Wszystkie szkolenia

UDT / TDT / WDT

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

Bezpieczna eksploatacja - obsługa dźwigników


Dźwigi budowlane

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne


Dźwignice linotorowe

Dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - śrubowych typu Kutruffa


Koleje linowe

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych


Podesty na pojazdach kolejowych

Podesty ruchome masztowe


Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome wiszące


Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia


Układarki

Układnice


Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych


Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wózki jezdniowe unoszące


Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno- -sportowych

Wyciągi statków


Wyciągi towarowe

Żurawie pokładowe


Żurawie przewoźne i przenośne

Żurawie pływające


Żurawie samojezdne

Żurawie stacjonarne


Żurawie szynowe

Żurawie wieżowe i szybkomontująceKonserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

Audyty wewnętrzne w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz transportu transportu bliskiego


Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe

Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym


Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym

Dźwignice linotorowe


Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych

Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów


Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym

Koleje linowe towarowe


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: − wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym


Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie

Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi oraz osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi


Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe

Osobowe koleje linowo-terenowe


Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi

Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych


Podajniki

Podesty ruchome na pojazdach kolejowych


Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób

Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe


Pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych

Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych


Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

Przenośniki


Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone dla celów rekreacyjno-rozrywkowych

Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim


Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe


Przenośniki taśmowe podwieszone

RESURS - Urządzeń Transportu Bliskiego


Schody i chodniki ruchome

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia


Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Układarki do układania torów


Układnice

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych

Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Wyciągi skipowe

Wyciągi statków


Wyciągi towarowe

Wywrotnice wagonów


Wyładowarki okrętowe

Wyładowarki wagonów


Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

Żurawie pokładowe


Żurawie pływające

Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne


Żurawie stacjonarne

Żurawie stoczniowe i portowe


Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne

Zwałowarki


Zwałowarko-ładowarki

Zwałowarko-ładowarki i podajniki


Ładowarki, w tym okrętowe


Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Napełnianie zbiorników przenośnych naczyń ciśnieniowych o pojemności powyżej 350cm3

Przenośne zbiorniki ciśnieniowe: gazy rozpuszczone pod ciśnieniem+A24


Przenośne zbiorniki ciśnieniowe: gazy skroplone


Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymiBHP

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny BHP dla nowych pracowników fizycznych i/lub biurowych

Bezpieczna eksploatacja - konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego


Hot Work - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla pracowników robotniczych

Instruktaż ogólny


Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych


Kształtowanie kultury bezpieczeństwa od przekonań do zmiany zachowań

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego


Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - standardy międzynarodowe

Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy


Szkolenie dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Szkolenie okresowe BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne


Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych


Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.


Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji - obsługi, przeglądów i konserwacji oraz pomiarów ochronnych systemów przeciwpożarowych dla osób wykwalifikowanych wg PN-IEC 60364 oraz DIN VDE 0105-100


Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny BHP dla nowo zatrudnionych osób kierujących pracownikami


Zapobieganie poważnym awarią przemysłowym w tym kontrola zagrożeń związanych z występującymi substancjami niebezpiecznymi w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE – (SEVESO III)


SEP

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie-seminarium G2ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło


Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe


HAKOWY-SYGNALISTA

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Hakowy stopnia 1 i 2 - Bezpieczna eksploatacja - obsługa i konserwacja, przeglądy zawiesi hakowych na lądzie oraz na morzu w UE, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii zgodnie z standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98, PUWER oraz Dyrektywy 2009/104/EC


Sygnalista, hakowy poziom 1 i 2 - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych oraz przekazywanie sygnału ruchu dźwignic na lądzie oraz na morzu w UE, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii zgodnie z standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98, PUWER

Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji - obsługi, przeglądów zawiesi hakowych ogólnego przeznaczenia dla Hakowych i Sygnalistów ISO 23853Sprzęt do pracy na wysokości

Bezpieczna eksploatacja - obsługa, montaż i przeglądy tymczasowych punktów do asekuracji (lina życia)

Bezpieczna eksploatacja - obsługa i przeglądy szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości


Bezpieczna eksploatacja - obsługa szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - I stopnia


Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - II stopnia

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - III stopniaSpawanie i Zgrzewanie

Bezpieczna eksploatacja - obsługa palników gazowych stosowanych przy pracach dekarskich z papą termozgrzewalną

Personel zgrzewający tworzywa sztuczne (sieci i rurociągi technologiczne oraz przemysłowe) wg normy PN-EN 13067


Spawanie światłowodów

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy spawaniuOffshore & Onshore

Piaskarz-malarz w Offshore, Onshore wg norm NORSOK M-501 - Poziom 2


USŁUGI

Przegląd okresowy

Zestaw BHP do pracy na wysokości


Zestaw do ewakuacji osób uwięzionych w uprzęży bezpieczeństwa.


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09
+48 504 010 044