Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym

uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych 
napędem elektrycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym)  

POZOSTAŁE SZKOLENIA

TERMINY SZKOLEŃ

Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym
Miejsce i termin zostanie uzgodniony.