Żurawie pokładowe

Ośrodek Szkoleniowy Operatorów prowadzi kursy na uprawnienia na żurawie statkowe i inne rodzaje maszyn, które służą do transportu bliskiego. Nasza firma szkoleniowa oferuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Ćwiczymy tylko na najnowocześniejszych maszynach oraz przestrzegamy zasad BHP. Nasz ośrodek zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminu UDT. Zajęcia teoretyczne i praktyczne pomogą Ci zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności do obsługi żurawi pokładowych (i nie tylko).   

Jak wygląda szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym Operatorów?  

Szkolenie operatora żurawi pokładowych składa się z dwóch części: z teoretycznej i praktycznej. Nasz program kursu zawiera zbiór najważniejszych zagadnień potrzebnych do uzyskania uprawnień z UDT. Nasz kursant zapozna się z:   

 • rodzajami urządzeń transportu bliskiego,   

 • pojęciem statyczności żurawi,  

 • budową żurawi statkowych,    

 • zagrożeniami i zasadami BHP,   

 • zasadami bezpiecznej eksploatacji,   

 • częścią praktyczną,   

 • częścią teoretyczną egzaminu na uprawnienia UDT.    

Po naszym szkoleniu, kursant przystępuje do egzaminu na uprawnienia w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz dostaje certyfikat ukończenia kursu.  

Warunki przystąpienia do kursu i egzaminu UDT:  

 • wykształcenie co najmniej podstawowe, 

 • ukończone 18 lat,  

 • stosowne orzeczenie lekarza.  

Ważność uprawnienia UDT 

Uprawnienia na żurawie statkowe trzeba odnawiać co 5 lat.  

Nasza oferta dojazdów do klienta  

Szkolenia dla operatorów w grupach niezorganizowanych są dostępne w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bielsku-Białej. Dla grup zorganizowanych dostępne są również szkolenia online w czasie rzeczywistym z części teoretycznej oraz część praktyczna w wybranej przez grupę placówce z dojazdem naszej kadry.   

W naszej ofercie szkoleń posiadamy kursy NA KAŻDY RODZAJ żurawi oraz na wiele innych kursów na uprawienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego np.:  

 • wózki jezdniowe, 

 • podesty ruchome, 

 • podnośniki HDS, 

 • suwnice, 

 • układnice. 

Czym są żurawie pokładowe?   

Żurawie pokładowe to maszyny wykorzystywane w transporcie morskim, portowym i offshore. Służą do przemieszczania ładunków o dużej masie i nie tylko. Żurawie pływające, mogą mieć swój własny napęd lub być też bez napędu. Do obsługiwania żurawi statkowych trzeba uzyskać niezbędne uprawnienia, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.    

Zastosowanie żurawi statkowych:   

 • transport morski,   

 • transport portowy,   

 • transport załadunkowy,   

 • na morzu.   

Wyróżniamy dwa rodzaje żurawi statkowych:   

 • żuraw z obrotowym ramieniem – urządzenie jest osadzone na wale i może obracać się o 360 stopni. Tego rodzaju dźwig jest o wiele droższy w budowie oraz bardziej skomplikowany w obsłudze, ale jest bardziej uniwersalny i wydajniejszy podczas prac z ciężkimi masami,   

 • żuraw ze stałym ramieniem – urządzenie może wykonywać ruchy tylko w przód i w tył oraz podnosić i opuszczać hak. Przemieszczanie na boki odbywa się tylko gdy statek się obraca. Żurawie tego typu są tańsze i prostsze w budowie oraz ze względu na stabilność, mogą przenosić ładunki o większej masie.    

Żurawie dzielimy na:   

 • przenośne (HDS) – są montowane na podwoziu samochodów ciężarowych. Najczęściej stosowane na w hurtowniach budowlanych,  

 • przewoźne – są montowane na przyczepie, bo nie mają własnego napędu. Stosowane do ładunku drzew w przemyśle leśniczym, 

 • stacjonarne - są montowane na stałe do podłoża np. w halach przemysłowych. Stosowane do przenoszenia lekkich ładunków,  

 • samojezdne - są montowane na ciężkim podwoziu ciężarowym. Stosowane są do przenoszenia ładunków nawet do kilkuset ton, 

 • pływające - są montowane tak, by samodzielnie unosiły się na wodzie,  

 • pokładowe - są montowane na statkach,   

 • szynowe - poruszające się po specjalnie zbudowanych szynach,   

 • kolejowe - wykorzystywane w przemyśle kolejowym,   

 • wieżowe - wykorzystywane na dużych budowach.   

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego!  

Pytanie i odpowiedzi

Z czego składa się kurs na operatora żurawi?  

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.  

Jakie są wymagania do przystąpienia do kursu i egzaminu?  

Trzeba mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie co najmniej podstawowe. Niezbędne jest również stosowne orzeczenie lekarza o stanie zdrowia.  

Co jaki czas należy odnawiać uprawnienia na żurawie pokładowe?  

Uprawnienia na żurawie pokładowe należy odnawiać co 5 lat.  MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09