Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe

podłączanie kotła gazowego.

Firma szkoleniowa “ERGON” przeprowadza kursy i szkolenia na terenie całej Polski. Organizujemy szkolenia energetyczne (G1/G1E, G1D), cieplne (G2, G2E, G2D), gazowe (G3, G3E, G3D). Od ponad kilkunastu lat przeprowadzamy szkolenia na terenie całej Polski i posiadamy tysiące zadowolonych klientów.   

Grono naszych specjalistów, pomoże ci w zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji do wykonywania bezpiecznej eksploatacji i/lub dozoru w obsłudze, konserwacji, remontach, montażach i pomiarach sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe,  

Program szkolenia 

Zajęcia w naszym ośrodku szkoleniowym są prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej. Uczestnik kursu rozpoczyna szkolenie od zajęć wykładowych, po czym przechodzi do wykonywania zadań praktycznych pod okiem naszych specjalistów.  

Program szkolenia można wybrać z zakresu eksploatacji i dozoru. 

praca przy instalacji gazowej.Najważniejsze zagadnienia, omawiane podczas zajęć to m.in.: 

 • klasyfikacja urządzeń do produkcji paliw gazowych 

 • konserwacja urządzeń i narzędzi 

 • przepisy prawne i BHP 

 • instalacja sieci gazowych 

 • kotły gazowe podział i funkcje 

 • podział sieci gazowych 

 • sprężarki  

 • prace naprawcze  

 • plany awaryjne w razie awarii 

 • aparatura kontrolno-pomiarowa. 

Do kogo kierowany jest kurs? 

Kurs jest dedykowany osobom chcących zdobyć kwalifikacje dozoru jak i eksploatacji, konserwacji, montażu, pomiarów sieci i instalacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Przygotowujemy uczestników do pozytywnego zdania egzaminu państwowego przed komisjami na terenie Polski.  

Egzamin 

Ośrodek szkoleniowy “ERGON” przygotowuje uczestnika szkolenia do zdania egzaminu państwowego przed komisjami SEP, PSE, SITPS i innych organizacji znajdujących się na terenie całej Polski. Uczestnik ma prawo wybrać jedną z wyżej wymienionych instytucji, przed którą chcę zdać egzamin.  

Uprawnienie elektryczne G1 

Do szkolenia mogą przystąpić pracownicy, zajmujący się eksploatacją jak i dozorem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Kurs obejmuje obsługę, prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne, montażowe i kontrolno-pomiarowe. Uprawnienie G1 pozwala pracownikowi na obsługę sieci urządzeń i instalacje o napięciu do i powyżej 1kV.  

Uprawnienie cieplne G2 

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmujących się dozorem urządzeń i instalacji cieplnych. Zdobyta wiedza pozwala na obsługę, konserwację, przeprowadzanie remontów i montażu instalacji i sieci cieplnych. Uprawnienia dotyczą obsługi kotłów parowych, wodnych i przemysłowych, a także sprężarek.  

Uprawnienie gazowe G3 

Kursy gazowe są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń instalacji i sieci gazowych w obsłudze, konserwacji, montażu i remontu. Szkolenie pozwala na m.in. obsługę przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, turbin gazowych i urządzeń do magazynowania paliw gazowych.  

Komisje certyfikujące to m.in.: 

PSE – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne 

SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich 

SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 

Inne kursy zawodowe, przeprowadzane w naszym ośrodku to m.in.: 

 • kurs na operatora wózka widłowego 

 • kurs na prace alpinistyczne  

 • kurs na sygnalistę hakowego 

 • kurs na konserwatora rusztowań 

 • kurs na operatora koparko-ładowarki. 

Pytania i odpowiedzi

Przed jaka komisją zdaje się egzamin G3E? 

Uczestnik szkolenie ma prawo do wyboru, przed jaką komisją chciałby zdać egzamin G3E. 

Przed jakimi komisjami można zdać egzamin G3ED? 

Egzamin G3ED można dać przed komisjami SEP, PSE, SITPS i inne znajdujące się na terenie Polski. 

Czy jest możliwość przygotowania kursu zamkniętego? 

Tak, oferujemy kursy zamknięte jak i otwarte. 


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09

TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Data: 30-11-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Data: 07-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Data: 14-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Data: 21-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Data: 28-12-2023

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Data: 04-01-2024

Miejsce: Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe
Miejsce i termin zostanie uzgodniony.