poszkodowanej wiszącej w hakówce poziomej,
 • przemieszczenie poszkodowanego lub ładunku w określonym kierunku,
 • przemieszczenie poszkodowanego z liny na linę,
 • wyciąganie osoby poszkodowanej do góry za pomocą dodatkowej liny.

Warunki uczestnictwa

 • co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu prac przy użyciu technik dostępu linowego,
 • przepracowanie co najmniej 1000 godzin po uzyskaniu uprawnień z dostępu linowego I stopnia, udokumentowane w dzienniku pracy,
 • brak przeciwskazań medycznych do wykonywania prac na wysokości.
Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień II stopnia, bez wcześniejszego uzyskania uprawnień I stopnia. Należy jednak spełnić następujące warunki:
 • pełnoletność,
 • mieć doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w pracy w systemie dwulinowym,
 • przedstawić dokument potwierdzający przepracowanie co najmniej 1500 godzin w systemie dwulinowym - przy czym, na co najmniej 1000 godzin należy posiadać referencje od pracodawcy,
 • posiadać skan dziennika pracy,
 • dołączyć opis bezpiecznych metod wykonywania prac w systemie dwulinowym,
 • okazać zdjęcia potwierdzające wykonanie prac w systemie dwulinowym.

Uprawnienia

Mężczyzna pomaga wydostać się poszkodowanemuPo ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane uprawnienia. Jest to dokument honorowany w kraju i za granicą.

Lokalizacja

Kursy prowadzimy w naszym głównym ośrodku szkoleniowym znajdującym się w Warszawie oraz wielu innych miastach na terenie całego kraju. Gdy zleceniodawca będzie posiadał u siebie warunki umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, to możemy dojechać w dowolne miejsce w Polsce i zorganizować szkolenie bezpośrednio u pracodawcy.

Inne nasze kursy wysokościowe

 • szkolenie z technik dostępu linowego I stopnia,
 • szkolenie z technik dostępu linowego III stopnia,
 • szkolenie z dostępu budowlanego,
 • szkolenie z dostępu budowlanego z elementami technik dostępu linowego,
 • szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych,
 • szkolenie z ewakuacji osób na wysokości,
 • szkolenie z tworzenia tymczasowych punktów do asekuracji.

Pytania i odpowiedzi

Czym się różni kurs z dostępu linowego II stopnia od kursu I stopnia?

Osoba z uprawnieniami I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia prac z dostępu linowego i pracuje pod nadzorem osoby z wyższymi kwalifikacjami. Osoba z uprawnieniami II stopnia posiada wiedzę w pełnym zakresie dotyczącą prac w dostępie linowym, a dodatkowo może uczestniczyć w akcjach ratowniczych.

Gdzie można pracować po kursie?

Uprawnienia do wykonywania prac w dostępie linowym są potrzebne m.in. takim pracownikom: osobom zajmujących się myciem okien na wysokości, osobom czyszczącym lub malującym elewacje budynków, monterom, instalatorom, osobom pracującym na budowach, konserwatorom linii energetycznych i telekomunikacyjnych, kaskaderom.

Gdzie prowadzicie kursy?

Organizujemy szkolenia w Warszawie oraz wielu innych miastach na terenie całego kraju. Gdy warunki na to pozwolą, to możemy przeprowadzić szkolenie bezpośrednio u zleceniodawcy.

Czy prowadzicie też kurs alpinistyczny z dostępu budowlanego?

Oczywiście. Posiadamy szeroką ofertę kursów alpinistycznych, w tym i z dostępu budowlanego.


 

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09