Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - III stopnia

Mężczyzna nadzoruje pracownikaBezpieczeństwo podczas wykonywania prac na wysokości jest rzeczą kluczową. Dlatego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym szkoleniu przygotowującym do pracy na wysokości z wykorzystaniem technik dostępu linowego III stopnia. Jesteśmy firmą, która od wielu lat organizuje kursy zawodowe, dlatego możecie mieć Państwo pewność, że kształcimy na najwyższym poziomie. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz udostępniamy nowoczesny sprzęt, by jak najlepiej przygotować naszych kursantów do pełnienia swoich obowiązków na wysokości.

Praca po kursie

Osoba, która ukończyła kurs z technik dostępu linowego III stopnia:
 • jest odpowiedzialna za wykonywanie pracy przez osoby, które są po kursie z dostępu linowego I stopnia,
 • nadzoruje udział w akcji ratowniczej osoby, która ukończyła kurs z dostępu linowego II stopnia,
 • przygotowuje plan akcji ratunkowej, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek,
 • poprawnie ocenia ryzyko,
 • jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy.
Szkolenie przygotowuje do:
 • pracy w branżach: energetyka, telekomunikacja, budownictwo,
 • pracy w firmach usługowych i reklamowych (prace montażowe, pielęgnacja drzew, malowanie i czyszczenie elewacji budynków, zakładanie bilbordów),
 • pracy na przemysłowych obiektach wysokościowych, takich jak rusztowania, kominy, dachy, maszty, wieże.

Efekty kształcenia

Po naszym szkoleniu kursant:
 • potrafi dobrać i wykorzystać odpowiedni sprzęt,
 • prace na wysokości wykonuje w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi standardami,
 • potrafi poprawnie zidentyfikować i rozstrzygnąć wątpliwości i dylematy związane z wykonywaniem zawodu alpinisty przemysłowego,
 • gdy zdarzy się wypadek udziela transportu i pomocy osobie poszkodowanej,
 • zdaje sobie sprawę jak ważne jest samokształcenie,
 • wie jak duże znaczenie w pracy odgrywa komunikacja interpersonalna,
 • prawidłowo reaguje na zagrożenia związane z pracą alpinisty przemysłowego,
 • zna zaawansowane techniki ratownicze,
 • potrafi wykonywać skomplikowane prace technikami linowymi.

Co zapewniamy?

 • nowoczesny sprzęt asekuracyjny i obowiązkowe wyposażenie na czas trwania szkolenia,
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu,
 • doświadczonych instruktorów,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia.

Warunki uczestnictwa

 • posiadać co najmniej 12 miesięczne doświadczenie,
 • posiadać co najmniej 1000 godzin pracy jako pracownik wykonujący obowiązki w dostępie linowym II stopnia (musi to być udokumentowane w dzienniku pracy),
 • posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Informacje praktyczne

Pracownik podpina się do linySzkolenie składa się z:
 • zajęć teoretycznych,
 • zajęć praktycznych.
Po szkoleniu odbywa się egzamin.

Lokalizacja szkolenia

Firma ERGON prowadzi kursy w Warszawie i wielu innych miejscowościach znajdujących się na terenie Polski.

Inne nasze kursy alpinistyczne:

 • stosowanie technik dostępu linowego I stopnia,
 • stosowanie technik dostępu linowego III stopnia,
 • stosowanie technik dostępu budowlanego,
 • stosowanie technik dostępu budowlanego w połączeniu z technikami dostępu linowego,
 • ewakuacja osób na wysokości,
 • ewakuacja osób znajdujących się w przestrzeniach zamkniętych,
 • tworzenie tymczasowych punktów do asekuracji.

Pytania i odpowiedzi

Czy można zrobić kurs z dostępu linowego III stopnia nie mając doświadczenia?

Niestety nie jest to możliwe. Osoba, która chce wziąć udział w kursie z dostępu linowego III stopnia powinna posiadać uprawnienia do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego II stopnia, mieć udokumentowaną liczbę godzin pracy oraz certyfikat pierwszej pomocy.

Czy muszę się dodatkowo ubezpieczyć, gdy będę na kursie?

Nie. Każdego uczestnika szkolenia ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia.

Czy oferujecie kurs z dostępu budowlanego?

Tak. Posiadamy szeroką ofertę szkoleniową w zakresie prac wysokościowych. Zapraszamy do zapoznania się całą naszą ofertą.

Gdzie prowadzone są szkolenia?

Szkolenia organizujemy w Krakowie, Warszawie, Bielsko-Białej i Katowicach.

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09