Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Hak dźwigu.W ofercie naszych szkoleń proponujemy m.in. kurs na hakowego-sygnalistę. W trakcie kursów uczymy odpowiedniej obsługi sprzętu oraz właściwej komunikacji z operatorami urządzeń służących do przenoszenia ładunków. Gwarantujemy przeszkolenie pod kątem egzaminu na uprawnienia oraz późniejszej pracy na stanowisku.  

Hakowy-sygnalista – opis stanowiska 

Hakowy-sygnalista – potocznie po prostu hakowy – zajmuje się pomaganiem operatorom urządzeń dźwigowych, przenoszących specjalistyczne, ciężkie ładunki (np. materiały budowalne). Hakowy powinien znać wszystkie zasady obsługi tak zwanych zawiesi hakowych. Wśród jego obowiązków znajduje się bowiem zabezpieczanie przenoszonego materiału, tak aby wszystkie prace związane z obsługą urządzeń dźwigowych przebiegały sprawnie.  

Przebieg pracy hakowego 

Podstawowe zadanie hakowego, to dawanie sygnałów operatorowi żurawia bądź dźwigu w trakcie transportu ładunku. Od współpracy obu tych stanowisk zależy sprawność wykonywania prac. Z tego powodu znajomość sygnałów ręcznych jest najważniejszą umiejętnością, jaką musi posiadać hakowy. Systemy tychże znaków różnią się od siebie w zależności od wykorzystywanego sprzętu. Wśród obowiązków hakowego znajduje się więc:  

 • oddawanie ładunku do transportu, 

 • odbieranie go, 

 • pilnowanie ładunku w trakcie jego przenoszenia, 

 • komunikowanie się z dźwigowym, 

 • wyznaczanie kierunku transportu, 

 • obsługa i sprawdzanie zawiesi, 

 • wykrywanie możliwych zagrożeń. 

Wymagania dla kursantów 

Pracownicy budowlani podczas rozmowy.Potencjalni kursanci muszą: 

 • mieć ukończone 18 lat, 

 • przedstawić oświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu, 

 • posiadać wykształcenie na minimum podstawowym poziomie. 

Jak wygląda nasz kurs? 

Zawód hakowego-sygnalisty to praca bardzo odpowiedzialna. Nasze szkolenie kompleksowo przygotowuje więc do niej zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Istnieje możliwość dostosowania terminów kursu do potrzeb uczestnika. Wszystkie zajęcia prowadzą profesjonalni szkoleniowcy. Program kursu obejmuje:  

 • zasady BHP, 

 • bezpieczną i umiejętną eksploatację zawiesi, 

 • obsługę zawiesi ogólnego i specjalnego przeznaczenia, 

 • naukę oceny stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń, 

 • potencjalne zagrożenia i sposoby im zapobiegania, 

 • sposoby zabezpieczania ładunku, 

 • systemy sygnalizacyjne wykorzystywane w komunikacji z operatorem. 

Egzamin 

Samo ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień. Do tego należy jeszcze zaliczyć egzamin państwowy, który odbywa się przed wystosowaną do tego komisją. Podobnie jak kursy dzieli się on na część praktyczną i teoretyczną. Pozytywny wynik z ich obu oznacza otrzymanie licencji do pracy jako hakowy.  

Praca po naszym kursie 

Ukończenie naszego kursu daje możliwość wykorzystania nabytych umiejętności m.in. w: 

 • przemyśle budowlanym, 

 • transporcie, 

 • przemyśle produkcyjnym. 

Jest to praca o wysokim zapotrzebowaniu, ale i jednocześnie dużej odpowiedzialności. Hakowy, który ukończył nasze szkolenie powinien umieć radzić sobie z pracą w wielu różnorodnych warunkach i nawiązywać współpracę z innymi pracownikami. Powinien także znać się na obsługiwanym urządzeniu, dbać o niego należycie i rozsądnie go eksploatować.  

Sposób w jaki prezentujemy program naszych szkoleń powinien gruntownie przygotować do zaliczenia egzaminu oraz uzyskania uprawnień, które umożliwiają pracę nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.  

Pytania i odpowiedzi

Kim jest hakowy-sygnalista? 

Jest to osoba zajmująca się przygotowywaniem ładunku do transportu przez urządzenia dźwigowe oraz dbaniem o bezpieczeństwo całego procesu.  

Czy trzeba spełnić jakieś wymagania, aby wziąć udział w kursie? 

Należy spełnić trzy podstawowe wymagania: pełnoletniość, wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie poświadczające o możliwości wykonywania pracy. 

Czy po kursie trzeba jeszcze zdawać egzamin? 

Tak. Egzamin państwowy jest wymaganym krokiem w celu otrzymania uprawnień. 


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09

TERMINY SZKOLEŃ

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Data: 02-10-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Data: 09-10-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Data: 16-10-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Data: 23-10-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Data: 30-10-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Miejsce i termin zostanie uzgodniony.