Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

instalacja sieci elektrycznej.Firma “ERGON” oferuje szkolenie z zakresu bezpiecznej eksploatacji i dozoru obsługi, montażu, konserwacji, remontu i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń przetwarzających, wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do i powyżej 1 kV.  

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodzie elektryka i pokrewnych na rynku polskim jak i na terenie Unii Europejskiej. 

Program szkolenia 

Program szkoleniowy jest prowadzony w naszym ośrodku w zakresie dozoru i eksploatacji. Zajęcia są prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć wykładowych, uczestnik zapozna się z instrukcjami i niezbędnymi informacjami do przeprowadzania prac elektrycznych. Po zakończonych wykładach, kursant podchodzi do wykonywania zadań pod okiem naszych specjalistów.  

Najważniejsze zagadnienia, omawiane podczas szkolenia to m.in.: 

 • urządzenia do elektrolizy 

 • elektryczna sieć trakcyjna 

 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW 

 • sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV 

 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 

 • urządzenia elektrotermiczne 

 • aparatura kontrolno-pomiarowa. 

Po zakończonym szkoleniu w naszym ośrodku, kursant podchodzi do egzaminu państwowego. 

Certyfikat 

Zaświadczenie kwalifikacyjne E (eksploatacja) obejmuje prace z obsługi, konserwacji, montażu, remontów oraz wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych 

Zaświadczenie kwalifikacyjne D (dozór) obejmuje działania kierownicze, certyfikat uprawnia do kierowania osobami wykonującymi prace eksploatacyjne. 

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od ich nabycia. Po upływie czasu należy ponownie podejść do zdania egzaminu przed komisja. 

Egzamin  

elektryk podczas pracy. Po ukończonym kursie w naszym ośrodku szkoleniowym, należy złożyć wniosek do komisji, w której uczestnik chce zdać egzamin. Kursant ma prawo do wyboru komisji, są to m.in. PSE, SIMP, SITPS i SEP. Po zakończonym i pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją egzaminacyjną, uczestnikowi zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania zawodu.  

Komisje egzaminujące 

PSE - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne 

SIMP - Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich 

SITPS - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego  

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Uprawnienie G2 – cieplne 

Zaświadczenie G2 pozwala na eksploatację i dozór urządzeń wytwarzających, przesyłających, przetwarzających i zużywających ciepło a także inne urządzenia energetyczne, są to m.in. kotły parowe, wodne, na paliwa gazowe, płynne i stałe o mocy większej niż 10 kW.  

Uprawnienia G3 – gazowe 

Szkolenie dedykowane jest pracownikom i instytucjom zajmujących się obsługą instalacji i sieci gazowych przetwarzających, wytwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe o ciśnieniu poniższym i wyższym niż 0,5 MPa. Specjalista zajmuje się m.in. przetwarzaniem i uzdatnieniem paliwa gazowych oraz przeróbkami gazu.  

Inne kursy zawodowe, przeprowadzane w naszym ośrodku to m.in.: 

 • kurs na operatora wózka widłowego 

 • kurs na montera rusztowań 

 • kurs na prace wysokościowe 

 • Kurs na konserwatora UDT. 

Pytania i odpowiedzi

Czym się różni szkolenie z dozoru od eksploatacji? 

Szkolenie z eksploatacji jest potrzebne pracownikom wykonującymi czynności, a dozór polega na nadzorowaniu czynnościami i pracami ludźmi. 

Co dają uprawnienia G1? 

Uprawnienie G1 pozwala na wykonywanie czynności urządzeń i instalacji sieci elektrycznych z dozoru lub eksploatacji. 

Czy mogę zostać elektrykiem bez specjalnego wykształcenia zawodowego? 

Tak, aby zostać elektrykiem wystarczy posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe i wziąć udział a naszym szkoleniu na G1ED. 

Czy egzamin G1E jest trudny? 

Po naszym szkoleniu z pewnością poradzisz sobie z pozytywnym zdaniem egzaminu. 


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09

TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 30-11-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 07-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 14-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 21-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 28-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 04-01-2024

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Miejsce i termin zostanie uzgodniony.