Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - standardy międzynarodowe

instruktor udziela pierwszej pomocy na manekinie

Celem oferowanego przez as szkolenia jest fachowe przygotowanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy podczas nagłych przypadków - zagrożenia zdrowia lub życia. Dążymy by kursanci nabyli odpowiednie umiejętności do postępowania w miejscu zdarzenia lub na stanowisku pracy. Każdy kursant będzie zobligowany do podstawowych ćwiczeń:  

 • jak poprawnie kontrolować czynności życiowe poszkodowanego, 

 • jak wezwać pomoc ratownictwa medycznego, 

 • jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Kursy przeprowadzamy zgodnie z normą międzynarodową – według standardów UE oraz ILCOR. 

NAJCZĘSTRZE ZAGROŻENIA  

W życiu codziennym i w pracy na różnych stanowiskach, można mieć do czynienia z bezpośrednimi zagrożeniami życia lub zdrowia ludzi. Obowiązkiem każdego człowieka jest wiedzieć, jak należy postępować w wyniku częstych, wymienionych niebezpieczeństw:  

 • stłuczenie, 

 • zranienie, 

 • złamanie,  

 • zwichnięcie, 

 • krwotok, 

 • omdlenie, 

 • uraz kręgosłupa, 

 • porażenie prądem, 

 • oparzenia, 

 • ciało obce w drogach oddechowych, 

 • utrata przytomności. 

Instruktorzy na kursie pierwszej pomocy przedmedycznej zapoznają Cię, jak radzić sobie w takich sytuacjach, jak postępować i czego nie wykonywać. 

TEMATYKA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ 

kursanci wykonujący ćwiczenia pierwszej pomocy Nasze kursy dzielą się na części teoretyczne (wykładowe) i praktyczne (ćwiczenia). Wykonujemy je tak, by każdy kursant zapoznał się szczegółowo z zagrożeniami i nauczył się z nimi radzić podczas wykonywania zadań:  

 • formy udzielania pierwszej pomocy i zachowanie własnego bezpieczeństwa, 

 • zagrożenia w transporcie lądowym, 

 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia lub wypadku, 

 • ocena stanu poszkodowanego – metoda ‘ABC’, 

 • zawiadomienie pomocy i współpraca z ratownikiem, 

 • postępowania z najczęstszymi zagrożeniami, 

 • stosowanie defibrylatora zewnętrznego, 

 • poznanie zawartości apteczki w miejscu pracy, w samochodzie, 

 • wypadki mnogie i masowe, 

 • ewakuacje z budynku w razie niebezpieczeństwa. 

NASZA METODYKA 

Na szkoleniach ERGON opracowujemy przygotowane wcześniej materiały wykładowe – wyczerpujące prezentacje multimedialne i pokazy. Dodatkowo wspierane jest to ćwiczeniami na manekinach, fantomach i sprzęcie medycznym. Można również skorzystać z oferty jednoosobowej.  

KORZYŚCI DLA KURSANTÓW 

Opracowane szkolenie zapewni wiedzę i umiejętności ratujące życie dorosłych i dzieci. Służy ono przezwyciężeniu strachu i stresu związanego z nagłymi wypadkami w domu, na ulicy czy miejscu pracy. Symulacje medyczne pozwolą na oswojenie się z widokiem poszkodowanych osób. Zyskane kompetencje są zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).  

DLA KOGO JEST SZKOLENIE? 

Kursy pierwszej pomocy realizujemy dla każdego, niezależnie od wieku lub wykonywanej pracy. Prowadzimy je dla: 

 • młodzieży, 

 • przedstawicieli firm, 

 • służb mundurowych, 

 • nauczycieli,  

 • pracowników administracji rządowej, 

 • firm ochroniarskich, 

 • sieci handlowych. 

GDZIE SZKOLIMY? 

Szkolenia w ‘ERGON’ prowadzimy w naszej filii - w Warszawie. Dodatkowo dysponujemy sprzętem pozwalającym na dojazdy do klientów. 

INNE SZKOLENIA ‘ERGON’ 

 • TDT uprawnienia, 

 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 

 • konserwator urządzeń UDT, 

 • konserwator podnośników koszowych, 

 • operator podestów ruchomych masztowych, 

 • operator podestów ruchomych, 

 • operator podestów ruchomych wiszących, 

 • operator podnośników koszowych, 

 • operator ładowarek teleskopowych, 

 • operator wyciągów towarowych, 

 • operator suwnicy, 

 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 

 • operator żurawi HDS, 

 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 

 • operator podestów ruchomych, 

 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 

 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 

 • szkolenia z zakresu UDT, 

 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 

 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 

 • operator maszyn budowlanych, 

 • operator wózków widłowych, 

 • operator podestów ruchomych, 

 • montażysta połączeń kołnierzowych, 

 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęściej spotykane zagrożenia zdrowia lub życia? 

Do najczęściej dotykających ludzi zagrożeń można zaliczyć: stłuczenie, zranienie, złamanie, zwichnięcie, krwotok, omdlenie, uraz kręgosłupa, porażenie prądem, oparzenie, utknięcie ciała obcego w drogach oddechowych, utratę przytomności.  

Kto może przystąpić do szkolenia? 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach – o standardach międzynarodowych, są dostępne dla każdego, kto wyraża chęć i potrzebę ich wykonania. Niezależnie od wieku czy branży.  


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09