Podesty ruchome stacjonarne

Zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą pracować w zawodzie operatora podestów ruchomych stacjonarnych. Zdobycie kwalifikacji wiąże się z koniecznością zdania egzaminu przed komisją UDT. Szkolenia prowadzone przez instruktorów Ośrodka to rzetelne źródło wiedzy wymaganej na tym egzaminie, przygotowujące do bezpiecznej, bezwypadkowej pracy z urządzeniami.

Uprawnienia UDT na Podesty Stacjonarne

Podesty stacjonarne należą do urządzeń transportu bliskiego i są objęte dozorem technicznym według klasyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia na podesty ruchome stacjonarne dla operatorów są przyznawane na 10 lat, po czym należy je odnowić. Zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty plastikowej, wystawione przez Urząd, jest ważne na terenie Polski i wymagane przy zatrudnieniu.

Przeprowadzany przez komisję UDT (w Warszawie lub oddziale terenowym Urzędu) egzamin obejmuje test wiedzy z pytaniami zamkniętymi oraz sprawdzian praktyczny przy danym urządzeniu. Proces sprawdzenia kwalifikacji jest integralną częścią kursu, a UDT przeprowadza egzamin w wyznaczonym terminie.

Praca dla Operatorów Podestów Stacjonarnych

Podest ruchomy stacjonarny przeznaczony jest do pracy w jednym miejscu i nie posiada mechanizmu umożliwiającego przemieszczanie. Pomimo tego jest popularny w pracach na zewnątrz i wewnątrz budynków, np. w elektrociepłowniach, przemyśle ciężkim, pracach remontowych i konserwacyjnych.

Kurs “Podesty Ruchome Stacjonarne” – Informacje

Program szkolenia UDT skupia się na zagadnieniach wymaganych podczas egzaminu, obejmując:

  • Budowę, rodzaje i zastosowania podestów stacjonarnych
  • Obowiązki operatora urządzeń w trakcie eksploatacji, przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu
  • Zasady bezpieczeństwa związane z eksploatacją
  • Obowiązujące przepisy dozoru technicznego
  • Zajęcia praktyczne

Do kursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie z wykształceniem co najmniej podstawowym, bez przeciwwskazań zdrowotnych. Nie wymaga się doświadczenia w obsłudze podestów. Czas trwania zajęć wynosi od 8 do 35 godzin, a terminy i lokalizacje można sprawdzić na stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych naszych kursów, takich jak podesty ruchome przejezdne, podesty ruchome samojezdne czy kursy na zwyżki.

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09