Wszystkie szkolenia

UDT / TDT / WDT

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

Dźwigi budowlane


Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Dźwignice linotorowe


Dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - śrubowych typu Kutruffa

Koleje linowe


Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

Podesty na pojazdach kolejowych


Podesty ruchome masztowe

Podesty ruchome przejezdne


Podesty ruchome wiszące

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach


Układarki

Układnice


Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych


Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wózki jezdniowe unoszące


Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno- -sportowych

Wyciągi statków


Wyciągi towarowe

Żurawie pokładowe


Żurawie przewoźne i przenośne

Żurawie pływające


Żurawie samojezdne

Żurawie stacjonarne


Żurawie szynowe

Żurawie wieżowe i szybkomontująceKonserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe


Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym

Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym


Dźwignice linotorowe

Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych


Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów

Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym


Koleje linowe towarowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: − wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych


Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym

Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie


Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi oraz osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi

Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe


Osobowe koleje linowo-terenowe

Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi


Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych

Podajniki


Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób


Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe

Pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych


Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach


Przenośniki

Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone dla celów rekreacyjno-rozrywkowych


Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim

Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym


Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe

Przenośniki taśmowe podwieszone


Schody i chodniki ruchome

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia


Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Układarki do układania torów


Układnice

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Wyciągi skipowe

Wyciągi statków


Wyciągi towarowe

Wywrotnice wagonów


Wyładowarki okrętowe

Wyładowarki wagonów


Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

Żurawie pokładowe


Żurawie pływające

Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne


Żurawie stacjonarne

Żurawie stoczniowe i portowe


Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne

Zwałowarki


Zwałowarko-ładowarki

Zwałowarko-ładowarki i podajniki


Ładowarki, w tym okrętowe


Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Napełnianie zbiorników przenośnych, gazy sprężone (azot, argon, powietrze, wodór, tlen) - butle (butle)

Przenośne zbiorniki ciśnieniowe: gazy rozpuszczone pod ciśnieniem+A24


Przenośne zbiorniki ciśnieniowe: gazy skroplone


Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi


BHP

Hot Work - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla pracowników robotniczych

Instruktaż ogólny


Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych


Kształtowanie kultury bezpieczeństwa od przekonań do zmiany zachowań

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego


Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - standardy międzynarodowe

Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy


Szkolenie dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Szkolenie okresowe BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne


Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych


Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.


Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi


Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionych osób kierujących pracownikami

Szkolenie wstępne BHP dla nowych pracowników fizycznych i/lub biurowych


Zapobieganie poważnym awarią przemysłowym w tym kontrola zagrożeń związanych z występującymi substancjami niebezpiecznymi w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE – (SEVESO III)


SEP

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie-seminarium G2ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło


Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe


HAKOWY-SYGNALISTA

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Hakowy stopnia 1 i 2 - Bezpieczna eksploatacja - obsługa i konserwacja, przeglądy zawiesi hakowych na lądzie oraz na morzu w UE, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii zgodnie z standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98, PUWER oraz Dyrektywy 2009/104/EC


HAKOWY-SYGNALISTA

Sygnalista, hakowy poziom 1 i 2 - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych oraz przekazywanie sygnału ruchu dźwignic na lądzie oraz na morzu w UE, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii zgodnie z standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98, PUWER


Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji - obsługi, przeglądów zawiesi hakowych ogólnego przeznaczenia dla Hakowych i Sygnalistów ISO 23853


Sprzęt do pracy na wysokości

Bezpieczna eksploatacja - obsługa, montaż i przeglądy tymczasowych punktów do asekuracji (lina życia)

Bezpieczna eksploatacja - obsługa i przeglądy szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości


Bezpieczna eksploatacja - obsługa szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - I stopnia


Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - II stopnia

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - III stopniaSpawanie i Zgrzewanie

Bezpieczna eksploatacja - obsługa palników gazowych stosowanych przy pracach dekarskich z papą termozgrzewalną

Personel zgrzewający tworzywa sztuczne (sieci i rurociągi technologiczne oraz przemysłowe) wg normy PN-EN 13067


Spawanie światłowodów

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy spawaniuOffshore & Onshore

Piaskarz-malarz w Offshore, Onshore wg norm NORSOK M-501 - Poziom 2


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09
+48 504 010 044