Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć lub odnowić uprawnienia SEP. Uczestnicy nie tylko zdobywają aktualną wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci przesyłających energię elektryczną, ale mają również możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego ich kwalifikacje. 

W szkoleniu uczestniczyć może każdy, kto ukończył 18 lat i ma wykształcenie co najmniej podstawowe. 

W czasie zajęć poruszane są takie zagadnienia, jak przepisy związane z dozorem urządzeń, instalacji i sieci, budową urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo podczas eksploatacji, instrukcje postępowania w razie awarii i wypadków. 

Szkolenie trwa 1 dzień, a po jego zakończeniu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją SEP. Po zaliczeniu egzaminu SEP przyznaje uprawnienia ważne przez 5 lat. 


POZOSTAŁE SZKOLENIA

TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 01-12-2022

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 08-12-2022

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 15-12-2022

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 22-12-2022

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Data: 29-12-2022

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Miejsce i termin zostanie uzgodniony.